Hlavní město kraje Vysočina, kraje s jednou z nejřidších sítí veřejné dopravy, se svému okolí v mnohém vymyká. Městská doprava tu s dlouhou tradicí funguje výborně a lidé ji hojně využívají. I když síť linek i trolejbusových tratí nedoznala výraznějších změn, pokrok je vidět na každém rohu - nová vozidla i rekonstruované zastávky město na Vysočině důstojně reprezentují.

U Hlavního nádraží končí linky A, B a BI. Linka B a BI jsou polookružní protisměrné linky, které obsluhují všechny důležité zastávky ve městě.
Hlavní město kraje Vysočina, kraje s jednou z nejřidších sítí veřejné dopravy, se svému okolí v mnohém vymyká. Městská doprava tu s dlouhou tradicí funguje výborně a lidé ji hojně využívají. I když síť linek i trolejbusových tratí nedoznala výraznějších změn, pokrok je vidět na každém rohu - nová vozidla i rekonstruované zastávky město na Vysočině důstojně reprezentují. Vozový park prošel za posledních několik let výraznou obnovou, díky které jsou na linky MHD nasazovány již téměř výhradně nízkopodlažní vozy a průměrné stáří vozového parku je jedno z nejnižších v ČR. V trolejbusové trakci...
Intervaly trolejbusových linek jsou sice pravidelné, ale již hůře zapamatovatelné. Kvůli vedení tras jsou také poměrně špatně časově koordinovány. Z Hlavního nádraží se však dostanete do centra města často a rychle.
Jeden z trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris u Hlavního nádraží. Nejvíc jich bylo dodáno v roce 2010 - 10 kusů a tvoří převážnou většinu vozového parku. Díky tomu mohla být vyřazena již většina nízkopodlažních trolejbusů Škoda 21Tr. Část z nich pak putovala třeba do Brna.
Na autobusových linkách se s vysokou pravděpodobností svezete nízkopodlažními plynovými Citelisy, které byly zakoupeny v počtu 25 kusů. Nejvíce jich dorazilo v roce 2006. Novinkou ve vozovém parku jsou také nízkokapacitní minibusy Roseto, které zajišťují dopravu na málo vytížených spojích. V otázce integrace městské a příměstské dopravy či dokonce železnice se v kraji Vysočina bohužel nijak nepokročilo, poslední pokus o vytvoření integrovaného systému byl smeten místními politiky ze stolu. Namísto toho pokračuje pozvolný útlum v objednávce zejména železniční dopravy, i když pro ni bylo na...
Předchůdcem trolejbusů Škoda 26Tr byly vozy Škoda 24Tr s karoserií Citelis, které byly do Jihlavy dodány v počtu 6 kusů v letech 2005-2007.
Pro kraj Vysočina pořídily České dráhy nové motorové vozy RegioSpider od Stadleru. Nízkopodlažní vozy alespoň zkvalitňují neutěšenou a neintegrovanou veřejnou regionální dopravu v tomto okraji.
Jeden z nejpomalejších rychlíků Českých drah v trase Brno - Plzeň projíždí také Jihlavou. Jednokolejná elektrifikovaná trať je sice klikatá, o to však malebnější.
Trolejbus Škoda 26Tr podjíždí železniční trať v úseku mezi Hlavním nádražím a centrem města. Všechny nové městské vozy mají tento líbivý nátěr.
Trolejbus Škoada 24Tr Citelis projíždí křižovatkou poblíž zastávky Dům kultury. Zde se potkávají všechny jihlavské trolejbusové linky.
Reklama na jihlavské hornické podzemí v horní části Masarykova náměstí i s jedním z nejnovějších trolejbusů.
Autobusy Iveco Citelis již tvoří převážnou většinu vozového parku. Pořízeny byly s příspěním EU a poháněny jsou stlačeným zemním plynem. Jihlava jich má už 25.
Dolní část Masarykova náměstí s oběma hlavními typy jihlavských trolejbusů.
Vstup na autobusové nádraží, kterému vládnou modrobílé autobusy ICOM. Sem se dostanete trolejbusovými linkami B, BI nebo C.
ICOM již vyměnil téměř celý regionální vozový park za autobusy Mercedes-Benz Intouro. Poptávku v roce 2013 však vyhrálo Iveco s jeho Crosswayi.
I úsporně řešené zastávkové označníky mohou být kultivované. V Jihlavě vycházejí z dopravních značek.
Jeden z nově dodaných trolejbusů připomíná významného podporovatele obnovy MHD v hlavním městě kraje Vysočina.