Provozy MHD v zahraničí

Dopravní reportáže z návštěv jednotlivých evropských i světových měst s důrazem na městskou hromadnou dopravu, základní popis jednotlivých dopravních systémů a zajímavosti pro srovnání s ostatními městy i pro inspiraci, jak také může fungovat veřejná doprava i jak se její úroveň vyvíjí v čase.