Druhé největší bavorské město opět rozšířilo od poslední návštěvy v roce 2015 svou nejnovější automatickou linku metra U3 na obou koncích a kompletně vyměnilo vozový park na nejstarší lince U1 za nové průchozí soupravy od Siemensu. Dosud spíš omezovaná tramvajová doprava chytila druhou mízu a spolu s nákupem nových tramvají od Siemensu došlo i bez prodloužení tramvajové sítě k významnému posílení provozu zavedením dvou nových linek obsluhujících nejvytíženější norimberské tratě. Kromě toho se ale připravuje další rozvoj novými tratěmi i obnovením některých dříve zrušených úseků. Autobusová MHD se v poslední době výrazně modernizovala díky nákupu nových elektrobusů včetně kapacitních kloubových vozidel. Díky tomu už je polovina autobusové flotily poháněna elektřinou. Nové vlaky také přinesly vzpruhu zdejšímu systému příměstské železnice S-Bahn.

Norimberské metro funguje už od roku 1972. Postupně se rozrostlo na 3 linky, resp. 2 základní trasy, z nichž ta druhá se větví do dvou linek využívajících společný úsek v centru. A právě tyto dvě linky U2 a U3 už jsou delší dobu automatické a linka U3 byla v poslední době prodloužena na obou koncích. V roce 2017 to bylo o dvě stanice na severu a v roce 2020 o jednu stanici na jihozápadě. Tamtéž se také pokračuje ve výstavbě a v blízké době by se měla linka U3 rozrůst o další dvě stanice. První linka metra U1 zažila kompletní obměnu vozového parku. Původní soupravy DT1 pamatující počátky...
Generační obměna vozů metra na nejstarší lince U1 už je dokončena. V letech 2018-22 bylo dodáno 35 průchozích souprav G1 od Siemensu, které nahradily původní vozy GT1 a GT2 ze 70. a 90. let. Nějakou dobu zde jezdilo také několik souprav dodaných z Mnichova a vypomáhaly také vozy vypůjčené z automatické dvojlinky U2/U3. Zde pod hlavním nádražím ve městě Fürth, které tvoří s Norimberkem jednolitou aglomeraci. Až do roku 1998 končila linka U1 právě tady.
Nové čtyřvozové jednotky metra typu G1 od Siemensu jsou plně průchozí a bezbariérový přístup je ještě pohodlnější díky výsuvnému schodu, který při otevřených dveřích překryje mezeru mezi vozem a nástupištěm.
Jedna ze 35 nových jednotek metra U1 na jeho jižní konečné Langwasser Süd, kde to v roce 1972 celé začalo. Od té doby se linka U1 postupně prodlužovala přes centrum Norimberku až do sousedního města Fürth a na dosud nejnovější konečnou Hardhöhe dojela v roce 2007.
Interiér nových vozů metra Siemens G1 kombinuje podélné a příčné sezení. Praktické jsou i opěrky pro stojící vedle dveří nebo v prostoru kloubů či plošin pro kočárky a kola. Linka U1 jako jediná vede zčásti i po povrchu, mezi Norimberkem a Fürthem dokonce chvíli i nad zemí.
Nové metro G1 už opanovalo celou linku U1 a nesvezete se ani původními vozy ze 70. let, ani novější generací z roku 1994. Tady přijíždí do stanice Messe v jihovýchodní části trasy. Poblíž této stanice je depo metra.
Jízdní řád linky metra U1. Ve špičkách všedních dnů jezdí každých 10 minut vložené vlaky pouze v centrální části trasy, čímž tvoří interval 3-4 minuty. Základní mimošpičkový interval je 7,5 minuty, v neděli 10.
Messe – jedna ze 7 povrchových stanic norimberského metra. Tady ve špičkách končí každý 3. vlak a dál se pokračuje v intervalu 4-6 minut.
Informace pro cestující ve stanici metra. Praktický je zejména rozcestník se seznamem stanic, abyste věděli, na kterou stranu se vydat. Naprostá většina stanic norimberského metra má ostrovní nástupiště a obejdou se zde bez turniketů.
Stanice Bärenschanze na západě Norimberku byla otevřena v roce 1980 a spolu s dalšími tvoří podobný styl odlišující se barvou keramického obložení. Do sousedního Fürthu dojelo metro o dva roky později.
Atypická stanice Lorenzkirche v centru Norimberku na lince U1 odkazuje svou architekturou i výzdobou na přítomnost historického centra nad stanicí i jednoho z největších norimberských kostelů.
Stanice metra U1 přímo uprostřed pěší zóny u radnice města Fürth, kam přijelo metro ze sousedního Norimberku už v roce 1982. Sem bylo prodlouženo v roce 1998.
Pod hlavním nádražím v Norimberku se křižují obě trasy metra, které se pak na západním okraji centra opět potkávají ve stanici Plärrer. Tato stanice linky U1 je z roku 1978, druhá linka dojela k hlavnímu nádraží o 10 let později.
Léta stagnace či dokonce omezování tramvajové dopravy jsou ta tam a nyní nazrál čas tramvajového boomu i v Norimberku. V roce 2016 se podařilo prodloužit severozápadní trať pro linku 4 z Thonu na periferní konečnou Am Wegfeld na půli cesty mezi Norimberkem a třetím největším městem aglomerace – Erlangenem. Od poslední návštěvy bylo také mírně upraveno linkového vedení, spočívající v prohození některých linek ve východní části centra. To hlavní ale přišlo teprve v prosinci 2023: zavedení zcela nových linek 10 a 11, které posílily nejvytíženější koncové úseky, díky čemuž byl interval zkrácen na...
Nejnovější stanice linky U3 „Grossreuth bei Schweinau“ z roku 2020 v rámci jednostaničního prodloužení jihozápadním směrem. Staví se však dál, v roce 2025 by měly být otevřeny další dvě stanice v této části města. Nová konečná bude ležet už za kanálem Dunaj-Mohan.
Takto to vypadá na povrchu nad nejnovější konečnou stanicí linky U3 v rozvojové lokalitě na jihozápadním okraji Norimberku. Linka U3 jezdí každých 5 minut a dojet z konečné na konečnou trvá 20 minut.
Netradiční obložení stěn jedné ze stanic automatické linky U3 z roku 2011. Odtud se linka prodloužila severozápadním směrem ve dvou etapách, nejnovější stanicí tohoto úseku je Nordwestring z roku 2017.
Na linkách automatického metra jezdí dvouvozové jednotky DT3 z let 2004-2011. Celkem je k dispozici 46 dvouvozových vlaků, které jezdí buď sólo nebo spřažené do čtyřvozové soupravy. Část z nich je vybavena řidičským stanovištěm – ty nějakou dobu jezdily na lince U1, než byly dodány nové vlaky G1 od Siemensu.
Schéma linek norimberského metra nade dveřmi automatických souprav. Modrou barvu má dvojlinka U2+U3, která má v centru souhrnný interval 2,5 minuty.
Většina souprav automatického metra na linkách U2 a U3 umožňuje nerušený výhled na trať. Provozní zajímavostí je, že se v témže čase pravidelně střídají dvou- a čtyřvozové jednotky.
Podpovrchová stanice metra U2 na místním letišti na severu Norimberku, kde tato linka končí už od roku 1999. Zároveň je to její nejnovější stanice. Takový průhled se vám naskytne z povrchu zemského před letištní odbavovací halou.
Zajímavé uspořádání nabízí přestupní stanice Plärrer, kde jsou v jedné úrovni vždy vlaky různých linek. Nabízí to výrazně jednodušší přestupování pro většinu cestujících.
Další unikátní stanicí metra je Opernhaus, kde jezdí vlaky v úrovni hradebního příkopu, který obklopuje historické centrum obehnané mohutnými hradbami. Normální ulice je však o úroveň výše. Zatímco linky U2+U3 objíždějí historické centrum z jihu, linka U1 má uvnitř hradeb hned dvě stanice.
OBRAZEK nu2024_.jpg NEEXISTUJE !!!

Vstup do stanice metra U1 Weisser Turm najdete přímo uvnitř této věže na náměstí v historickém centru. Další stanicí linky U1 uvnitř centra obehnaného hradbami je Lorenzkirche.
Stanice Rathenauplatz s výraznou a nezaměnitelnou mozaikou se nachází na východním okraji historického centra a za stanicí se linky U2 a U3 větví na samostatné úseky. Jedna se dvou vyobrazených hlav patří právě německému ministrovi zahraničí, po kterém jsou zdejší náměstí i stanice pojmenovány.
Ve stanici Nordostbahnhof zastavily zároveň krátká a dlouhá automatická souprava metra U2. Stanice je mělce založená s průnikem denního světla a přestoupit tu můžete na regionální vlak do Gräfenbergu.
Takto radikální posílení tramvajové dopravy by se neobešlo bez nových vozidel. Během roku 2023 byly zprovozněny první nové tramvaje Siemens Avenio – čtyřčlánkové, tedy stejně dlouhé jako jejich předchůdkyně, ale s více dveřmi. Zatím jich je 16, celkem jich má ale dorazit 26. A opce umožňuje pořídit až 75 nových tramvají. Ty by měly nejen nahradit všechny dosavadní tramvaje z 90. let a z přelomu století, ale také umožnit chystané rozšíření sítě – jednak by mělo jít o prodloužení aktuálně nejkratší linky 7 na obou koncích včetně obnovení dříve uzavřeného úseku v centru, a také o novou propojku...
Schéma páteřní dopravní sítě Norimberku, čili metro, vlaky i tramvaje. A právě síť tramvají byla čerstvě zahuštěna novými linkami 10 a 11, které díky nákupu nových tramvají posilují nejvytíženější úseky místní nevelké tramvajové sítě.
Jedna z nových čtyřvozových tramvají Siemens Avenio, které posílily řady norimberského dopravního podniku VAG v letech 2022-3, na poměrně nehostinném náměstí u stanice metra Plärrer na jihozápadním okraji historického jádra. Původně bylo pořízeno 12 tramvají, následně bylo doobjednáno 14 dalších.
Nové tramvaje Siemens Avenio byly pořízeny jednak kvůli znovurozšiřující se síti, ale i pro posílení stávajícího provozu novými linkami 10 a 11. A právě na konečné linky 11 Tiergarten se nyní nacházíme. Původně sem jezdila pouze pětka, nyní je interval poloviční.
Druhá konečná linky 11 Gibitzenhof jižně od centra. Tady zas nová linka posiluje původní čtyřku. Nové tramvaje mají výraznou signalizaci, kdy je možné nastupovat a kdy už ne, díky svítícím páskům uprostřed dveří.
Stejně jako všechny norimberské tramvajové předchůdkyně, jsou i nejnovější tramvaje Avenio jednosměrné. Siemens Avenio je budoucností tramvají nejen v Norimberku, ale i v rovněž bavorském Mnichově. K původním 12 vozidlům je možné využít opci na 75 dalších, což by mělo pokrýt jak plán na nové či obnovené tratě, tak na kompletní výměnu stávajících vozidel.
Nová tramvaj Siemens Avenio má na svoji délku (37 metrů) poměrně hodně dveří (8). Každý ze čtyř článků má jeden částečně otočný podvozek. Již brzy by jich tu mělo jezdit 26. Tramvaj je nízkopodlažní, jen nad podvozky jsou sedadla na podestách.
Nejstarší norimberská tramvaj AEG GT6N z roku 1995 s výklopnými dveřmi. Zároveň se jedná o nejkratší tramvaj se všech zdejších typů. Vzhledem k pokročilému věku už tyto tramvaje prošly větší opravou, což je vidět jak v interiéru, tak třeba na nových bílých digitálních panelech. Tento kolejodrom najdete u hlavního nádraží, kde se potkávají linky 5, 7, 8 a také nová posilová linka 11.
Renovovaný interiér dnes již skoro 30letých tramvají AEG, které byly prvními nízkopodlažními v Norimberku a dodnes jich jezdí všech 14. V budoucnu by je ale měly nahradit nové kapacitnější tramvaje Avenio.
Pětičlánkový Variobahn od Stadleru na operativní záloze u Hlavního nádraží.  Těchto tramvají bylo v letech 2007-9 dodáno pouze 8 a dalším typem v řadě bylo až Avenio. Mezitím se během 11 let nekoupila žádná nová tramvaj – bylo to totiž období částečného útlumu kvůli rozšiřující se síti metra.
Neuspořádaný a nehostinný prostor náměstí u stanice metra Plärrer je pozůstatkem architektury mnoha západoněmeckých měst, která ve druhé polovině 20. století podřizovala i svá městská centra spíš automobilům. Ale aspoň je zde místo pro odstavy autobusů. Jinak tudy projíždějí tramvajové linky 4, 6 a 10 do severní části města. Mercedes vlevo z roku 2009 je jeden z nejstarších zástupců flotily VAG.
Dosud nejkapacitnějším i nejpočetnějším typem tramvají v Norimberku jsou tyto Adtranzy GT8N2. V letech 1998-2000 jich bylo dodáno 26. A právě na ně navazují délkou i počtem článků nejnovější tramvaje Avenio. Jižní konečná linky 5 Worzeldorfer Strasse obsluhuje místní obytnou čtvrť i přilehlý velkohřbitov. V plánu je díky nové propojovací trati dostat sem i linku 4 z dosavadní konečné Gibitzenhof.
Také tramvaje Adtranz už jezdí v Norimberku čtvrt století a i u nich došlo na modernizaci interiéru. Kapacitní i plně nízkopodlažní, na svou dobu velmi kvalitní vozidlo. Dnešní stejně dlouhá Avenia mají o troje dveře více. Před jejich příchodem tu jezdilo jen 48 tramvají.
Výrazný pokrok norimberského metra i tramvají by mohl navádět k mylné domněnce, že na autobusy už nezbyly peníze ani prostor. Opak je pravdou. I zde mají klimatický závazek, jehož cílem je mít plně lokálně bezemisní veřejnou dopravu do roku 2030. A už teď se díky novým elektrobusům nekouří z dobré poloviny autobusového parku. K nejstarším elektrobusům Solaris totiž v roce 2021 přibylo úctyhodných 39 elektrických MANů (z toho 28 kloubových a 11 standardních) a nejčerstvější elektrická zakázka čítala 46 elektrobusů Mercedes-Benz. Jeho model eCitaro si tu pořídili hlavně v kloubové verzi (30...
Nejnovější konečná linky 4 (a nově i 10) na severním okraji města – Am Wegfeld. Sem byla trať prodloužena v roce 2016 z tehdejší konečné Thon. Díky nové posilové lince 10 odtud jezdí tramvaje nově každých 5 minut. Ve smělých plánech bylo koleje prodloužit dokonce až do vzdáleného města Erlangen formou jakéhosi Stadtbahnu. Dnes tímto směrem jezdí hlavní linka S-Bahnu (S1) a také početné autobusové linky. Pro S-Bahn by to ale chtělo samostatné koleje.
První dlouhá čtyřčlánková nízkopodlažní tramvaj z roku 1998 na průjezdné konečné Doku-Zentrum uprostřed velkého parku na východě města. Tady se vzájemně převlékají linky 6 a 8 a o kousek dál začíná posilová linka 10. Tramvaje tudy jezdí od roku 2002. Kolem projíždí jeden z 20 nejnovějších kloubových Solarisů na páteřní tangenciální lince 45, která tvoří spolu s podobnou linkou 65 takový východní půlkruh kolem města.
Nejkratší tramvajová linka v Norimberku má číslo 7 a vede z Hlavního nádraží do 7 minut vzdálené zastávky Tristanstrasse. Sem se pak jede otočit už bez cestujících (údajně z bezpečnostních důvodů) do smyčky Bayernstrasse. Dříve vedly koleje ještě dál k místní bývalé vozovně. Linka jezdí v intervalu 20 minut, v neděli jednou za půl hodiny. Snad již brzy by se měla obnovit tramvajová trať k městskému parku severovýchodně od centra a s tím by se tam měla prodloužit i linka 7. Naopak na zdějším konci má být tento tunel i konečná opuštěna a díky novým kolejím má dojet uprostřed budoucí čtvrti až k blízké stanici metra Bauernfeindstrasse. Pak už snad tato linka opět najde svůj smysl života.
V roce 2023 pořídil norimberský DP dalších 46 elektrobusů, tentokrát od Mercedesu. 30 eCitar v kloubové a 16 ve standardní verzi. Díky tomu už má polovinu všech autobusů elektrických a do roku 2030 by měla být bezemisní celá flotila. Linka 43 spolu s linkou 44 začíná zde u hlavního nádraží a má jedny z nejkratších intervalů.
Jedno ze 16 čerstvě dodaných standardních eCitar od Mercedesu na náměstí u hlavního nádraží ve městě Fürth. I když už tady jezdí samostatně číslované regionální linky, zajíždějí sem i čistě norimberské linky. Číslo 37 má druhou konečnou přímo v historickém centru Norimberku.
Předchozí dodávka městských elektrobusů pro VAG byla od místního výrobce MAN, který sídlí nedaleko Norimberku. Celkem se v roce 2021 jednalo o 39 elektrobusů, z toho 28 v kloubové verzi.
Od konečné tramvajové zastávky Doku-Zentrum vyjíždí i autobusová linka 36 směřující severně kolem centra města na jeho západní okraj na konečnou Plärrer. Už 13 let tu jezdí tento hybridní MAN, jeden z prvních s takovým pohonem.
Na části pořadí linek MHD vypomáhají dopravnímu podniku i různí malí subdodavatelé. To je případ i tohoto staršího kloubového Citara s patrnými znaky, že vozidlo dřív patřilo dopravnímu podniku VAG.
V minulosti sázel VAG na plynový pohon svých autobusů, čehož důkazem je tento desetiletý MAN zachycený na miniaturním obratišti na severním okraji historického centra, kde začíná linka 37 do sousedního Fürthu.
Standardní třídveřové autobusy MAN využívají zadní prostor vozidla za posledními dveřmi takto. Jelikož se sem klasická sedadla nevejdou, můžete si zde aspoň pohodlně stoupnout díky těmto opěrkám.
Veškerá veřejná doprava v širokém okolí Norimberku je integrována do systému VGN. Autobusy na regionálních linkách mají bez ohledu na dopravce jednotný červenobílý nátěr s výrazným logem systému. Jedna taková linka vyjíždí i z malého autobusového terminálu Röthenbach na konečné linky metra U2. Tady také začínají dvě linky 35 a 65, které vedou po vnitřním městském okruhu. Každá z nich opíše půlkruh kolem města a obě linky se pak opět potkají na severu ve stanici Nordostbahnhof.
Z přestupního uzlu Plärrer vyjíždí i tato velmi krátká minibusová linka 84 k blízké klinice Dr. Erlera. Nasazovány jsou zde tyto minibusy soukromého dopravce v barvách integrovaného systému VGN.
Dopravce Infra Fürth provozuje místní autobusové linky ve Fürthu. Část jich začíná právě zde u hlavního nádraží. I tyto linky jsou součástí systému VGN a dříve tu byly k vidění i standardní autobusy s vlekem. Ve flotile tohoto dopravce jsou hlavně Mercedesy, MANy a Solarisy, ale nově také kloubové elektrobusy Ebusco.
Přímo nad tramvajovou tratí vedenou z uzlu Plärrer do jižní části města vyrostla nová vlaková zastávka Steinbühl na estakádě s nástupišti ve dvou výškových úrovních. Přestoupit tu můžete na linky S-Bahnu S1 a S2.
Moderní elektrická jednotka Bombardier Talent 2  z roku 2012 nasazená na linku norimberského S-bahnu odjíždí ze zastávky Steinbühl, která vyrostla v roce 2004 na nové estakádě, díky níž mohl být provoz místní železnice ještě intenzivnější.
Páteří regionálního dopravního systému VGN je místní S-Bahn, kterému přibyly k původním 4 linkám v letech 2020-1 další dvě linky (S5 a S6) využívající další tratě z Norimberku ven. A lidé se mohou těšit také z nových vozidel. Původní soupravy vozů tažených lokomotivou jsou už téměř kompletně nahrazeny elektrickými jednotkami Alstom Coradia, které navázaly na jejich předchůdce Talenty od Bombardieru. O provozování S-Bahnu se i nadále starají DB, i když původně měl provoz od roku 2018 převzít National Express s novými jednotkami z plzeňské Škody.
Ukázkový přestup mezi tramvají a železnicí vznikl v roce 2004 zde ve čtvrti Steinbühl v těsné blízkosti centra Norimberku. I zde je díky nové posilové lince 11 provoz tramvají ještě intenzivnější.
Impozantní historická budova norimberského hlavního nádraží, jehož poloha v těsném sousedství historického centra je ideální včetně skvělého napojení na metro, tramvaje i autobusy.
Dvě různé vlakové jednotky norimberského S-Bahnu, který měl původně po DB převzít National Express s novými jednotkami od Škody. Leč nakonec se tak nestalo a stále tu jezdí DB, které obnovily flotilu těmto jednotkami Alstom Coradia (vpravo). Ty nyní postupně nahrazují poslední zbývající staré jednotky složené z vozů tažených klasickou lokomotivou.
Schéma vlakových linek norimberského S-Bahnu. Nejnověji přibyly kratší linky S5 a S6 využívající stávající tratě na jihovýchod a severozápad od Norimberku. Nejvyužívanější je linka S1 spojující 3 hlavní města aglomerace: Norimberk, Fürth a Erlangen.
Přes hlavní nádraží ve Fürthu jezdí páteřní linka S1 a také relativně nová linka S6 z roku 2020. Vlaky norimberského S-Bahnu tvoří jednopodlažní elektrické jednotky. Těchto čtyřvozových Talentů tu jezdí 42. Místní S-Bahn funguje také o víkendových nocích.
Pěkně opravená budova hlavního vlakového nádraží ve Fürthu. Na náměstí před ní zastavuje mnoho autobusových linek a v podzemí najdete také metro U1. Do Norimberku se dostanete všemi uvedenými druhy dopravy. Vlastní Fürth má cca 130 000 obyvatel.
Promyšlený systém noční dopravy obsluhuje celý Norimberk z tohoto centrálního přestupního bodu u Hlavního nádraží, odkud se každou hodinu rozjíždějí linky N1 až N15 jezdící ale jen o víkendových nocích.