Největší saské město a tramvajová velmoc na Labi kousek za našimi hranicemi nabízí skvělé srovnání rozsahu a kvality veřejné dopravy s podobně velkými městy u nás. Jako součást bývalé NDR se také zde stále potkáte s pozůstatky socialismu, velkými panelákovými sídlišti včetně centra města či problémem s odlivem obyvatel po roce 1990. Místní vysoký standard veřejné dopravy, která byla zásadně zmodernizována už koncem 90. let, se nyní opět navyšuje díky nové generaci širších tramvají či novým elektrobusům. Drážďany už skoro rok brázdí nové tramvaje od Alstomu, které jsou o 35 cm širší než jejich předchůdkyně. Elektricky se obnovuje také autobusová flotila, a to dvacítkou Mercedesů eCitaro. Kromě toho tu jezdí také nové hybridní MANy a nejstarší autobusy jsou díky tomu z roku 2015. V tramvajové síti probíhá dlouhodobá výluka dlouhé trati na severu Drážďan na druhé straně Labe, od poslední návštěvy zde žádná nová tramvajová trať nepřibyla.

Tramvaje tvoří v Drážďanech zásadní podíl z celkové MHD, nicméně i autobusy tu mají pro mnoho oblastí Drážďan nezastupitelný význam a sílu. Dlouho očekávaný příchod nové generace tramvají nastal teprve v závěru roku 2022, tedy po dlouhých 12 letech, kdy se nové tramvaje z důvodu jejich dostatku a nerozšiřování sítě nenakupovaly. Nové tramvaje s označením NGT DX DD vyrobil Alstom, který nedávno pohltil svého hlavního konkurenta Bombardier. Původně bylo objednáno 30 tramvají, z toho 9 obousměrných. Na základě dobrých zkušeností z prvního roku provozu bylo využito opce a objednáno dalších 10...
Po 12 letech se v Drážďanech objevily nové tramvaje. Jsou 43,5 m dlouhé a 2,65 m široké, tedy o plných 35 cm širší než všechny stávající tramvaje. Během zimní návštěvy byla jejich hlavním revírem linka 10 využívající nejnovější trať z místního výstaviště.
Nové drážďanské tramvaje vyrobil Alstom a první vozy vyjely s cestujícími v závěru roku 2022. Do konce roku 2023 jich bylo dodáno 40, z toho 9 v obousměrné verzi. Zde jede linka 10 po nové trati z roku 2011 kolem staré budovy drážďanského výstaviště směrem na most přes zátopové území Labe se zastávkou Messering (Halle 1).
Z původní objednávky 40 nových tramvají s názvem Alstom NGT DX DD bylo 9 dodáno v obousměrné verzi. Kromě těchto jezdí v Drážďanech ještě dalších 13 starších obousměrných tramvají z druhé poloviny 90. let. Zde se v zastávce Alberthafen napojuje nová trať z výstaviště na původní tramvajovou síť.
Nové tramvaje nejsou 100% nízkopodlažní, prostor nad jejími pěti podvozky je vyvýšený, včetně sedaček. Nízkou podlahu tak najdete jen v prostoru dveří. Všech pět podvozků je otočných. V interiéru zaujmou hlavně obří okna.
Skvělý výhled z nových tramvají zaručují velká okna, která jsou u podobných vozidel ojedinělá. Oproti všem stávajícím tramvajím v Drážďanech poskytují nové Alstomy mnohem víc místa – jsou totiž o 35 cm širší. V nových tramvajích si také můžete dobít telefon.
Nejkratší prostřední článek má jeden z pěti otočných podvozků a také jedno extrémně velké okno zaručující nerušený výhled z vozu.
Budoucnost drážďanské MHD, aneb setkání nové obousměrné tramvaje s novým kloubovým elektrobusem u vlakového nádraží Mitte. Během návštěvy jezdily jedno- a obousměrné tramvaje namíchané hlavně na lince 10 z Výstaviště do východní části Drážďan.
Linka 10 byla kompletně obsazena novými tramvajemi, které nosí značku Alstom. Ta nově pohltila i původní Bombardier, který byl dvorním dodavatelem všech předchozích nízkopodlažních tramvají. K původním 30 tramvajím bylo doobjednáno 10 dalších, první by měly dorazit již brzy na počátku roku 2024.
Další linkou s provozem nových širších tramvají je východozápadní dvojka, která jezdí ze západního předměstí Pennrich na výhodní okraj města k přívozu ve čtvrti Kleinzschachwitz. Zde v nejrušnějším přestupním uzlu Postplatz v centru. Pro provoz nových tramvají už je upravena také vytížená linka 3 a počítá se s nimi také na 11.
I když má nová tramvaj neobvykle velká okna, v jiné části karoserie má také dost velký prostor bez oken. Toho bylo využito k aplikaci velkého, ale zároveň decentně provedeného znaku Drážďan, který neruší celkovou barevnou koncepci místních vozidel. Kvůli dlouhodobé výluce ve čtvrti Blasewitz se desítka otáčí na východním konci trasy dříve, objezdem místních domů přes náměstí Fetscherplatz.
Interiér přední části obousměrné nové tramvaje Alstom. Za tmy je uvnitř osvětlena zářivkovým osvětlením zvláštní barvy. Nechybí ani širokoúhlé informační obrazovky sloužící i pro zpravodajství či reklamu.
Obě verze nových tramvají jsou 43,5 m dlouhé, tedy zhruba o 1,5 m kratší než dosud nejdelší drážďanské tramvaje. Ale oproti všem ostatním jsou o 35 cm širší. Svou šířku 2,65 m ale mají až nad úrovní nástupišť, aby byly nové tramvaje na zastávkách kompatibilní s těmi starými. Skříň se rozšiřuje teprve nad úrovní podlahy, proto nová tramvaj působí trochu nafoukle. Dále na ní zaujmou obří boční okna. Nové tramvaje mají 5 otočných podvozků a podlaha nad nimi je zvýšená. Uvnitř tramvaj nabízí kromě více prostoru také třeba nabíječky pro telefony. Nové tramvaje se naplno rozjely v průběhu roku 2023...
Na dveřích je nejlépe vidět, o co je nová tramvaj širší oproti svým předchůdkyním. Kvůli šířce nástupišť i okolních obrubníků musela být zachována šířka vozové skříně v úrovni podlahy.
A z nádraží Mitte ještě jeden detail, jak je nová tramvaj nafouklá oproti všem ostatním, i způsob aplikace velkého městského znaku na bok žluté karoserie.
Nejkratší a zároveň nejméněčlánkové tramvaje mají ale 4 podvozky. V letech 2006-9 jich bylo pořízeno 40. Tady v uzlu Postplatz se potkává 7 tramvajových linek  a jezdí tudy také autobusová, nyní již elektrobusová metrolinka 68. Devítka vede ze severozápadu na jihovýchod do sídliště Prohlis.
Kolem světoznámého barokního komplexu Zwinger projíždí linka 11, na kterou jsou nově nasazovány také nejčerstvější tramvaje. Toto je ale zástupce těch nejstarších, třípodvozkových, kterých bylo v letech 1996-8 zakoupeno celkem 60 (z toho 13 obousměrných).
Tato tramvaj má sice 7 článků, zdaleka není ale nejdelší – má jen 41 metrů. Tyhle housenky byly dodány v letech 2001-1 ve 23 exponátech. Zde před další obdivovanou památkou – místní katedrálou.
Jedna z tramvají nosí i reklamní polep na místní integrovaný systém VVO, který sdružuje veřejnou dopravu v celého kraji Horního Labe. Centrem tohoto již tradičního IDS jsou právě Drážďany.
Díky dodávce nových 9 tramvají mají Drážďany už 22 obousměrných vozidel. Těchto původních 13 je z let 1996-8 a jedná se zároveň o nejstarší typ tramvají v Drážďanech. Právě těmito vozy začala éra bezbariérovosti místní MHD. Běžně jsou obousměrné tramvaje používány na příměstské lince 4, její část je ale nyní ve výluce.
Svojí délkou dosud nepřekonané pětičlánkové tramvaje NGT D12DD mají 6 podvozků a jsou dlouhé 45 metrů. Celkem jich bylo v letech 2003-10 pořízeno 43. Od té doby nekoupily Drážďany žádnou novou tramvaj, až nyní 30 nových od Alstomu. Zde na zastávce Albertplatz na severní straně Labe.
Poblíž vlakové zastávky S-Bahnu „Industriegelände“ lze přestoupit na tramvajové linky 7 a 8 směřující na severní okraj Drážďan do předměstí Weixdorf a Hellerau. Po vyřazení posledních tramvají T4D už jsou všechny bezbariérově přístupné.
V červnu 2023 se Drážďany velkolepě rozloučily s posledními vysokopodlažními tramvajemi Tatra T4D v běžném provozu. Nyní už slouží kromě nostalgických jízd jen k pracovním účelům. Tato trať poblíž vozovny Waltherstrasse se pro běžné linky nepoužívá, ale o kousek dál se sem napojuje nová trať z výstaviště.
Od poslední návštěvy sice nepřibyla žádná nová tramvajová trať, postupně se ale jednotlivé trasy modernizují. Během vánoční návštěvy probíhala dlouhodobá výluka na pravobřežní lince 11 do kopcovité čtvrti Bühlau a také byla mimo provoz příměstská část dlouhé linky 4 s jednokolejnými úseky a úvratí na jejím konci. Úpravu tramvajových linek si vyžádala také výluka jedné koleje ve čtvrti Bühlau, tramvaje sem tak zajížděly pouze jednosměrným objezdem místních tratí.
Konečnou zastávku Prohlis najdete na jedné z nejvýznamnějších tratí obsluhujících místní stejnojmenné sídliště a přilehlé obří nákupní centrum na jihovýchodním okraji Drážďan. Žádný jiný koncový úsek neobsluhují současně 3 tramvajové linky.
Tradiční podoba zastávkových jízdních řádů v Drážďanech, které jsou umisťovány do vitrín v přístřešcích. Oranžovou barvou jsou odlišeny linky ve výluce. Během vánočních prázdnin byl u části tramvajových linek prodloužen standardní 10 minutový interval na 15 minut. Nejpáteřnější linky si ale tento interval zachovaly.
I v případě, že na dané zastávce jezdí jen jedna linka, je prostor informační vitríny zaplněn. Například letákem lákajícím na zakoupení celostátní síťové jízdenky Deutschlandticket.
Po dodání 18 nových kloubových elektrobusů Mercedes-Benz eCitaro byla plně elektrifikována linka 68, která vede i přes hlavní tramvajový uzel Postplatz. Kromě kloubáků byly pořízeny i dva standardní elektrobusy stejného typu, které jsou nasazovány na linku 81 v severní části města.
Nyní už čistě elektrobusová páteřní linka 68 křižuje Drážďany od západu k východu. Díky dodávce 20 elektrobusů v roce 2022 je už 15 % flotily drážďanského dopravního podniku bezemisní. Jezdí tu také jeden starší standardní elektrobus Solaris z roku 2015.
12 velkokapacitních autobusů Mercedes-Benz Capacity si koupil DVB v roce 2017. Následně v roce 2022 pořídil 16 dalších. Tento je z nejnovější dodávky. Tyto nejkapacitnější autobusy potkáte na páteřních linkách začínajících šestkou.
Od roku 2023 můžete na autobusových linkách DVB potkávat těchto 30 kloubových hybridních MANů. O rok dříve bylo pořízeno také 8 vozů stejné značky ve standardní verzi. Tady na nejnovějším přestupním bodu u nádraží Strehlen se potkávají díky přeložce tramvajové trati vlaky, tramvaje i autobusy.
Další z nových hybridních MANů na páteřní lince 63, která vede spolu s linkou 61 na druhou stranu Labe po známém mostě Loschwitzer Brücke, přezdívaném „Modrý zázrak“. Kdysi tu jezdily také trolejbusy.
Nový kloubový MAN byl k zastižení i na náhradní autobusové lince EV11, která dlouhodobě nahrazuje tramvajovou linku 11 v severní části města za řekou Labe. Staví se tu totiž zcela nový most přes místní potok Priessnitz.
Díky bohaté obnově vozového parku jsou nejstaršími autobusy drážďanského dopravního podniku tyto kloubové MANy z roku 2015, kterých tu jezdí 27. Na mnoha linkách ale provoz zajišťují také soukromí subdodavatelé, největším je Taeter tours.
DVB má ve své poměrně pestré 150kusové flotile také 40 kloubových Citar od Mercedesu. 20 jich pořídil v roce 2015 a další dvacítku v roce 2021. Do této tramvajové smyčky Bühlau, kde tramvaje kvůli výluce najezdí, zajíždí kromě náhradní linky EV11 také páteřní linka 61 mířící v krátkých intervalech do jižního předměstí Löbtau.
Subdodavatel drážďanského DVB Taeter Tours zajišťuje už dlouhodobě provoz některých linek MHD, resp. části jejich pořadí. Ve své flotile má vozy značek Mercedes-Benz a MAN. Tento minibus Citaro K z roku 2021 byl nasazen na doplňkovou linku 84 z tramvajové konečné Bühlau k horní stanici visuté lanové dráhy Schwebebahn.
Piktogramy v místním autobusu shrnují všechna základní pravidla přepravních podmínek a také upozorňují na možnost nechat si zavolat taxi řidičem autobusu s návazností na autobus.
Jednoduchý, ale výrazný způsob, jak upozornit na výluku. Tato se týká tramvajové trati ve čtvrti Blasewitz poblíž Labe, kde je zachována obsluha pouze v jednom směru dvěma polokružními linkami.
Během povánoční návštěvy Drážďan se Labe trochu vylilo z břehů a vyřadilo z provozu jak místní přívozy, tak i okolní náplavky a přilehlé komunikace. V dálce je historický most Loschwitzer Brücke, po kterém dřív jezdily tramvaje i trolejbusy.
Velká modernizace probíhá v autobusové dopravě. Vyřazeny jsou už všechny autobusy starší 8 let a kdysi zde populární značku Solaris tak potkáte pouze v jediném elektrobusovém exempláři. Největší novinkou je dvacítka elektrobusů Mercedes-Benz eCitaro, z toho 18 kloubových pro plné pokrytí metrobusové linky 68 a 2 standardní pro linku 81. Vedle toho bylo nedávno pořízeno také 30 kloubových a 8 standardních hybridních MANů nové generace. Přibyla také klasická kloubová Citara od Mercedesu i vysokokapacitní kloubové čtyřnápravové Capacity, kterých tu po dodání dalších 16 kusů jezdí už 28....
V místní části Loschwitz na řekou Labem se nacházejí dvě místní lanovky, jedna pozemní a druhá visutá. A právě tato visutá lanovka Schwebebahn přitahuje pozornost nejen dopravních nadšenců.
Ojedinělá visutá lanová dráha Schwebebahn zdobí Drážďany už od roku 1901 a do dnešních dnů se zachovala ve vynikajícím stavu. Jezdí každých 15 minut a překonává převýšení cca 80 metrů.
Vzorně opravené a udržované vozy visuté lanovky ve čtvrti Loschwitz se v lecčems podobají závěsné dráze ve Wuppertalu, ale na rozdíl od něj jsou poháněny lanem. Z horní stanice je skvělý výhled na celé Drážďany i Saské Švýcarsko.
Vozy závěsné dráhy cestou křižují i místní ulici ve svahu. Kvůli nečekaným vozidlům je zde umístěna upozorňující dopravní značka.
Kousek od dolní stanice visuté lanovky v malebné kopcovité čtvrti Loschwitz začíná také druhá místní lanovka, tentokrát podzemí a u dolní i horní stanice i částečně podzemní. Funguje už od roku 1895, elektricky od roku 1907 a na kopec vás vyveze každých 15 minut.
Vozy pozemní lanovky ve čtvrti Loschwitz jsou z roku 1994. Tato lanovka překonává na 550 metrech převýšeních téměř 100 metrů. Z horní stanice je to kousek na tramvajovou linku 11. Provozovatelem obou lanovek je DVB.
Trasa pozemní lanovky kombinuje tunely u dolní i horní stanice a 100 metrů dlouhý viadukt uprostřed. Lanovka pomáhá zkracovat cestu do místní rezidenční vilové čtvrti Oberloschwitz.
Drážďany se svou menší částí rozkládají také na pravém břehu Labe. Největším vlakovým nádražím pro tuto část města je Neustadt s honosnou budovou z roku 1901 ležící na hlavní trati směr Berlín. Tudy vedou také dvě ze tří hlavních linek místního S-Bahnu.
Místní S-Bahn je páteří regionální dopravy v rámci systému VVO. Nedůležitější jsou linky S1 a S2, které jezdí ve společném úseku mezi Drážďany a Pirnou ve všední dny každých 15 minut a potkáte zde dvoupodlažní push-pull jednotky DB. Obě páteřní linky projíždějí i nádražím Neustadt.
V Drážďanech se naplno rozjel projekt sdílené mobility MOBI obsahující sdílená kola, auta, taxíky na zavolání i dobíjecí místa pro elektromobily. Stanoviště, kde si lze něco půjčit, se jmenují Mobi Punkt a informace o nich najdete i v rámci hlášení zastávek v MHD. Každý takový bod je opatřen tímto rozcestníkem, který naviguje na jednotlivé druhy mobility v okolí.
Od nádraží Neustadt vyjíždí společně s elektrobusovou linkou 81 také regionální autobusová linka 478 mající společnou trasu až na okraj Drážďan. Zachycen zde byl tento starší Solaris jednoho z místních soukromých dopravců. Díky systému VVO lze tyto linky používat i při cestách po městě.
V Drážďanech jsou nově rozesety tzv. Mobi Punkty. Jsou to takové body sdílené mobility, kde si můžete půjčit sdílené kolo, dobít si elektromobil nebo si půjčit sdílené auto. Součástí těchto služeb jsou také taxíky na zavolání a na Mobi Punktech najdete speciální žluté rozcestníky, které vám poradí kudy kam včetně zastávek veřejné dopravy. Na existenci těchto bodů mobility upozorňuje také hlášení ve vozech MHD.
Klasická souprava drážďanského S-Bahnu na lince S2 směřující na zdejší letiště v půlhodinovém intervalu. Tady za zastávkou Industriegelände se odpojuje od hlavní trati, kudy jezdí regionální vlaky na severovýchod včetně čtvrté linky S-Bahnu S8 směřující do měst Radeberg a Kamenz.
Vlaková jednotka S-Bahnu s lokomotivou propagující místní systém VVO. Díky 15minutovému taktu na hlavní ose mezi Pirnou a nádražím Neustadt je vlak výhodnou volbou hlavně pro rychlé cesty do východní části Drážďan.
Hlavní vlakové nádraží v Drážďanech netřeba představovat. Jeho honosná budova z roku 1898 ukrývá jak průjezdné koleje na obou krajích budovy, tak kusé koleje o patro níže uprostřed. Hlavní nádraží má výhodnou polohu blízko historického centra a je významnou tramvajovou křižovatkou.
Z Drážďanského hlavního nádraží vyrážejí směrem do Chemnitz, Zwickau a Hof tyto zastávkové i rychlíkové vlaky MRB v podobě moderních elektrických jednotek Alstom Coradia.
Dopravce RVSOE provozuje regionální autobusové linky jižně a východně od Drážďan. Od tamního hlavního nádraží vyráží každou hodinu i páteřní linka 261 s kloubovými vozy spojující Drážďany s městem Sebnitz v Saském Švýcarsku. Páteřní linky VVO jsou označeny znaménkem „+“ a říkají jim Hochland-Linie.
Z Prahy do Dráždan se dostanete kromě vlaku za podobný čas také autobusem. V poměrně hojné nabídce jsou dopravci RegioJet a Flixbus. Ten žlutý nedávno pořídil tyto luxusní autokary s uspořádáním sedadel 2+1. Zastávka dálkových autobusů je umístěna hned vedle hlavního vlakového nádraží.