Tenerife je největší ze sedmi Kanárských ostrovů, které jsou turistickým magnetem hlavně pro vymrzlé Evropany. Tenerife leží v Atlantském oceánu cca 350 km od afrických břehů a jihozápadně od evropské pevniny. I když leží Kanárské ostrovy geograficky v Africe, připadají Španělsku a doprava na nich splňuje přísnější evropské standardy, i pro to, že je nanejvýš žádoucí, aby všudypřítomní turisté jezdili veřejnou dopravou a nikoli jen půjčenými auty. Veřejná doprava na Tenerife je propracovaný systém autobusové dopravy s jednotným jízdným (velmi nízké pro turisty a nulové pro místní), kterou zajišťuje jediný dopravce Titsa se zelenými autobusy různých délek a stáří. V hlavním městě ostrova, Santa Cruz, pak najdete také tramvajový provoz, jediný na Kanárských ostrovech. Vysoká kvalita a dostupnost veřejné dopravy dělá z Tenerife ještě větší turistický ráj, protože autobusem se zde dostanete i do těch nejodlehlejších míst. A to včetně nejvyšší sopky, která je zároveň nejvyšší horou Španělska.

Hlavní město Tenerife, Santa Cruz, má přes 200 tisíc obyvatel a leží v severovýchodní (zelenější) části ostrova. Od mořského pobřeží se pozvolna zvedá až do místních hor a s vlastním Santa Cruz je srostlých několik okolních měst, které spolu tvoří aglomeraci o 400 tisících obyvatelích. Součástí této aglomerace je také jedno ze dvou tenerifských letišť – to druhé, jižní, se nachází poblíž města Los Cristianos. Z obou letišť se dostanete do všech hlavních částí ostrova přímými speciálními autobusovými linkami. Do hlavního města Santa Cruz jezdí letištní linka 20, podobně jako další letištní...
Od roku 2007 mají v tenerifském hlavním městě Santa Cruz tramvaj. Tehdy vyjela první linka v celé délce od místního dopravního terminálu poblíž mořského pobřeží až na druhou stávající konečnou La Trinidad cca o 550 metrů výš na předměstí San Cristóbal de la Laguna.  Zde přejíždí po mostě přes koryto místní většinou vyschlé řeky k zastávce Puente Zužita.
Tramvajový systém v Tenerife má 14,5 km tratí a od roku 2009 má také druhou linku, která je mnohem kratší než ta původní a obsluhuje pouze severozápadní předměstí hlavního města. Pro celý systém je k dispozici 26 tramvají Alstom Citadis 302.
Zastávka Fundación v centru Santa Cruz nedaleko konečné stanice Intercambiador. Zastávky jsou výrazně označeny sloupky s oranžovými názvy a logem místního systému – tramvajím tu říkají Metro Tenerife.
Na každé zastávce tramvaje najdete komplexní informace o síti tramvají, jízdních řádech a také jízdenkový automat. Ve špičce všedního dne, která tu je od 7 do 15 hodin, jezdí hlavní linka každých 5 minut. Druhá linka má vždy dvojnásobné intervaly. V sobotu se jezdí po 10 a v neděli po 12 minutách.
Trolejové sloupy okolo tramvajové trati barevně splývají s místní typickou flórou – palmami. Troleje vedou po celé délce tratí. Většinou je tramvajové těleso odděleno od ostatní dopravy.
Od mořského pobřeží tramvajová linka 1 kontinuálně stoupá do předměstských kopců a celkem za každou jízdu nastoupá přes 500 výškových metrů. Tramvajové zastávky mají, narozdíl od těch autobusových, vysoký informační standard. Obousměrnost vozidel umožňuje využívat také ostrovní typ nástupišť.
I v centru města jsou z velké části tramvajové koleje zatravněny. Pokud zrovna nejsou tramvaje oděny do reklamního kabátu, mají tento pestrobarevný nátěr. Touto ulicí klesá tramvaj do centra Santa Cruz. V části trasy je z úzkých ulic vykázána tranzitní doprava.
Poblíž zastávky Taco vjíždí linka 1 do krátkého tunelu, ve kterém se na ní napojuje druhá linka. Pár zastávek pak jedou společně kolem vozovny, aby se stejným podzemním způsobem opět rozdělily.
Tudy vede druhá linka na jihozápadní konečnou do čtvrti Tíncer. Linka 2 vznikla v roce 2009 a má jen 6 zastávek. Oproti první lince má dvojka dvojnásobné intervaly. V nejsilnějších časech jezdí každých 10 minut.
Metropole Tenerife má od roku 2007 tramvajový provoz, který má dvě linky a síť je dlouhá 14,5 km. Hlavní a nejdelší linka začíná v centru Santa Cruz u mořského pobřeží u místního dopravního superterminálu Intercambador. Ten funguje od roku 2006 a tvoří ho tři úrovně autobusových nástupišť, velká odbavovací hala a záchytné parkoviště pro 1500 aut. Vyjíždějí odtud autobusy do všech koutů ostrova. Tramvaj pak projíždí historickým centrem města a plynule stoupá do severních předměstí až do města San Cristóbal de la Laguna. To je dnes srostlé se Santa Cruz a leží ve výšce přes 500 metrů nad mořem....
Jediná tramvajová vozovna leží poblíž zastávky El Cardonal ve čtvrti Taco v kopcích nad vlastním Santa Cruz. Kolem jezdí obě místní linky, které spolu ale mají pouze dvě společné zastávky. Tramvaje už na Tenerife jezdily v 1. polovině 20. století, a to v podobné trase jako dnes.
Standardní interiér tramvají Alstom Citadis, které tu jezdí už 16 let. Po nástupu je nutné validovat jízdenku přiložením čipové karty nebo mobilní jízdenky s QR kódem. Uznávány jsou dopravní karty Ten+ i mobilní aplikace Ten+ móvil, které se dají použít pro veškerou veřejnou dopravu na Tenerife.
V tramvajích je poměrně striktně omezena přeprava psů. Nesmí se jich vézt víc najednou a vůbec nelze přepravovat psy ve špičkách.
Jednoduchá konečná La Trinidad uprostřed husté zástavby předměstí San Cristóbal de la Laguna na severním okraji metropolitní oblasti Santa Cruz. Z druhé konečné linky 1 sem dojedete za 35 minut.
Poblíž přestupního terminálu La Laguna nedaleko severní konečné linky 1 přejíždí tramvajová trať křižovatku, kde jsou patrné náznaky čehosi, co připomíná plánovanou odbočku směrem k místnímu letišti, které leží poměrně blízko. Jeho napojení na tramvajovou dopravu se proto logicky nabízí.
Zastávka Padre Anchieta leží hned vedle autobusového terminálu La Laguna, který slouží pro odjezdy místních linek do severní části aglomerace. Všudypřítomné kopce donutily architekty navrhnout toto nádraží na vyvýšené platformě poměrně vysoko nad okolním terénem.
Autobusový terminál La Laguna má pilovitá nástupiště do tvaru trojúhelníku kolem odbavovací haly, která je propojena podchodem s okolím i s tramvajovou zastávkou. Tudy také projíždí letištní expres č. 20 začínající na hlavním terminálu v Santa Cruz.
Typické uspořádání autobusových stanovišť ve španělských dopravních terminálech je k vidění i zde ve druhém největším terminálu La Laguna v aglomeraci metropole Santa Cruz. Výhodou je úspora místa, nevýhodou nutnost couvání při výjezdu.
Skromná čekárna v terminálu La Laguna. Jeho provozovatelem je místní „státní“ dopravce Titsa, o čemž svědčí i zelená barva sedaček. Výhodou jediného dopravce na celém ostrově je bezproblémová tarifní i informační integrace.
Autobusový park zdejšího monopolního dopravce Titsa je poměrně pestrý. Nabízí od minibusů do horských vesniček přes standardní autobusy až po kloubové vozy pro nejvytíženější městské linky. Všechny vozy mají jednotný zelený nátěr.
Rostoucí zájem o veřejnou dopravu, možná i vlivem zavedení bezplatné přepravy pro místní obyvatele, způsobil, že některé tramvajové spoje na lince 1 mohou být zdvojovány. S tím se ale nepočítalo při stavbě nástupišť, proto jsou na zastávkách vyvěšeny tyto pokyny pro bezbariérové cestování v případě provozu dvojité soupravy.
Hlavní tramvajová linka L1 jezdí v nejsilnějším období každých 5 minut, druhá linka má vždy dvojnásobné intervaly. Tramvaje provozuje městská firma MetroTenerife, která má k dispozici 26 obousměrných pětičlánkových tramvají Alstom Citadis 302. V základu mají každý článek jinak barevný, mnoho z nich je ale oblečenou do celovozové reklamy. Jízdenky si můžete koupit na každé zastávce nebo si stačí pípnout dopravní kartou Ten+ nebo mobilní aplikací Ten+ móvil. Tato karta i aplikace platí pro veřejnou dopravu na celém ostrově. Stačí si nabít potřebný obnos a pak už jen pípat u validátoru nebo u...
Jižní konečná Intercambiador v blízkosti místního obřího dopravního terminálu, odkud vyjíždějí autobusy do všech koutů Tenerife. V plánech na další tramvajové tratě je kromě odbočky na letiště údajně také zcela nová linka podél mořského pobřeží v Santa Cruz.
Intercambiador, neboli hlavní dopravní terminál dominuje svému okolí touto obří prosklenou odbavovací halou. Tento superterminál, v jehož útrobách je kromě dvou úrovní pro autobusy také cca 1500 parkovacích míst. Denně tudy projede cca 3500 autobusových spojů.
U venkovního nástupiště přes santacruzským Intercambiadorem začíná okružní městská linka, na kterou jsou nasazovány tyto již celkem obstarožní midibusy Van Hool.
Velkoryse řešené odbavovací hale superterminálu vévodí logo místního monopolního dopravce Titsa. Odtud se pak jde spojovací chodbou k nástupištím umístěný ve dvou venkovních patrech s centrálním ostrovem obklopeným pilovitými nebo kolmými odjezdovými stáními.
V nejvyšším patře terminálu v Santa Cruz je také odstavná plocha pro autobusy. Za ní je pak místní největší obchodní dům El Corte Inglés. Až to tak nevypadá, poloha terminálu je poměrně výhodně umístěna na okraji historického centra, kam je to odtud i pěšky jen cca 15 minut.
Schéma terminálu v Santa Cruz, který má nástupiště umístěna ve třech výškových úrovních. Některé linky odjíždějí z úrovně 0, tedy před hlavní odbavovací halou.
Na hlavním ostrově, kolem kterého jsou uspořádána jednotlivá nástupiště, je poměrně těsno. Z nejvyššího patra odjíždějí hlavně dálkové spoje na druhý konec ostrova. Jednou z nejčastějších tras jsou linky do turistického letoviska Los Cristianos na jižním cípu ostrova. Díky dálnici jste tam za necelou hodinu.
Na spodní „platformě“ zastavují hlavně městské a příměstské linky včetně těch zajišťovaných kloubovými autobusy. Na této fotce se sešly jedny z nejstarších zástupců místní pestré flotily, kterým je už kolem 20 let. Průměrný věk vozového parku Titsa je ale jen cca 6 let a brzy má klesnout na 3 roky díky obřímu nákupu 200 nových hybridních autobusů.
Dvacetiletý kloubový Van Hool je nasazován na páteřní linku 910 ze Santa Cruz na nedalekou pláž Las Teresitas, kam proudí davy místních i turistů. Tato ikonická pláž sevřená okolními skalami se vyznačuje světlým pískem, který sem byl dovezen z africké Sahary.
Jedny z nejstarších autobusů standardní délky jsou tyto MANy s karoserií Castrosua, kterým je už také kolem 20 let. Novější vozy už mají čistě zelený nátěr.
Veřejná doprava na Tenerife je od roku 2023 pro místní bezplatná, stačí mít vyřízenou příslušnou kartu nebo aplikaci a pouze vždy validovat svůj nárok. Každoroční a stále intenzivnější nájezdy turistů na Kanárské ostrovy přiměly místní úřady maximálně podporovat veřejnou dopravu, proto je zde jízdné na evropské poměry neobvykle levné. Další výhodou je, že pomocí autobusů se dostanete i do té nejodlehlejší vesničky a bez obav si můžete naplánovat výlety do místních hor s úchvatnými výhledy i exotickou flórou. Do každé vesnice jede autobus několikrát denně i o víkendech a na hlavních trasách...
Na odstavné ploše dopravního terminálu v Santa Cruz lze spatřit i hybridní autobusy Solaris, které se nesměle probojovávají i sem na Kanárské ostrovy. Aktuální obří dodávka 200 nových autobusů však pochází od dua Scania – Castrosua.
Vedle kloubových Van Hoolů potkáte v Santa Cruz také pár kloubových MANů se španělskou karoserií Castrosua. V porovnání s ostatními délkovými variantami ale tvoří kloubové vozy ze zhruba 600 kusové flotily dopravce Titsa pouze zlomek.
Příměstská linka 946 vyráží z Intercambiadoru v Santa Cruz a doveze vás až na severní okraj ostrova do vesničky Taganana. Cestou od moře k moři ale musí překonat centrální pohoří a vyjet z nuly do 600 metrů a zase dolů divokými serpentinami. Tyto náročné výkony musí zvládat zdejší minibusy Iveco s karoserií Unvi, kterých bylo v letech 2007-11 pořízeno 46.
Vedle minibusů jsou na horskou linku 946 nasazovány také tyto větší a novější autobusy MAN – Castrosua. Devítkou začínají zpravidla městské a příměstské linky vyjíždějící z terminálu v Santa Cruz.
V omezené míře funguje v Santa Cruz také noční doprava. Noční spoje začínají zde venku před hlavní halou terminálu, stejně jako letištní expres č. 20. Ten vás doveze z centra Santa Cruz na přilehlé letiště za cca 20 minut. Linka jezdí v celodenním intervalu 30 minut.
I když je celková informovanost na zastávkách v Tenerife až na výjimky špatná (pokud nemáte přístup k internetu, aktuální jízdní řád se nedozvíte), na vybraných zastávkách v Santa Cruz přeci jen nějaké dynamické informace najdete. Kromě odjezdů se tu promítají podmínky bezplatné přepravy, kterou mohou využívat místní obyvatelé.
Místní městská linka 904 začíná v centru Santa Cruz poblíž tramvajové zastávky Weyler. V letech 2018-20 bylo pro místní linky pořízeno 12 midibusů Heuliez.
Interiér zánovního minibusu Heuliez obsluhujícího místní linky v Santa Cruz, které zajíždějí i do vesniček v kopcích nad metropolí. Oranžovou barvou jsou zvýrazněny sedačky pro hendikepované.
Cestu za turistickými zajímavostmi si vychutnáte plnými doušky – silnice jsou lemovány úchvatnými výhledy na místní strmé svahy hor ve střední části ostrova. Výhodou Tenerife je, že vás autobusy dopraví i do nejodlehlejších míst ostrova a na místní dopravu se můžete spolehnout. Jen je někdy trochu obtížné sehnat jízdní řády. Naštěstí jsou aktuální data k dispozici i v mapách Gogole, a to včetně informací o případném zpoždění.
Horská linka 946 dojela po hodině ze Santa Cruz přes vrcholky hor až do vesničky Taganana na severním okraji ostrova, kde můžete obdivovat obří vlny omývající kamenité pláže a o něco zelenější flóru než na jižním pobřeží ostrova.
Horší je to s dostupností informací. Na zastávkách totiž až na výjimky nenajdete jízdní řády, v lepší případě QR kód s odkazem na webové stránky, v horším jen číslo zastávky. V době návštěvy ale z nějakého důvodu fungovaly webovou místního monopolního dopravce Titsa pouze z místních SIM karet nebo přes místní wi-fi. Naštěstí byly aktuální informace dostupné i přes mapy Gogole a také české mapy.cz. Na Googlu se většinou zobrazilo i aktuální zpoždění spoje. Bližsí informace o linkovém vedení najdete jen na několika málo místech, jako jsou letiště nebo hlavní přestupní terminály. I na výše...
Autobusové zastávky často tvoří pouze dopravní značka a číslo zastávky, podle kterého najdete na internetu aktuální odjezdy z dané zastávky. Tato zastávka se nachází v horské a zároveň pobřežní vesničce Taganana na severním pobřeží ostrova.
Starší Scania z roku 2009 na konečné linky 076 v horské vesničce Afur. Sem lze dojít po spektakulární stezce podél strmého severního pobřeží a následně pohádkovou roklí s neobvykle pestrou a svěží květenou. Na severním pobřeží také najdete vinice, které zde přežívají díky vlhčímu podnebí než na zbytku ostrova.
Tato vysokopodlažní Scania už má po 15 letech provozu něco za sebou, o čemž svědčí třeba ohlodaná pěnová madla sedadel. Nicméně i v tomto věku zdolal autobus místní strmé serpentiny cestou přes hory do terminálu La Laguna bez větších potíží.
Daleké výhledy na místní hory nabízí cesta ze severního na jižní pobřeží některou z linek přes horské sedlo El Bailadero ležící ve výšce 700 metrů nad mořem.
Vývoj barevného řešení místních autobusů na Tenerife dokládá setkání autobusů, které od sebe dělí cca 15 let, v terminálu La Laguna na severu aglomerace hlavního města Tenerife, ve které žije cca 900 tisíc obyvatel.
Další okouzlující výhled z minibusu Iveco Unvi během divoké jízdy horskými serpentinami. Tato linka těsně před dojezdem do Santa Cruz obsluhuje ještě některé kopcovité čtvrti, kde se vám při průjezdu extrémně strmými ulicemi zatají dech.
Turisticky oblíbenou linkou je také 945, která vás doveze ze Santa Cruz klikatou silničkou podél skalnatého východního pobřeží až na severovýchodní cíp ostrova do vesničky Igueste de San Andrés. Odtud je to kousek po strmé stezce k místnímu bývalému majáku s úchvatnými výhledy na místní strmé skalní srázy padající do azurově modré vody Atlantiku.
Tenerife má dvě letiště. To jižní leží v jižní části ostrova poblíž letoviska Los Cristianos. Z prostoru před odletovou halou odjíždí kromě množství zájezdových autobusů také linková doprava Titsa. Jako jedno z mála míst je tato zastávka vybavena automatem vydávajícím místní dopravní karty a také displejem s aktuálními odjezdy spojů. Odtud se kromě regionálních linek dostanete také do blízkého letoviska Los Cristianos i do hodinu vzdáleného hlavního města Santa Cruz speciálními letištními expresy.
Před nedávnem se po celém ostrově rozmohly letištní expresy, které spojují obě místní letiště s hlavními sídly ostrova. Linky mají čísla 10, 20, 30 a 40. Linkou 40 se dostanete zhruba za 15 minut z jižního letiště do blízkého a největšího tenerifského turistického letoviska Los Cristianos.
Autobusové linky jsou očíslovány (kromě dvouciferných letištních expresů) trojcifernými čísly, přičemž první číslice značí oblast, ze které linky vyjíždějí. Například devítkou začínají linky v hlavním městě Santa Cruz, nulou linky vyjíždějící ze sousední La Laguny, trojkou linky do severního města Puerto Cruz a čtyřkou linky v jihozápadní části ostrova. Mezi dvěma největšími městy – Santa Cruz a Los Cristianos – jezdí rychlíkové dálniční linky 110, 111 a 112, které jsou díky jízdě po dálnici velmi rychlé – cesta přes téměř celý ostrov trvá necelou hodinu. K nejvyšší hoře ostrova Pico del...
Letovisko Los Cristianos je zároveň poměrně velkým městem, kde kromě hotelů bydlí i místní obyvatelé. Toto důležité město spojuje s hlavním městem Santa Cruz expresní autobusové linky 110, 111 a 112 jezdící po místní dálnici, a na které jsou nasazovány autobusy dálkovějšího typu. Zde hlavní zastávka poblíž centra Los Cristianos.
Další dálkový autobus pro dálniční linky mezi Los Cristianos a Santa Cruz. I tento autobus umožňuje přepravu hendikepovaných díky speciálním dveřím s plošinou za druhými dveřmi.
Jeden ze 6 kapacitních 15metrových autobusů Scania Castrosua z roku 2019 určených pro letištní expresy. Linka 40 projíždí hustě osídleným pobřežím na jižním cípu Tenerife, srostlým z měst Los Cristianos a Adeje. Kromě zastávek v městských ulicích tu najdete i trochu odstrčený terminál Costa Adeje.
Na autobusovém stanovišti v centru Los Cristianos slouží pro základní orientaci turistů tato mapa linek včetně schématu se zakreslením největších turistických atrakcí ostrova, a co k nim vede za linky. Na druhé straně jsou pak vypsané trasy jednotlivých linek, jízdní řády ale chybí.
Také v Los Cristianos jezdí kloubové autobusy, konkrétně na nejvytíženější lince 467 spojující zdejší hlavní turistická letoviska a resorty. Pro tuto linku je vyčleněno cca 20 autobusů značek MAN a Scania, obě s karoserií Castrosua. Těchto 15 Scanií bylo pořízeno v letech 2017-9.
Aktuálně je 600kusová flotila tenerifského dopravce obnovována dvěma stovkami autobusů, z nichž většina je od Scanie s karoserií Castrosua. Všechny nové autobusy mají hybridní pohon, pro městské linky budou pořízeny také čistě elektrické vozy. Jeden z nových jedenáctimetrových autobusů s vysokou podlahou byl zachycen na autobusovém stanovišti v Los Cristianos.
Nové hybridní Scanie jsou označeny přívlastkem ECO. Guaguas je místní název pro autobusy. Aktuálně probíhá dodávka 173 nových vozů, celkem má být obnoveno až 250 vozidel a průměrný věk autobusů na Tenerife se má snížit na 3 roky.
Starší patnáctimetrové autobusy Scania Castrosua jsou z let 2006-10 a těchto vozů bylo pořízeno cca 40. Samozřejmostí místních autobusů je celovozová klimatizace, která občas chladí až moc.
Kloubová Scanie na lince 467 v Los Cristianos. Do autobusů se nastupuje předními dveřmi a vstupenkou do světa levné dopravy po celém ostrově je místní karta Ten+. V místní prodejní kanceláři si dobijete určitý obnos a pak už jen pípáte. Městské linky mají jednotné jízdné, v regionálních spojích je jízdné odstupňováno podle vzdálenosti.
Letovisko Los Gigantes na západním cípu Tenerife, kam dojedete autobusem z Los Cristianos zhruba za hodinu a půl (protože po cestě obsluhuje všechny vesnice na trase). Tady najdete ty nejstrmější útesy na mořském pobřeží a černý písek na místních skalnatých plážích.
Autobusová flotila místního monopolního dopravce Titsa čítá cca 600 autobusů zelené barvy. Většinou jde o vozy standardní délky 11 nebo 13 metrů. Pro dálniční linky a letištní expresy je k dispozici cca 90 patnáctimetrových vozů, pro nejvytíženější linky v hlavním městě Santa Cruz a největším letovisku Los Cristianos slouží cca 40 kloubových autobusů. Potřebné jsou ale také malé autobusy na dodávkových podvozcích obsluhující hlavně odlehlé horské nebo pobřežní vesničky. Těch je cca 60. Nejstarším autobusům je kolem 20 let a jedná se hlavně o městské Van Hooly nebo standardní MANy s karoserií...
Speciální autobusová linka 342 jezdí jednou denně z letoviska Los Cristianos až na náhorní plošinu pod nejvyšší sopku / horu Pico del Teide. Až na vrchol se dostanete lanovkou, která navazuje na autobus jezdící sem jen jedou denně (dopoledne tam a odpoledne zpátky). Z druhé strany sem jezdí linka 343 z města Puerto Cruz na severním pobřeží ostrova.
Cesta linkou 342 od moře až do 3000 metrů nad ním trvá cca hodinu a půl a na rozdíl od ostatní velmi levné dopravy je tu speciální trochu vyšší jízdné (8 EUR). Extrémní výškový rozdíl tu zdolávají tyto luxusní Irizary.