Pardubice jsou významným dopravním uzlem východních Čech. Proto je potěšující zprávou, že bylo čerstvě zmodernizováno kolejiště i nástupiště zdejší koridorové železniční stanice a nedávno poblíž ní přibylo také nové autobusové nádraží ležící hned vedle terminálu MHD. Veškerá veřejná doprava je tak dostupná na jednom místě. Modernizace železničního uzlu přináší také novou vlakovou zastávku Pardubice centrum i novou pěší lávku nad kolejištěm hlavního nádraží. V Pardubicích mají dvě nové trolejbusové trati a naopak jednu dlouhodobě uzavřenou. Ta vede přes most kapitána Bartoše, který je v havarijním stavu a mohou přes něj jen malé autobusy. Aktuálně zamíchala linkovým vedením také uzavírka kruhové křižovatky v Polabinách kvůli stavbě městského obchvatu. Pardubický dopravní podnik pokračuje v nákupu trolejbusů Škoda 32Tr, část z nich je parciálních. Podíl trolejbusů se tak zvyšuje na úkor autobusů. Ve flotile dopravního podniku ještě stále potkáte vysokopodlažní Karosy nebo zástupce legendárních Citybusů. Notnou dávku nových vozidel přineslo přesoutěžení dopravců na regionálních linkách Pardubického kraje od června 2022.

V Pardubicích přivítali nedávno dvě nové trolejbusové trati. Jedna vede po silničním nadjezdu „Paramo“ přes železniční trať západně od nádraží a spojuje pardubické přednádraží se sídlištěm Dukla a místní vozovnou DP. Druhá novostavba leží na sídlišti Polabiny u místní univerzity a jedná se o krátkou trať ulicí Studentská o délce půl kilometru. Obě trati fungují už rok a trochu zamíchaly linkovým vedením MHD. Do něj se ale čím dál víc propisuje fakt, že pardubický DP kupuje stále více parciálních trolejbusů, které ujedou podstatnou část trasy bez trolejí. Čím dál více linek je tak ve schématu...
Kolejiště pardubického vlakového nádraží září novotou – nedávno tady byla dokončena rozsáhlá modernizace pardubického železničního uzlu, který leží na hlavním koridoru mezi Čechami a Moravou. Pod nově zastřešeným koncovým nástupištěm stojí nový RegioShark v barvách Pardubického kraje.
S modernizací pardubického nádraží byla postavena také nová pěší lávka nad zdejším rozlehlým kolejištěm, která spojuje severní přednádraží s jižní částí Pardubic – velkým sídlištěm Dukla.
Na novou lávku pro pěší se dostanete přímo z jednotlivých nástupišť, která jsou díky modernizaci nově zastřešená a přibylo také páté nástupiště. Když se vydáte vlevo, dojdete až do sídliště Dukla, vpravo vede lávka k novému nádraží pro regionální autobusy.
V rámci modernizace pardubického nádraží jsou k vidění také nové moderní plnobarevné LED displeje umožňující variabilní zobrazení nejrůznějších informací. Třeba včetně řazení vlaku. Součástí modernizace železničního uzlu byla také výstavba nové zastávky Pardubice centrum, která leží východně od hlavního nádraží poblíž historického centra, a kam budou zajíždět osobní vlaky od Hradce Králové i od Chrudimi od 11. 6. 2024.
Jižní konec nové pěší lávky na kolejištěm vlakového nádraží je zatím obklopen staveništěm, v úrovni okolního terénu tu ale vede pěší trasa kolem místní vozovny DP směrem k sídlišti Dukla.
Z nové pěší lávky nad rozlehlým kolejištěm je dobrý výhled na celé nádraží, jehož kolejiště a nástupiště září novotou. Nyní započne celková modernizace nádražní budovy.
Severní konec nové pěší lávky vede k novému autobusovému nádraží pro regionální a dálkové spoje, které bylo otevřeno v červnu 2023. Nová lávka nejen usnadňuje přestupy mezi vlaky a autobusy, ale výrazně zkracuje cestu do celé jižní části Pardubic.
Terminál B funguje už rok a od června 2023 hostí všechny regionální i dálkové autobusy, které projíždějí Pardubicemi. Ve srovnání s původním autobusovým nádražím je mnohem menší, ale plně dostačující. Jedním z nově vysoutěžených dopravců Pardubického kraje je ZDAR ze Žďáru nad Sázavou.
Trolejbusová síť v Pardubicích je aktuálně postižena několika významnými uzavírkami, které zvyšují potřebu parciálních trolejbusů i klasických autobusů. Už přes rok je v havarijním stavu most Kapitána Bartoše mezi nádražní oblastí Pardubic a sídliště Polabany, kvůli čemuž mohou přes most jen malé autobusy. A tento stav potrvá ještě dlouho. Most je totiž neopravitelný a nyní se čeká na stavbu mostního provizoria, než Labe překlene most zcela nový. Druhou velkou uzavírkou je stavba městského obchvatu severně od Polabin, kvůli které je přerušena trolejbusová trať do Semtína a Lázněmi Bohdaneč....
Pohled na nový autobusový terminál B z nové pěší lávky. O pár desítek metrů východněji leží hlavní terminál MHD, který je s tímto propojen a autobusy při cestách od západu na východ projíždějí obě dopravní plochy.
Nový regionální autobusový terminál B funguje už rok a jeho základem je toto ostrovní nástupiště. Okolo něj jsou pak boční nástupiště a nenajdete zde téměř žádné odstavné plochy.
Schéma jednotlivých stanovišť nového regionálního autobusového nádraží, které si vystačí jen s 9 nástupišti. Na terminálu B najdete jen ty nejzákladnější služby, vše ostatní je v nedaleké budově železniční stanice.
Na novém autobusovém terminálu B najdete jak souhrnné digitální displeje se všemi odjezdy, tak i malé obrazovky u jednotlivých nástupišť. Nechybí ani tištěné informace v podobě schématu tarifních pásem IREDO či jednotlivých linkových jízdních řádů.
Zcela novým dopravcem v Pardubickém kraji je od června 2022 Umbrella, která zde používá částečně nízkopodlažní Setry. Celkem jich pro linky v Pardubickém kraji pořídila 32. Jednotícím znakem autobusů objednávaných Pardubickým krajem je pouze logo kraje. To kontrastuje s krajským nátěrem regionálních vlaků.
Dopravci Arriva Autobusy a ZDAR vsadili hlavně na vozy značky SOR. Pro Chrudimsko koupila Arriva 46 hrbatých vozů různých délek, ZDAR používá různé starší SORy a část z nich nasazuje z poličské provozovny jako subdodávku pro dopravce BusLine Pardubicko.
CAR-TOUR je tradičním dopravcem Pardubického kraje, nicméně od nových smluv od roku 2022 musel razantně omladit vozový park, a to hlavně těmito Setrami. V mnohem menším měřítku koupil také Crosswaye od Iveca.
Po dokončení modernizace nástupišť a kolejí pardubického nádraží nyní započne celková modernizace zdejší obří nádražní budovy včetně přilehlých technických prostor a bytového domu. Hotovo by mělo být v roce 2026.
Hned před vlakovým nádražím vás uvítají souhrnné velkoplošné displeje informující jak o odjezdech z terminálu MHD (červeně), tak i ze sousedního nového regionálního terminálu B (oranžově).
Pardubice pokračují v obnově trolejbusů pomocí vozů Škoda 32Tr. Aktuálně jich je už 15, během roku 2024 přibyde 10 dalších a v roce 2025 ještě 8. Celkem tak budou mít Pardubice už 33 trolejbusů s karoserií SOR NS12.
Z 22 trolejbusů Škoda 30Tr s karoserií NB12 jsou 4 nejnovější s bateriovým pohonem, který umožňuje nasadit je i na linky bez trolejového vedení v celé trase. Jsou z roku 2018 a na svůj alternativní pohon upozorňují polepy na střeše.
V poslední době investuje pardubický DP významně do obnovy vozového parku ve prospěch trolejbusů. Naposledy koupil v roce 2023 deset vozů Škoda 32Tr s karoserií SOR NS12, z nichž 4 jsou parciální a 6 s klasickým pohonem. Během roku 2024 přibyde dalších 10 parciálních vozů stejného typu a do roku 2026 ještě 8 takových (jen 4 ale budou parciální). DP tak bude mít už 33 vozů s karoserií SOR NS. To bude pravděpodobně znamenat jednak vyřazení nejstarších trolejbusů s karoserií Citelis, ale také odstavení posledních vysokopodlažních autobusů Karosa i nejstarších Citybusů. Tyto modely jsou v ČR v...
V roce 2023 bylo pořízeno 10 nových trolejbusů Škoda 32Tr. 4 z nich jsou parciální, 6 klasických, které musí jezdit po celou dobu pod trolejí. Ještě v roce 2024 dorazí dalších 10 vozů tohoto typu a všechny budou parciální.
Nejnovější trolejbusy škoda 32Tr z roku 2023. 6 z 10 má klasický pohon bez možnosti jezdit bez trolejí. Kvůli aktuálním výlukám jsou možnosti jejich nasazení značně omezené. Velké nákupy parciálních trolejbusů také umožní vyřadit nejstarší autobusy.
Flotila pardubického dopravního podniku obsahuje i některé na české poměry vzácné kousky. Jedním z nich je typ Citybus, kterých tu jezdí v běžném provozu ještě 5. Dva jsou z roku 2003, tři jsou o dva roky mladší. Linka 9 obsluhuje mimopardubické obce Spojil a Sezemice. Na obci Spojil je zajímavé, že je od roku 1991 samostatná, ale celé její území obklopují Pardubice.
19letý Citybus v nástupní zastávce linky 9 před pardubickým hlavním nádražím. Tito již téměř veteráni pomáhají hlavně ve špičkách a již brzy je asi nahradí dodávka 10 nových parciálních trolejbusů Škoda.
V letech 2007-14 bylo do Pardubic dodáno 26 Citelisů. Zde čeká na svůj výkon jeden z nejstarších z roku 2008. Je to také jeden z pouhých 4 kusů tohoto typu, který je poháněn naftou. Ostatní Citelisy jsou plynové.
16letý Citelis vyjíždí na lince 16 od pardubického nádraží. Součástí chystané modernizace nádražní budovy je i rekonstrukce přirostlého obytného domu. Příměstská linka 16 sice jezdí jen 6x denně, za 20 minut se s ní ale odtud dostanete až ke známé Kunětické hoře s výhledem na zdejší placatý kraj.
V roce 2006 koupil pardubický dopravní podnik 10 Karos B951E. Jednalo se o poslední vysokopodlažní autobusy. Dodnes můžete v běžném provozu potkat 4. A brzy asi díky novým parciálním trolejbusům dojezdí. Tento vůz byl nasazen na příměstskou linku 18 do obcí západně od Pardubic.
Citybusy jsou nejstaršími autobusy v Pardubicích. Celkem jich bylo v letech 1998-2005 pořízeno 36. Jeden z posledních vyrazil na páteřní linku 6, která jezdí celodenně v intervalu 15 minut a spojuje sídliště Dukla, centrum, nádraží a Rosice nad Labem.
Od února 2023 je omezena únosnost mostu Kapitána Bartoše přes Labe. Tuto důležitou a rychlou spojku mezi nádražní oblastí a sídlištěm Polabiny tak nemohou využívat klasické trolejbusy ani autobusy. Nastoupit musely náhradní malé autobusy na linkách 902 a 906. Pardubický DP tak musel narychlo vyřešit nedostatek vozidel této kategorie.
Kvůli havarijnímu stavu mostu Kapitána Bartoše musel pořídit pardubický DP několika malých autobusů. Tyto 2 hrbaté SORy z roku 2013 si přivezl ze slovenské Nitry, kde jezdily pod dopravcem Arriva. Nyní se čeká na stavbu mostního provizoria a zcela nový most, protože ten starý už je neopravitelný.
Potřebu malých autobusů vyřešil DP kromě nákupu ojetých SORů z Nitry také nákupem 3 nových minibusů Isuzu Novo Citi Life, které dorazily v závěru roku 2023. Do té doby tu jezdil třeba malý Solaris z pražského DP.
V roce 2015 bylo pořízeno 5 městských třídveřových Crosswayů LE. V roce 2022 k nim přibyl šestý, původně předváděcí. Konkrétně tento vůz byl spatřen na trolejbusové lince 7, která začíná u nádraží, vede po nové trati do Dukly a dále přes centrum projíždí Polabinami po výlukových trasách bez trolejí. Končí v Rybitví u průmyslového podniku UMA. Kvůli velkému počtu potřebných parciálních trolejbusů musí na části pořadí zaskakovat autobusy.
Dva ze čtyř nejnovějších parciálních trolejbusů jsou oděny v celovozové reklamě, propagující regionální zajímavosti Pardubického kraje, v tomto případě nedalekou Kunětickou Horu. Poslední dodané trolejbusy už také nenesou jména místních koní, protože zkrátka došla.
Jeden z 6 nejnovějších naftových Urbanwayů DP z roku 2023. Celkem má pardubický DP 31 vozů tohoto typu a 4 z nich jezdí na plyn. Stárnoucí autobusový park je ale částečně obnovován také nákupem parciálních trolejbusů. Standardem je již celovozová klimatizace.
Bez železnice byl Pardubice nebyly tak významné, proto je dobře, že byla konečně dokončena modernizace celého železničního uzlu, který leží na hlavním koridoru na Moravu. Místní hlavní nádraží má o jedno nástupiště víc, vznikla zde nová pěší lávka nad kolejištěm do sídliště Dukla na jihu a od června 2024 je v provozu také nová železniční zastávka Pardubice centrum, kam jsou prodlouženy osobní vlaky z Hradce Králové a z Chrudimi. Nyní se správa železnic pustí do náročné modernizace místní rozlehlé nádražní budovy.
Další z dobře udržovaných Karos z roku 2006 na přestávce u vlakového nádraží. Vysokopodlažní stroje jsou vypravovány už jen ve špičkách.
Kolem Zelené brány do historického centra projíždí náměstím Republiky jeden ze starších trolejbusů Škoda 26Tr Solaris. Dvanáctimetrových tu jezdí 10 a vyrobeny byly v letech 2012-4.
Naleštěná Karosa projíždí kolem pardubického divadla na lince 28. Ta obsluhuje sídliště Zelené předměstí u jižního břehu Labe severně od hlavního nádraží a dál pokračuje přes centrum na východ, kde obsluhuje pomocí variant tras několik příměstských obcí.
Trolejbusy už asi nadobro vyklidily pole na pěší zóně v historickém centru Pardubic. Ještě při minulé návštěvě tudy jezdily v některých časech aspoň dvě linky, dnes už zůstal jen noční provoz. Veškerá denní MHD jezdí odklonem přes Sukovu třídu.
“Pestrá“ nabídka spojů MHD na zastávce na třídě Míru v centru Pardubic, kde potkáte vozidlo MHD jen v noci. Trolejové vedení zde tak zcela ztratilo využití. Aspoň ale zbylo místo na informační leták o velkých změnách kvůli uzavírce v Polabinách.
Informační obrazovky ve vozidlech poskytují kromě klasických informací také třeba údaj o aktuálním zpoždění.
Obří odjezdový panel na zastávce  Masarykovo náměstí dokládá význam tohoto přestupního uzlu. Díky vyhnání posledních zbylých denních linek z pěší zóny v centru tudy jezdí ještě více spojů.
Trolejbusů s karoserií Solaris bylo do Pardubic dodáno 20, z toho 10 v patnáctimetrové verzi. Kvůli aktuálním výlukám je ale tyto vozy možné nasadit pouze na některé linky – na zbytek je potřeba vozů, které umí ujet delší úsek i bez trolejí.
Už rok jezdí trolejbusy i sem k místní univerzitě díky krátké novostavbě trati ve Studentské ulici. Kvůli uzavírce v centru Polabin tudy jezdí parciální trolejbusy, které dál pokračují bez trolejí.
Tady se už rok otáčejí trolejbusy využívající novou trať Studentskou ulicí k místní univerzitě. Kvůli výluce tudy ale nyní jezdí linka 13, která dál pokračuje bez trolejí.
Linka 13, na kterou jsou nyní nasazovány parciální trolejbusy nebo autobusy, končí na standardní konečné v Ohrazenicích. Nedaleko odtud je uzavřena hlavní trať do Lázní Bohdaneč a linka 13 sem tak přijíždí po objížďce přes mimopardubickou obec Staré Hradiště.
Uzavírka okružní křižovatky na severu Polabin od 1. června 2024 pořádně zamíchala linkovým vedením MHD. Trolejbusové linky do Semtína a Bohdanče musí uzavřený úsek objíždět po „hradubické“ dálnici I/37.
Na severu Polabin se napojuje nový severní obchvat Pardubic na stávající výpadovku na severozápad. Vznikne tu nová okružní křižovatka a přeložena tak bude i zdejší významná trolejbusová trať ve směru na Lázně Bohdaneč.
Jeden ze čtyř plynových Urbanwayů z roku 2021 v reklamním hávu na otočce Polabiny uprostřed tohoto poklidného severopardubického sídliště, které je nyní mnohem více odkázáno na autobusy kvůli výlukám v jeho okolí.
Druhou trolejbusovou novostavbou je už rok fungující trať po silnici I/37, která vede až do Hradce Králové. Díky trolejím mohou jezdit trolejbusové linky 4 a 7 mezi pardubickým nádražím a sídlištěm Dukla, kde leží i místní jediná vozovna DP. Na nové trati je přímo nad železničním koridorem umístěna zastávka Nadjezd Paramo pojmenovaná podle sousedního petrolejářského podniku.
Modernizace pardubického dopravního uzlu probíhala kromě železniční stanice také na poli regionální autobusové dopravy. Původní autobusové nádraží ležící daleko od toho vlakového bylo ostudou města a v roce 2023 bylo konečně dokončen nový terminál B ležící pár desítek metrů od terminálu MHD a na vlaková nástupiště je napojen také novou nadzemní pěší lávkou. Oproti původnímu autobusovému nádraží je nový terminál mnohem skromnější, ale postačující. Základnu v něm mají regionální linky systému IREDO, který je společný se sousedním Královéhradeckým krajem. Kraj Pardubický také konečně přesoutěžil...
Nová trať po nadjezdu Paramo je napojena na dosavadní síť zde u vozovny DP. Linka 4 začíná na sídlišti Dukla a po nové trati vede kolem nádraží a přes centrum do severního sídliště Polabiny. Obě trolejbusové linky jezdí v půlhodinovém intervalu, bohužel jsou asi kvůli výlukám dost nešťastně časově koordinovány.
Hlavní vchod do areálu Dopravního podniku na Dukle zdobí netradiční sluneční hodiny i s potřebnými vysvětlivkami budícími dojem, že místní dopravu tu řídí Slunce.
Snadno přenosná vývěsní plocha pro jízdní řády MHD na zastávce Dopravní podnik. Zdejší jízdní řády obsahují 4 časové sféry – 3 z nich platí ve všední dny (dny školy, mimoškolní dny během školního roku a letní prázdniny).
Areál dopravního podniku v sídlišti Dukla ukrývá kromě provozních trolejbusů i autobusů také četné historické poklady. Ostatně trolejbusy začaly v Pardubicích jezdit už v roce 1952 a aktuálně je v provozu 62 trolejbusů 5 základních typů.