Debrecen, česky Debrecín, je druhé největší maďarské město s 200 tisíci obyvateli, které leží v rovinaté oblasti na východním okraji Maďarska poblíž hranic s Rumunskem. Z Budapešti je to sem asi 200 kilometrů a cca 2,5 hodiny vlakem. Debrecín je významnou železniční křižovatkou a má pestrou MHD. Kromě tramvají a autobusů tu potkáte také trolejbusy. Veškerou MHD provozuje dopravní podnik DKV, který nyní kompletně obnovuje autobusovou flotilu a pořídil si také elektrobusy. V Debrecínu jsou pouze 2 tramvajové linky, na kterých potkáte i unikátní dvoučlánkové tramvaje Ganz, nejezdící nikde jinde na světě. Město má nevelké, ale udržované historické centrum a severně od něj zámek s rozlehlým lesoparkem. Na východním okraji města funguje v letní sezóně turistická úzkokolejka do místních zalesněných kopců. V Debrecínu také působí nejstarší maďarská univerzita.

Tramvaje jezdí v Debrecínu od roku 1911. Do nového tisíciletí však přežila jediná linka z Hlavního nádraží přes centrum na sever do místního parku kultury se ZOO, stadionem i zámkem. Význam tramvají se pak téměř zdvojnásobil díky otevření nové odbočky do severozápadního sídliště v roce 2014. Dnes tu tedy jezdí linky 1 a 2, které spolu začínají u Hlavního (Velkého) nádraží na jihu města a po projetí historického centra se dělí na dva samostatné úseky, oba zakončené jednosměrným objezdem místními ulicemi. Ve špičce jezdí tramvaje ve společném úseku ve střídavém intervalu 2-4 minuty.
U hlavního nádraží jižně od centra města začínají obě tramvajové linky a obě směřují přes centrum na sever, kde se dělí do dvou větví. Linka 2 vznikla teprve v roce 2014, do té doby tu fungovala pouze jediná trať (samozřejmě v dávnější minulosti bylo těch tratí víc).
Tramvajová smyčka u hlavního nádraží (pojmenované jako Velké nádraží – Nagyállomás) je obložená květinami, najdete tu také autobusové nádraží MHD i zastávky trolejbusů. Tyto tramvaje CAF Urbos 3 tu jezdí postupně do roku 2013.
Nízkopodlažních obousměrných tramvají CAF Urbos 3 bylo v letech 2013-4 dodáno 18 a dnes tvoří základ vozového parku na místní nevelké kolejové síti. Část z nich nahradila staré tramvaje Ganz, část posloužila pro novou linku 2. Potkáte je na obou linkách, které začínají zde u hlavního nádraží a ve špičkách jezdí v souhrnném intervalu 2-4 minuty.
Jízdní řád nejsilnější tramvajové linky 1, která je ve špičkách posilována vloženými spoji, jež jsou většinou zajištěny vysokopodlažními tramvajemi Ganz. V průběhu roku 2023 pak došlo k posílení dopravy mimo špičky zkrácením intervalu na 8 minut a také o víkendech, kdy se nově jezdí po 12 minutách.
V čele autobusů vyčkávajících v dopoledním sedle na odpolední výkon je jeden z 12 nových elektrobusů Mercedes-Benz eCitaro z roku 2022. Elektrobusy vyvinuly další tlak na značně nejistou budoucnost trolejbusů v Debrecínu.
Přímo v Debrecínu se vyrábí tento typ autobusu ITK Reform využívající podvozku Mercedes-Benz. V roce 2021 bylo pro linky MHD dodáno 30 takových vozidel, místní producent autobusových karoserií dodává podobné vozy ještě pro regionální dopravu.
Pro dvě tramvajové linky má zdejší dopravní podnik DKV k dispozici celkem 29 tramvají, z toho 18 je až z roku 2013 – tehdy byly pořízeny plně nízkopodlažní pětičlánkové tramvaje CAF Urbos 3 částečně jako náhrada svých prastarých předchůdkyň a částečně pro potřeby nové linky 2. Těmto moderním vozidlům sekunduje 11 dvoučlánkových vysokopodlažních tramvají Ganz, které jsou světovým unikátem – jezdí jen v Debrecínu. Svezete se s nimi pouze ve všední dny a jen na lince 1, kde tvoří posilové spoje hlavně ve špičkách. Všechny tramvaje jsou obousměrné, i když v běžném stavu svoji obousměrnost...
Starší typ elektronického označníku u hlavního nádraží. V Debrecínu začali s digitalizací zastávek poměrně brzy a vy se tu díky tomu setkáte s různými typy označníků, které ukazují aktuální příjezdy spojů.  Veškerou MHD tu provozuje dopravní podnik DKV.
Obě tramvajové linky projíždějí centrem města od jihu na sever a zde se ocitají na hlavním náměstí Kossuth tér s asi největším místním kostelem. Tyto dvoučlánkové vysokopodlažní tramvaje Ganz jsou světovým unikátem – jezdí jen v Debrecínu.
Jedna z 18 obousměrných tramvají CAF, jejichž obousměrnosti se tu v běžném stavu nevyužívá, neboť obě linky jsou zakončeny buďto smyčkou nebo jednosměrným objezdem ulic. Na některých zastávkách se ale dveře otvírají vlevo.
Ostatně starší tramvaje Ganz jsou také obousměrné. Jejich nasazení je v jízdních řádech avizováno křížkem, neboť nejsou nízkopodlažní. Nejdřív byl dodán prototyp v roce 1994, následovalo 10 dalších tramvají v roce 1997. Nikde jinde tyto tramvaje nejezdí.
Krátké tramvaje Ganz potkáte hlavně na posilových spojích ve špičkách na lince 1. Zde kříží severojižní tramvajová trať východozápadní trolejbusovou trať v centru města.
Interiér dvoučlánkové tramvaje Ganz svou barevností zapadá do devadesátých let kdy byly tyto unikátní tramvaje vyrobeny. Svezete se s nimi jen ve všední dny a jen na lince 1.
Jelikož vysokopodlažní tramvaje Ganz jezdí jen na lince 1, mohli si v nich dovolit nad dveře vylepit schéma této linky. Do roku 2014 to byla jediná debrecínská tramvajová linka (dvojka byl do té doby trolejbus, posléze přeznačený na 5). Za povšimnutí u této tramvaje Ganz stojí použití některých komponent z autobusů Ikarus.
Tramvaje Ganz mají u krajních dveří malou vychytávku – kvůli sešikmení karoserie vyrovnává mezeru mezi vozidlem a nástupištěm mírně se vysouvající dolní schod současně s pohybem dveří.
Debrecín je jedno ze tří maďarských měst s provozem trolejbusů. Ty potkáte na třech linkách křižujících město ve východozápadním směru. Všechny 3 linky (číslo 3-5) začínají ve smyčce Segner tér západně od centra a ve dvou stopách projíždějí centrem na východ a severovýchod až k místnímu hřbitovu. Linky 3 a 5 jezdí jako základ každý den, přičemž špičkový interval dosahuje 10 minut. Trojku pak v centru doplňuje linka 4 jezdící jen ve všední dny. Trolejbusy tu jezdí teprve od roku 1985 a vozový park je momentálně složen z 22 trolejbusů standardní délky, z čehož je 21 vozů Solaris z let 2005-7....
Na náměstí Kossuth tér je povolen vjezd pouze tramvajím a cyklistům. Kousek severně od něj se od původní trati odpojuje nová odbočka pro linku 2 do sídliště na severozápadě města. Původní linka 1 pak pokračuje na sever k místnímu výstavišti, zoo, parku kultury i nemocnici. Část parku objíždí po jednosměrné trati a kolem místního zámku Egyetem se vrací zpět do centra.
Interiér plně nízkopodlažní tramvaje CAF Urbos 3. Linka 1 je poblíž svého severního konce tvořeného jednosměrným objezdem ulic vybavena také kolejovým přejezdem s možností ukončit některé spoje dříve. Toho se možná využívá během konání hromadných akcí v této kulturně-sportovní části města.
Severní konečná linky 2. I zde je linka ukončena jednosměrným objezdem po jednokolejné trati ulicemi místního sídliště. Tato konečná / vyrovnávací zastávka zde má výhybnu a pro lepší přístup z přilehlého sídliště jede tramvaj po levé koleji a otvírá dveře na levé straně.
Když budete mít trochu štěstí, potkáte v Debrecínu i trolejbusy. Ty tu zavedli v roce 1985 a aktuálně jsou v provozu 3 linky (3-5) a na nich jezdí spolu s autobusy také tyto trolejbusy Solaris-Ganz. Tady v obratišti Segner tér všechny linky začínají. Nejstarší vozy jsou z roku 2005, kdy bylo dodáno 5 s dieselagregátem a 5 bez. Následovalo 11 vozů Solaris-Ganz-Škoda v roce 2007. Ještě tu mají také jeden trolejbus s karoserií MAZ.
Jízdní řády všech debrecínských trolejbusových linek, které vyjíždějí z obratiště Segner tér nedaleko regionálního autobusového nádraží západně od centra. Poté projíždějí centrem dvěma trasami a spojují se na severovýchodě, aby pak spolu dvě hlavní linky dojely až k ústřednímu hřbitovu. Linka 4 posiluje linku 3 s mírně odlišnou konečnou na východě.
K pokrytí všech třech trolejbusových linek má DKV k dispozici přes 20 trolejbusů Solaris, bohužel na poměrně značnou část výkonů raději nasazoval v době návštěvy autobusy, o čemž svědčí tento snímek s naftovým Mercedesem na lince 4 v pozadí. Touto východozápadní trasou projíždějí přes centrum linky 3 a 4, linka 5 vede jižněji kolem hlavního nádraží.
Debrecínský dopravní podnik DKV má kromě tramvají a trolejbusů také cca 150 autobusů, z nichž asi 55 je kloubových. Aktuálně probíhá velká generační obměna autobusového parku. Tyto vozy Volvo zde cca před 15 lety nahradily Ikarusy a nyní se končí i jejich éra. Postupně je nahrazují výrobky od Mercedesu. Autobusové linky jsou číslovány od 10 výše, speciální postavení mají okružní protisměrné linky 22 a 24, které mají ze všech nejkratší intervaly (12 minut ve špičce). Tyto dvě okružní linky obsluhují severní a západní část Debrecínu.
Nová generace debrecínských autobusů na obratišti Doberdó utca v severozápadním sídlišti poblíž konečné tramvaje č. 2. Kromě 30 autobusů ITK Reform místního výrobce je dosud celkem monotónní vozový park nahrazován osvědčenými tureckými Mercedesy Conecto. Prvních 5 kloubových dorazilo v roce 2019, o 3 roky později bylo dodáno 10 dalších.
Neobvyklé vozidlo ITK Reform s podvozkem a motorem od Mercedesu tu jezdí v městské verzi ve 30 exemplářích. Vyrábí ho firma Inter Tan-Ker, která pro DKV dodává také všechny nové autobusy Mercedes-Benz.
Debrecínský dopravní podnik DKV má pro své městské linky číslované od 10 výše zhruba 150 autobusů. Ještě donedávna byl jeho vozový park monotónní – tvořily ho standardní i kloubové vozy Volvo pod značkou Alfabusz. Všechny autobusy byly vyrobeny v roce 2009, a tak nadešel čas na jejich výměnu. Ta začala před pár lety prvními Mercedesy Conecto, následovaly další autobusy na podvozcích Mercedes-Benz, ale již s karoserií místního výrobce pod značkou ITK Reform. Vozy jsou to poměrně unikátní, a tento producent a zároveň distributor autobusů Mercedes-Benz dodával autobusy s atypickou karoserií i...
V roce 2023 dojezdila početná flotila standardních autobusů Volvo z roku 2009, kterou převážně nahradily tyto naftové autobusy Conecto od Mercedesu. V roce 2023 se jich tu objevilo 45.
Dvojitý označník na jedné z nejrušnějších zastávek MHD v centru, kde nechybí ani nový typ prodejního automatu dopravního podniku DKV. Modrobílé autobusy Volvo už se s Debrecínem postupně loučí  po téměř 15 letech věrných služeb.
Jeden ze 40 kloubových vozů Volvo z roku 2009, které tu jezdí pod názvem Alfabusz Cíviz, před místním divadlem. Všechny dosluhující vozy by měly být v roce 2024 nahrazeny modelem Conecto.
Jeden z posledních mohykánů Ikarus, model C56, byl zachycen na běžné regionální lince státního dopravce Volánbusz na výjezdu ze skromného autobusového nádraží západně od centra města.
Kloubové Volvo na jedné z regionálních linek se proplétá složitou dopravní situací v odpolední špičce na miniaturním autobusovém nádraží cca půl kilometru severozápadně od hlavního vlakového nádraží.
Také státní Volánbusz pořídil pro své regionální autobusové linky v okolí Debrecínu tyto autobusy místní provenience ITK Reform.
Na malém centrálním autobusovém nádraží bylo odpoledně pěkně rušno. I když nejsou odjezdová stání z nejprostornějších, cestující tu najdou také zázemí se základními službami.
Z Budapešti do Debrecínu dojedete vlakem zhruba za 2,5 hodiny. Debrecín je důležitá železniční křižovatka, z které vyrážejí regionální vlaky do mnoha směrů.
Zhruba 30 km východním směrem od Debrecínu už leží hranice s Rumunskem. Také v Maďarsku se pustili do modernizace motorových vozů Bzmot, u nás také důvěrně známých. Ty slouží pro zajištění lokálních tratí, kterých je v okolí Debrecínu hned několik. Celkem bylo do Maďarska dodáno přes 200 těchto vozů.
Debrecín je centrem východního Maďarska a ze širokého okolí se sem sjíždějí lidé pomocí několika regionálních železničních tratí a mnoha autobusových linek. Na rušném hlavním vlakovém nádraží, kterému tu říkají Nagyállomás, ležícím jižně od centra, se potkávají dálkové vlaky z Budapešti s regionálními elektrickými i motorovými vlaky, přičemž hojně zastoupeny jsou i známé české motorové vozy Bzmot (u nás řada 810). Svézt se můžete i ruskými motorovými jednotkami. Regionální autobusové linky má ve správě státní dopravce Volánbusz, který provozuje malé, ale ve špičce velmi rušné autobusové...
V roce 2005 byly původní motorové vozy Bzmot známé u nás jako řada 810 přestavěny na dvouvozovou jednotku, ale zůstalo u jediného prototypu. Dnes jezdí na regionální trati 109 z Debrecínu do Tiszalöku.
Rychlíky mezi Debrecínem a Budapeští dokážou kombinovat kvalitní dálkové vozy s vozy určenými spíše pro regionální dopravu. A právě těmi jsou tyto vagóny řady Bhv, kterým se říká též „Fecske“, s přídavnými dveřmi uprostřed. Tyto vozy pocházejí z 60. let a dodnes jsou po různých modernizacích používány.