Bavorská metropole začala stavět další životně důležitý tunel pod svým centrem – tzv. Stammstrecke 2, neboli městský železniční tunel, pomůže odlehčit dnešní společné stopě ze začátku 70. let pro všechny linky S-Bahnu, která už přestává pro rostoucí poptávku cestujících stačit. V kdysi automobilovém městě se čím dál rychleji plní nejen vlaky, ale i metro a další městská doprava. Chystá se velká obnova vozového parku metra, která pomůže zkrátit interval na minimum. Cílem návštěvy bylo především zmapovat příkladný informační a navigační systém nejen v mnichovském metru.

Nové vlakové spojení pod názvem Stammstrecke 2 se buduje od roku 2017 severně od stávající tunelové železniční trasy. Oproti ní zde budou v centru jen 3 stanice, zato budou mnohem hlouběji než ty předchozí. Vznikne několik nových linek, některé stávající budou odkloněny na novou trasu, protože v dnešní společné stopě už je velmi těsno - stačí malá nepravidelnost a malér je na světě. Podle aktuálního harmonogramu má být hotovo v roce 2025. Velmi zajímavá je návštěva infocentra této stavby přímo na jejím staveništi poblíž stanice Marienplatz. Stávající vlaky S-Bahnu se začal v roce 2018...
Nejnovější jednotky metra řady C druhé generace mají oproti svým předchůdkyním stejné řady řadu vylepšení. Na první pohled jiné je prosvětlení dveří podle toho, jestli se otvírají nebo zavírají. Jiné je také osvětlení interiéru a více prostrou pro stojící cestující. K 21 soupravám má být dodáno v blízké době ještě 46 dalších.
Stanice Münchner Freiheit prošla před 10 lety zásadní rekonstrukcí, která jí dodala úplně jiný ráz. V rámci této rozlehlé přestupní stanice, kde se větví linky U3 a U6, byl též instalován komplexní nový navigační systém.
Výraznou pomocí vozíčkářům jsou tyto zvýšené nástupní plochy u předních dveří soupravy metra.
Na vybraných stanicích v centru pomáhají v ranní špičce zvládat stále větší nápory cestujících pracovníci v reflexních vestách. Že bude někdy v Německu zapotřebí takových nacpávačů, se tu asi nikomu nesnilo.
Nejen metro, ale celá mnichovská MHD zažívá v posledních letech neobvyklý nárůst počtu cestujících. V tomto „automobilovém“ městě jsou v ranní špičce takové obrázky běžné. O to více potřebuje Mnichov další podzemní koleje v centru.
I do starých souprav metra byly namontovány dvojité LCD obrazovky informující také o aktuálních přestupech v příští stanici. Vedlejší obrazovka slouží pro dopravní propagaci nebo jiné novinky z města.
Příkladná navigace není jen z metra ven, ale i z veřejného prostoru do podzemí. Výrazné zdálky viditelné totemy jsou doplněny podrobnějšími informacemi u vstupů do metra včetně aktuálních odjezdů z podzemí. V této stanici spolupracují na navigaci metro (MVG) a S-Bahn (DB).
Po důkladné rekonstrukci je jedna z nejvytíženějších stanic metra Marienplatz. K nové podobě obložení stěn ladí i nový navigační systém, který se začal objevovat ve stanicích metra již před cca 10 lety. Obrazovky s aktuálními odjezdy metra a vlaků najdete i zde nad eskalátory
Rekonstruovaný vestibul metra ve stanici Marienplatz, kde jsou citlivě zasazeny také informační prvky a prodejní automaty. V Mnichově věnují rekonstrukcím a jejich podobě příkladnou péči a nechtějí nic uspěchat.
V novém navigačním systému má každý prvek své místo, barvu a další vlastnosti. Značeny jsou také jednotlivé výstupy na povrch. Jelikož obměna probíhá postupně, na mnoha stanicích ještě můžete vidět předchozí generace infotabulí.
Jelikož je síť linkového vedení metra poměrně složitá a často si na jednom nástupišti můžete vybrat z více linek, je označení jednotlivých linek a směrů věnována náležitá péče.
Stanice Westfriedhof z roku 1998 je jednou z nejobdivovanějších v Mnichově. Také rekonstrukce stávajících stanic jsou příležitostí, jak mnohdy ponuré podzemí ozvláštnit a zatraktivnit.
Při rekonstrukci stanice Marienplatz vznikla také nová podoba přestupních  a výstupních chodeb.
Přestupní stanice Sendlinger Tor v centru města právě prochází náročnou dvouletou rekonstrukcí za provozu. Dobře zvládnutý je i provizorní navigační systém.
Nejen S-Bahn, ale i mnichovské metro pochází z počátku 70. let. Proto je potřeba původní stanice rekonstruovat a modernizovat. A při té příležitosti tu vdechují starým stanicím nejen nový život, ale i někdy až překvapivé změny jejich vzhledu. Aktuálně probíhá náročná přestavba přestupní stanice Sendlinger Tor, a to za plného provozu. V rámci rekonstrukcí stanic je osazován také nový informační a navigační systém. Ten koresponduje s novou korporátní grafikou, kterou používá mnichovský dopravní podnik MVG už cca 10 let, a přesto ještě mnoho stanic s původním vzhledem navigačních tabulí zbývá....
V technologickém zázemí rekonstruované stanice Sendlinger Tor testují materiály obkladů stěn i osvětlení pro novou podobu stanice. I to je důkazem důkladné péče o výslednou podobu opravovaných stanic.
Integrace metra a S-Bahnu tu probíhá i po informační linii – ve stanicích metra v širším centru najdete i souhrnný plakát s odjezdy linek S-Bahnu z centra Mnichova. Místní S-Bahn, zejména jeho tunel pod centrem, kde se sjíždí většina linek, je pro Mnichov vlastně taková další linka metra.
Displeje s aktuálními odjezdy vlaků z podzemního společného úseku mnichovského S-Bahnu pomáhají cestujícím, aby jim vlak neujel, nebo aby naopak zbytečně na nástupiště nespěchali.
Společná trasa linek S-Bahnu pod centrem města je vyznačená i se všemi návaznostmi nad každými dveřmi vlaků S-Bahnu. Nedávno začala stavba už druhého tunelu pod centrem města, který povede severně od nynější centrální trasy a již přetíženému úseku trpícímu nepravidelnostmi nejen odlehčí, ale umožní dál posilovat vlaky do širokého okolí Mnichova.
V roce 2018 začaly rekonstrukce elektrických vlakových jednotek řady 423, které byly do Mnichova dodávány od roku 2000. Cestující poznají změnu zejména v interiéru, kde je výrazně jiné osvětlení a také modernější a prostornější informační systém. Postupně by mělo být takto rekonstruováno všech cca 240 jednotek.
Vůz S-Bahnu řady 423 po rekonstrukci, což je zvenku poznat především díky celobarevným informačním panelům.
V infocentru o stavbě nového železničního tunelu pod Mnichovem vám ukážou také vizualizace nových stanic, které budou oproti těm dnešním poměrně hodně hluboko. Cestu ven pak zajistí především rychlé výtahy. Nové stanice v centru nebudou tak hustě rozmístěny jako u prvního železničního tunelu z roku 1971.
Infocentrum nového S-Bahnu (Stammstrecke 2) leží přímo nad staveništěm poblíž stanice Marienplatz. Kromě jiného si zde můžete díky 3D brýlím udělat virtuální procházku třemi novými stanicemi. Hotovo by mělo být do roku 2025.
Jedna z devíti nových tramvají Siemens Avenio, které zaujmou svou neobvyklou výškou. Přesto jsou plně nízkopodlažní. Tímto směrem chce v obnově tramvají MVG pokračovat.
Spolu s novým grafickým pojetím navigačních tabulí jde ruku v ruce vylepšování jejich obsahu, doplňování indexů jednotlivých východů, podrobnějších a intuitivnějších informací o okolních cílech dostupných pěšky i pomocí návazné veřejné dopravy. Statické prvky jsou hojně doplněny obrazovkami s aktuálními informacemi – odjezdy nejbližších spojů najdete nejen přímo na nástupišti, ale i ve vestibulech, přestupních chodbách či u vstupů do podzemí. Obrazovky poskytující hojné informace včetně aktuálních přestupů byly doplněny i do starých souprav metra. Je vidět, že MVG se tomuto tématu věnuje...
On-line přestupy se ve vozidlech zobrazují poctivě před každou zastávkou. Ne vždy to ale má takový smysl. Například v zastávkách s mnoha přestupy se stačí zobrazit jen prvních několik, které už stejně nestihnete. Místní MVG ale pracuje na zlepšení a chytřejším systému.
Ve všední dny při troše štěstí potkáte v běžném provozu i tyto tramvajové babičky z 60. let – poslední zástupce řady P. Pravidelně jsou vypravovány už jen na dvě špičková pořadí.
Také v zastávkových přístřešcích, které patří městu, resp. reklamní společnosti, najdete malé, ale užitečné digitální displeje s aktuálními odjezdy. Papírové informace si do přístřešků umisťuje MVG sám.
Na metrobusové lince 58 u Hlavního nádraží byl spatřen zástupce nejnovější modelové řady městských autobusů MAN. Třetinu všech modrých městských autobusů provozují pro MVG soukromí dopravci.
Poměrně unikátní německý autobus Göppel pro spřahování s vleky od stejného výrobce, už se nevyrábí. Autobusových vleků tu ale potkáte hodně, zejména na metrobusových linkách. Oproti klasickým kloubovým autobusům jsou o 5 metrů delší
Kapacitní souprava standardního autobusu a vleku MAN na metrobusové lince 53 v ojediněle přestavěné stanici Münchner Freiheit, kde na malém, ale velkoryse zastřešeném prostoru končí dvě metrobusové a jedna tramvajová linka.
Nejnovější z expresních autobusových linek má číslo X50 a měla by zkracovat cestování ze severozápadu na sever města bez nutnosti jezdit přes centrum. Bohužel v době návštěvy tonula tato linka v nekonečné koloně aut.
K adventnímu období patří také vánoční tramvaj, nejinak tomu je i v Mnichově. Speciálně upravená dvojice historických vozů vozí cestující po centru Mnichova za zvláštní jízdné včetně doprovodného programu.
V centru najdete také tyto prosvětlené obelisky s informacemi pro pěší, s mapou okolí a směrovkami k nejdůležitějším bodům. Mapy jsou orientovány z pohledu diváka. S informačním systémem MHD ale tyto mapy provázané nejsou.
Vedle klasických červených jízdenkových automatů DB najdete na mnichovském hlavním nádraží i tyto modrožluté stroje, které prodávají jízdenky i jiných dopravců.
Nejnovější řada elektrických dvoupatrových jednotek DB 445 Bombardier Twindexx určená pro regionální i meziregionální vlaky, zajíždí také na mnichovské hlavní nádraží.
Dopravce BRB patřící do koncernu Transdev zajíždí do okolí Mnichova s těmito novými jednopodlažními tříčlánkovými motorovými jednotkami Alstom Coradia LINT.
Také již tradiční soukromá dráha BOB patří do koncernu Transdev. Z Mnichovského hlavního nádraží jezdí na jih do podhůří Alp stále tyto originální motorové jednotky.
Přestupní stanice Münchner Freiheit ukrývá ve svém podzemí také tuto historickou tramvaj určenou pro koňskou tažnou sílu.
U centrály městského holdingu Stadtwerke poblíž stanice metra Westfriedhof, jehož součástí je i MVG, zdobí místní parčík tato instalace bláznivých semaforů.