Největší město USA a jedno z největších a nejikoničtějších měst světa. Devítimilionová megapole leží na východním pobřeží USA u ústí řeky Hudson do Atlantského oceánu. Většina jeho území se nachází na ostrovech, ten nejznámější je Manhattan, nejhustěji osídlené území USA. New York je plný superlativů i v dopravě – má nejrozsáhlejší síť metra na světě, vlakové nádraží s největším počtem nástupišť i nejrušnější autobusové nádraží. Bez metra by se Newyorčané neobešli – 75 % obyvatel Manhattanu vůbec nevlastní auto. I díky tomu je New York nejekologičtějším městem USA. Kromě metra je zdejší pravoúhlá síť ulic protkána autobusovými linkami, na kterých jezdí asi 6000 autobusů. Do celé aglomerace vyjíždí ze dvou největších nádraží Manhattanu množství vlakových linek. Svézt se ale můžete také lanovkou, lodí nebo meziměstským metrem pod řekou Hudson do sousedního státu New Jersey. Tam mají také tramvaj, na dohled od Manhattanu. A o kousek dál, v Newarku, druhou. Na dvou největších letištích letištích - JFK a Newark – vás povozí automatické vlaky.

New York by nemohl existovat bez metra. S 25 linkami, 472 stanicemi, téměř 400 km tratí a cca 6500 vozy je největším systémem metra na světě. První linka byla otevřena v roce 1904 a dnes dojedete metrem i daleko za srdce New Yorku – Manhattan, pod kterým je síť linek extrémně hustá. Jednotlivé linky jsou označeny písmeny nebo čísly, většina linek je provozována i v noci. Z Manhattanu vyjíždí i samostatné příměstské metro PATH pod řekou Hudson do státu New Jersey. Samostatnou linku metra má i nejméně zalidněná část New Yorku – ostrov Staten Island. Kromě těchto linek provozuje a organizuje...
Nejstarší typ metra používaný pod Manhattanem – v letech 1975 vyrobila firma Pullman 744 takových vozů. Širokoprofilové linky jsou označeny písmeny a mají vozy široké 3 metry. Modré linky A, C, E vedou pod Manhattanem ve společné trase pod 8th Avenue, přičemž linky C a E jsou expresní a B zastávková. V části trasy pod okrajem Central Parku s nimi vedou ještě oranžové linky B a D.
Velkou pomoc cestujícím znamenaly tyto velkoplošné obrazovky ukazující kromě sítě metra také aktuální stav na jednotlivých linkách. Newyorské metro je přestárlé a kvůli nonstop provozu se těžko udržuje. O mimořádnosti tedy není nouze. Navíc na začátku této návštěvy byl New York zasažen bleskovými povodněmi z přívalového deště, který vyřadil na půl dne mnoho stanic i celých linek.
Jedna z nejvytíženějších stanic metra na legendárním náměstí Times Square. Tady se protíná celkem 9 linek metra na 4 trasách. Jednotlivé linky jsou seskupeny podle společných tras do jedné barvy. Čísla mají úzkoprofilové linky, písmena širokoprofilové.
Typická podzemní stanice na Manhattanu. Většina tras tu má 4 koleje pro možnost provozu zastávkových a expresních vlaků. Vyznat se v tom, kde jaký vlak zastavuje, je tak o to těžší. Přibližně polovina linek je zastávkových a polovina v nějaké části trasy expresních. Ale jelikož vede část linek i mimo hlavní ostrov, může se stát, že na Manhattanu se chovají jako zastávkové, ale v Brooklynu nebo Queensu jako expresní. Některé linky ještě mají podvarianty lišící se tvarem kolem čísla – kolečko znamená základní linku a kosočtverec zrychlenou v některém úseku.
Do metra se dostanete pouze přes turnikety a jelikož je spleť chodeb mnohdy velmi rozsáhlá a neuhlídatelná, některá čistě výstupní místa vypadají třeba takto. Přesto je metro plné nejrůznějších existencí, z nichž část už určitě nikam nejede.
Základem navigace v metru jsou černé cedule s bílým písmem a označením jednotlivých linek. Pro rozlišení směrů se uvádí buď světová strana nebo směr, kterým je centrum. Za to je považován Manhattan. Severně od něj je Bronx, jižně Brooklyn, východně Queens. I když se snaží být navigační systém co nejpřehlednější, extrémní spleť chodeb, velký počet linek i možnosti jak v některých stanicích přestoupit, stejně způsobí, že se někde ztratíte. Zvlášť když v mnoha stanicích probíhá nějaká dílčí rekonstrukce a část chodeb je tak zavřená.
Linky metra se dají rozdělit do dvou skupin podle šířky vozů. Úzkoprofilové linky s vozy širokými 2,67 metru jsou označeny čísly od 1 do 7. Linky 1-3 jsou červené, 4-6 zelené a samostatná linka 7 fialová. Linky stejné barvy se sjíždějí do společného úseku zpravidla na Manhattanu a jsou také pojmenovány nejčastěji podle ulice, pod kterou na Manhattanu typicky jedou. Ze společných linek stejné barvy je vždy část expresních tam, kde mají tratě 4 koleje. Část červených a zelených linek pak v Brooklynu vede spolu s linkou jiné barvy. Jediná fialová sedmička spojující Manhattan a Queens vede celou...
Většina stanic se jmenuje podle ulice, kterou kříží. Většina linek na Manhattanu totiž vede severojižním směrem a bývá kromě písmena nebo čísla pojmenována podle těchto severojižních ulic (Avenue). Ale pozor, stejný název stanice může mít i několik různých linek na různých místech. Třeba „96 Street“ se jmenují stanice na 4 různých trasách vedené od západního okraje Manhattanu až po východní.
Některé podzemní stanice mají i celkem příjemné obložení na nástupištích, většina stanic ale působí poměrně ponurým, stísněným a neudržovaným dojmem. Takto se opět jmenují dvě různé stanice, které křižují 110. ulici.
Tady přejíždí dosud čistě manhattanská zastávková linka 1 zvedací most Broadway Bridge přes průplav „Harlem River“ a míří na pevninskou část New Yorku – Bronx. I když už zde jezdí pouze zastávkové vlaky, je tu k dispozici ještě třetí kolej.
Zvedací dvoupatrový most Broadway Bridge z 60. let spojující ostrov Manhattan s pevninskou čtvrtí Bronx. Horním patrem mostu jezdí linka metra č. 1, dole je silnice. Podél tohoto průplavu umožňujícího lodní zkratku z řeky Hudson do severních částí ostrova Long Island vede příměstská železnice z Centrálního nádraží na sever podél břehu řeky Hudson.
Na rozdíl od Manhattanu je většina tratí metra v okolních částech New Yorku již vedena nad zemí. To je třeba případ severního konce linky 1 v Bronxu i s typickou obytnou zástavbou širšího centra New Yorku. Na červených úzkoprofilových linkách 1-3 potkáte tyto vozy Bombardier nebo velmi podobné Kawasaki z poloviny 80. let, které jsou spojovány až do 11vozových souprav.
V novějších vozech metra mají tyto LED panely zobrazující další stanice. V poslední části se pak přeblikávají další stanice, které se do základního seznamu nevešly – poznáte to podle číslovky dole, značící pořadí stanice od té následující. Zeleně jsou uvedeny možné přestupy na další linky metra či autobusů.
Písmeny jsou označeny všechny širokoprofilové linky nabízející vozy široké 3 metry. Těchto linek je mnohem více a největší propletenec tvoří oranžové linky B, D, F, M a žluté linky N, R, W, Q. Obě tyto skupiny linek spojují všechny hlavní části New Yorku a třeba v jižním Brooklynu tvoří hustou síť 4 samostatných nadzemních tras dobře obsluhujících celou oblast. V této oranžovo-žluté džungli linek najdete také rekordmany s jízdní dobou blížící se 2 hodinám. Na paty jim ale šlapou také modré linky A, C, E vedené na Manhattanu pod 8. Avenue – linka A, navíc cestou na východ ještě několikrát...
Tyto mrakodrapy nepatří Manhattanu, ale novodobému centru čtvrti Queens ležící východně od Manhattanu v západní části ostrova Long Island, které se jmenuje Long Island City. Většinou nad zemí tudy vede i fialová linka metra č. 7. Na ní se svezete výhradně vozy Kawasaki z let 2010-6, kterých bylo dodáno pro 11vozové soupravy celkem 506. Linka 7 jako jediná má soupravy o tolika vozech.
Pátý nejrušenější dopravní uzel v New Yorku – World Trade Center - získal v roce 2016 novou podobu. Nad stanicí, kde se kříží červené a modré linky metra a začíná tu příměstské metro do New Jersey, vyrostla monumentální budova od Santiaga Calatravy. Součástí stanice je i nákupní centrum Westfield.
A takto vypadá nejvýraznější vstup do metra v New Yorku zvenku – stanice metra i obchodní centrum World Trade Center hned vedle nového mrakodrapu, který vyrostl poblíž stejnojmenných „dvojčat“, do kterých namířili dopravní letadlo teroristé v roce 2001.
Takto vypadá nová podoba stanice červené linky metra, která byla otevřena v roce 2018 a je zároveň památníkem událostí, které v roce 2001 pár metrů odtud otřásly celým světem. Linka 1 tady má po pár stanicích jižní konečnou a její zvláštností je, že skoro celá vede pouze pod ostrovem Manhattan.
V New Yorku fungují celkem 3 linky označené písmenem S. Jedná se o tzv. Shuttle, neboli krátké kyvadlové linky. Konkrétně tato z roku 1918 má jen dvě stanice a spojuje asi nejrušnější bod Manhattanu – Times Square s nedalekým vlakovým nádražím Grand Central. Pro tuto linku postačují 2 šestivozové soupravy metra Bombardier z poloviny 80. let.
Vozy na krátké lince S jsou uzpůsobeny velmi krátké cestovní době tohoto metrokyvadla – sedaček je tu jak šafránu. Další kyvadlo S najdete v Brooklynu a ještě jedna taková linka vás zaveze na pláž na Long Island, kde navazuje na modrou linku A.
V síti metra jsou také 3 krátké kyvadlové linky souhrnně označované písmenem S (Shuttle). Asi nejznámější je linka S mezi nádražím Grand Central a nejrušnějším newyorským náměstím – Times Square. Linka má jen 2 stanice a ve zdejších vozech nejsou skoro žádná sedadla. Mezi newyorské metro se řadí ještě samostatná a jediná linka na ostrově Staten Island, který je nejřidčeji osídleným územím New Yorku. Trasy metra jsou většinou na Manhattanu vedeny pod zemí, v ostatních částech města spíš nad zemí. Intenzivní dopravu mezi Manhattanem a Brooklynem, dvěma nejobydlenějšími částmi New Yorku,...
Ve stanici Times Square můžete nastoupit na rekordní počet linek metra, které jsou vedeny vždy v jedné barevné stopě. Na některé linky to je ale pěkný kus cesty přestupními chodbami. Některé návaznosti vyznačené na mapě jsou vedené po povrchu, kdy zcela opustíte prostory metra a pak si musíte znovu projít turniketem. Narazit v ulicích Manhattanu na metro není tak složité – jediná větší oblast bez metra je Central Park. A to zde plánují další novou severojižní linku T vedenou pod 2nd Avenue. Její zárodek v podobě větve linky Q funguje už od roku 2017.
Šedá linka L vede po celou dobu samostatně, začíná na Manhattanu a vede jihovýchodním směrem do Brooklynu a jeho čtvrti Canarsie, po které je také pojmenována. Tam už vede nad zemí. Za provozu tu procházejí rekonstrukcí její některé stanice pod Manhattanem.
Do keramického obložení stanic bývají různým způsobem zakomponovány názvy stanic. Newyorské metro má sice aktuálně 25 linek, různých barev ale napočítáte jen 10. Jen díky tomu se dá ve spleti linek jakž takž vyznat. Ze schématu je patrné, že nejhustší síť metra je v jižním Manhattanu a severozápadním Brooklynu, což jsou také nejlidnatější části New Yorku.
Stanice Coney Island je konečnou hned pro 4 linky metra, které sem přijíždějí ze třech různých směrů. Nadzemní stanice se nachází na nejjižnějším cípu ostrova Long Island, kde také končí Brooklyn. Jezdí se sem hodně za koupáním a zábavou, protože pár minut chůze odtud je dlouhá písčitá pláž i zábavní park, prý nejstarší rekreační oblast New Yorku.
Ve stanici Coney Island to spíš vypadá jak v depu – končí tu žluté linky N, Q a oranžové linky D, F. Ty odtud vedou po čtyřech různých tratích do centra Brooklynu a následně pokračují na Manhattan. Zastávková linka F pak vede dál až do Queensu. Svazek oranžových linek B, D, F, M je nejdelší a nejrozvětvenější.
Linka F používá tyto vozy Alstom / Kawasaki, které byly vyrobeny v letech 2005-10 v rekordním počtu 1662 kusů. Pro linku F je vyčleněno cca 50 desetivozových souprav.  Než se vydají na dlouhou cestu trvající cca 100 minut všemi hlavními částmi New Yorku, odpočívají zde na konečné Coney Island.
Jak už bylo zmíněno, část tras hlavně pod Manhattanem je čtyřkolejných pro provoz expresních linek, díky nimž je potřebný čas na přesouvání z jednoho místa na druhé o něco snesitelnější. Orientaci neznalých turistů to ale nepomáhá. Při hledání správné cesty je nejen potřeba hlídat si linku a směr, ale také, kde daná linka zastavuje. Navíc stejný název stanice (tvořený většinou číslem ulice) se může objevit na více linkách, které danou ulici protínají a tyto stanice od sebe mohou být vzdáleny pěkně daleko. Někdy se také ve schématech uvádí možnost přestupu mezi linkami, která je ale ve...
Nejstarší širokoprofilové vozy široké 3 metry jezdí na více linkách a vyrobeny byly v letech 1975-8 v počtu 744 kusů. Na rozdíl od většiny novějších vozů mají i příčné sezení. Celkem je pro newyorské metro k dispozici cca 6500 vozů, které jsou většinou spřahovány do 8-10vozových souprav.
Za konečnou stanicí linek D, F, N, Q Coney Island se trať stáčí prudce na západ. Stanice je sice průjezdná, všechny vlaky z jedné i druhé strany zde ale končí a vracejí se zpět. Všemi linkami dojedete až na Manhattan, pokaždé ovšem jinudy.
Stanice Smith 9 Street leží na mostě přes vodní zátoku do jižního Brooklynu. Společně s dlouhou linkou F tu chvíli jede i spojovací linka G, která jako jedna z mála nevede na Manhattan, ale umožňuje přímou cestu z Brooklynu do Queens. Jezdí zde také krátké pětivozové soupravy.
Interiér nejpočetnější flotily od jednoho typu metra z let 2005-10. Vyráběl je Alstom a Kawasaki. Od Kawasakiho jsou i momentálně nejnovější vozy, kterých bude dodáno celkem cca 600. Na čelech i vpředu na bocích mají výrazný tmavomodrý pruh a jezdit mají hlavně na lince A.
Po tomto monumentálním Manhattanském mostě, který spojuje již od roku 1909 Manhattan a Brooklyn, jezdí ve spodním patře také vlaky metra – konkrétně linky B, D, N a Q. Ostatní linky jsou vedeny dalším mostem a šesti dalšími tunely pod průlivem omývajícím celý Long Island, kterému se říká East River.
Významnou dopravní křižovatkou severního Brooklynu je stanice Broadway Junction, kde se potkávají a protínají 3 trasy metra, konkrétně linky A, C, J, L a Z, přičemž jedna z tras je podzemní. Tou jsou vedeny modré linky směřující na daleké východní pláže a kterými se dostanete také na místní největší letiště JFK, tedy ještě s pomocí automatického vlaku od dvou různých stanic metra.
Nerez, kam se podíváš. Depo metra poblíž významné metrokřižovatky Broadway Junction na východě sítě. Newyorské metro má nejen vozy dvou různých šířek, ale i délek. Kratší vozy mají troje dveře, delší čtvery.
Pro 25 linek metra je potřeba asi 6500 vozů metra. Většinou potkáte 8-10vozové soupravy, na některých kyvadlových linkách ale jezdí i výrazně kratší a naopak na fialové lince 7 jezdí dokonce 11vozové vlaky. Kromě rozdílné šířky se od sebe vozy liší také délkou – část vozů je dlouhých 18 metrů, část 23 metrů (delší vozy neprojedou ostré oblouky na všech linkách). Jednotlivé typy vozů se odlišují pouze v detailech – většina je zvenku nerezová, ty novější mají černá čela, nejnovější modrá včetně modrých pruhů na bocích. Nejstarší a nejnovější vozy od sebe dělí cca 50 let. Vozový park byl...
Poměrně krátká šedá linka L vedená v celé své trase samostatně a na ní již 20 let stará souprava vozů Kawasaki, kterých je pro tuto linku vyčleněno cca 180. Jednotlivé linky metra mají různě dlouhé intervaly, jelikož je ale na mnoha úsecích vedeno více linek zároveň, nebývají úplně krátké. Třeba tato samostatná linka L jezdí ve špičce každé 3 minuty a i v neděli se jezdí přes den po 4 minutách. V noci je interval 20 minut.
Ještě jeden pohled na nerezové vozy metra v depu poblíž stanice Broadway Junction. Pomineme-li rozdílné šířky a délky, jsou si všechny vozy velmi podobné a nejvíc se liší svými čely a samozřejmě interiérem, jelikož tu jsou vedle sebe provozovány vozy vyrobené v rozpětí 50 let.
Páteřní linka vyšší kvality M34 vede skoro celá po 34. Street a také skoro celá má pro sebe vyhrazený pruh. Vede po jedné z nejrušnějších manhattanských ulic kolem nejznámějších newyorského mrakodrapu Empire State Building. MTA provozuje v New Yorku téměř 6000 autobusů.
Linky vyšší kvality (+SBS) používají kloubové autobusy v této barevné kombinaci. Linka M34 spolu s podobně vedenou linkou M34A vede po 34. ulici od východního okraje Manhattanu po západní. Linky jsou vždy označeny kromě čísla také písmenem, které značí oblast, kde jezdí – M znamená Manhattan. Tento naftový autobus New Flyer byl vyroben v roce 2020.
Jednoduchý, ale celkem snadno přehlédnutelný označník, který však umí ukázat i čas příjezdu nejbližšího spoje. Fialově jsou označeny linky, které mají přes den omezený počet zastávek. Přesto je její jízdní doba cca 85 minut a to vede jen ze severního okraje Manhattanu zhruba do dvou třetin jeho délky v severojižním směru.
Na některých zastávkách páteřní východozápadní linky M34 se objevily tyto nové označníky kombinující elektronický displej s mapou blízkého i širšího okolí se zakreslením autobusových linek. Linky M34 a M34A jezdí ve společném úseku každých 5 minut a z východního okraje ostrova na západní dojedou zhruba za 25 minut.
New York má s téměř 6000 vozidly největší autobusovou flotilu v USA, kterou celou provozuje místní dopravní autorita MTA. Mezi 325 linkami je 71 expresních, které používají vysokopodlažní autobusy dálkového typu a také 20 páteřních linek vyšší kvality (Selected Bus Services) označené příznakem +, které většinou jezdí ve vyhrazených koridorech s vysokou mírou preference vůči ostatnímu provozu, nastupuje se do nich všemi dveřmi a na zastávkách jsou prodejní automaty i digitální informace o aktuálních příjezdech. Tyto linky také nemají tak časté zastávky. Na většině těchto linek také jezdí...
Na čelním panelu páteřní linky 34 se s cílovou zastávkou střídá označení těchto linek vyšší kvality. Na zastávkách najdete také schéma trasy těchto linek. Kromě buspruhů používají páteřní linky také detekci na semaforech. V letech 2016-9 bylo pořízeno 164 kloubových autobusů Nova Bus, z nichž část je světlemodrá pro páteřní linky a část tmavěmodrá pro ty ostatní.
Na linkách vyšší kvality (Select Bus Services) s příznakem + jezdí kloubové autobusy, do kterých se nastupuje všemi dveřmi a při nástupu je nutné pípnout si kartou, ať už tou dopravní nebo klasickou platební. Při výstupu je pro otevření dveří nutné na ně jemně zatlačit – úzké dveře se otvírají ven.
Kloubový autobus Nova Bus z 90kusové dodávky z roku 2009 na konečné linky Bx9 u stanice metra na jižním okraji Bronxu – Bx znamená, že tato linka jezdí právě v Bronxu. Autobusy mají na střeše obří evidenční číslo. Z cca 4800 městských autobusů je zhruba 1200 kloubových. Všechny autobusy v New Yorku provozuje MTA, která převzala už před lety provoz po různých soukromých dopravcích.
Z vyhlídkové terasy nejznámějšího mrakodrapu Empire State Building se pěkně vyjímá soustava buspruhů, které využívá hlavně linka M34 vedená 34. ulicí od východního okraje Manhattanu na západní. Buspruhy se rozvíjejí hlavně v trasách páteřních linek vyšší kvality SBS v různých částech New Yorku – nejvíce je jich logicky na Manhattanu.
Jízdenkové automaty urychlují odbavení na linkách vyšších kvality, kde se do autobusů může nastupovat všemi dveřmi.
Nejstarší typ městských autobusů ještě v předešlém newyorském nátěru je od výrobce Orion Bus. Těchto hybridních autobusů bylo v letech 2006-7 vyrobeno celkem 284 a dnes jich už jezdí jen zlomek. Tyto vozy mají konečnou u stanice lanovky spojující východní okraj Manhattanu s malým ostrovem Roosevelt Island uprostřed průplavu mezi Manhattanem a Queens.
Autobusová flotila MTA je složená nejčastěji z naftových autobusů, postupně se ale ke kormidlu dostávají také elektrobusy. Mezitím byly pořizovány také plynové nebo hybridní autobusy. MTA používá celkem 29 garáží. Momentálně nejstarší autobusy jsou z roku 2006 od výrobce Orion Bus. Novější flotilu tvoří vozy Nova Bus a New Flyer. Kloubových autobusů tu jezdí cca 1200, část z nich jezdí na linkách vyšší kvality SBS. Zhruba tisícovku vozidel tvoří vysokopodlažní naftové 14metrové autobusy značek Motor Coach a Prevost pro expresní linky s extrémně úzkými dveřmi vepředu. V plánu je v příštích...
Jeden z nejnovějších hybridních autobusů New Flyer z roku 2021 na běžné městské lince uprostřed Manhattanu, kde mají autobusy vyhrazeny hned rovnou dva pruhy. Díky výraznému omezení parkovacích míst zde nepotkáte skoro žádná soukromá auta. 75 % obyvatel Manhattanu vůbec nevlastní auto.
Naftový autobus New Flyer z roku 2011 na brooklynské lince B36 projíždí kolem nadzemní konečné stanice metra Coney Island na jižním cípu ostrova Long Island, kde leží Brooklyn i Queens. Toto místo je cílem mnoha místních obyvatel, protože se zde nacházejí dobře dostupné městské pláže i prastarý zábavní park.
MTA provozuje také zhruba 1200 vysokopodlažních autobusů určených pro expresní linky spojující jednotlivé hlavní části New Yorku. Toto jsou jejich nejstarší zástupci z téměř 500kusové série z let 2004-7. Do těchto „dálkových“ autobusů se nastupuje extrémně úzkými dveřmi vepředu, je s nimi ale možné přepravovat také vozíčkáře díky speciálním dveřím s plošinou na boku.
Novější typ autobusu pro expresní linky od výrobce Prevost z roku 2012. Expresní linka X27 jezdí ve špičkách každých 10 minut a slouží pro „rychlé“ spojení jižní části Brooklynu s centrem Manhattanu, kam dojedete za necelou hodinu (metrem je to výrazně rychlejší).
Běžnou součástí newyorské MHD je také tato visutá lanovka spojující Manhattan s Rooseveltovým ostrovem, který leží uprostřed širokého koryta průlivu East River mezi Manhattanem a Queens. Toto je její nadzemní stanice na Manhattanu.
Lanovka, neboli Roosevelt Island Tramway, vede podél honosného mostu z roku 1955, který spojuje Manhattan a Queens. Lanovka je v provozu od roku 1976 a původně byla zamýšlena jen jako dočasná do výstavby metra, které by Rooseveltův ostrov spojilo s okolím. Nicméně i po otevření metra zůstala lanovka díky velké oblibě jezdit.
New York je město superlativů. Mezi ně patří i místní železniční doprava. Zdejší síť regionálních vlaků je nejvyužívanější v celé Severní Americe. Největším terminálem je Pennsylvania Station, též Penn Station, který je zároveň nejrušnějším vlakovým nádražím na západní polokouli. Toto průjezdné nádraží ve východozápadním směru se pyšní honosnou odbavovací halou Moynian Train Hall, ze které se sestupuje k jednotlivým podzemním nástupištím na dálkové vlaky Amtrak i regionální linky na východ na ostrov Long Island i na západ do New Jersey. Druhé největší nádraží – Grand Central - leží kousek...
Tento pohled se naskýtá cestujícím z lanovky při krátké cestě z Manhattanu na Roosevelt Island. Špičkový interval je 7,5 minuty a každá kabina uveze až 110 cestujících. Toto je již druhá generace kabin – lanovka prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí.
Poslední pilíř lanovky již na Rooseveltově ostrově, kde prudce klesá ke své pozemní stanici. East River je ve skutečnosti mořský průplav mezi ostrovy Manhattan a Long Island. Na malém ostrově jezdí samostatná autobusová linka v barvách a s logy ostrova. Na ostrově je mnoho obytných domů a je tu také nemocnice.
Grand Central – třetí největší vlakové nádraží v USA a druhé v New Yorku. Z tohoto hlavového nádraží odjíždějí příměstské vlaky severním a východním směrem do zdejší aglomerace. Budova z roku 1913 ukrývá 44 podzemních nástupištích ve dvou úrovních.
Honosný interiér odbavovací haly Centrálního nádraží, ze kterého jezdí regionální vlaky na sever a východ od Manhattanu. Veškerá nástupiště jsou ve dvou podzemních úrovních a toto nádraží se pyšní rekordem – je stanicí s nejvyšším počtem číslovaných nástupišť na světě (44).
V podzemí stanice Grand Central najdete 44 číslovaných kolejí s 28 ostrovními nástupišti. Oproti monumentální odbavovací hale jsou nástupiště a přístupové chodby k nim dost stísněné.
Ukázka skromného vstupu na nástupiště z velkolepé nádražní haly stanice Grand Central. Rušno je tu především ve špičkách, kdy jezdí nejvíce regionálních vlaků. Také regionální vlaky jsou pod hlavičkou MTA a jsou rozděleny na dvě skupiny podle oblasti, kterou obsluhují: Metro-North Railroad a Long Island Rail Road. Jedna severní linka zasahuje i do sousedního státu Connecticut.
Obě hlavní newyorská nádraží jsou tak rušná hlavně díky regionální dopravě, kterou tu zajišťuje organizátor MTA. Vlakové linky jsou rozděleny na dvě skupiny – Long Island Rail Road (LIRR) a Metro-North Railroad. Jednotlivé linky jsou barevně odlišeny včetně vozů a svezete se hlavně elektrickými jednotkami, někdy také vratnými soupravami taženými lokomotivou a některé navazující vzdálenější úseky jsou provozovány vlaky s dieselovými lokomotivami. Systém příměstských vlaků obsluhujících New York ještě doplňuje rozsáhlá železniční síť na západ od řeky Hudson, kde zajišťuje regionální železniční...
Příměstský vlak pro modrou Harlem Line v rámci skupiny severních linek Metro-North na nástupišti stanice Grand Central. Tato síť je druhá nejvytíženější v severní Americe hned po sousedních linkách Long Island Railroad. Většinou tu potkáte elektrické jednotky (celkem jich tu jezdí cca 220), na dvou linkách západně od řeky Hudson potkáte i klasické lokomotivy.
Mapa vlakových linek v aglomeraci New Yorku. Většina regionálních vlaků vyjíždí z nádraží Grand Central, část z blízké Penn Station. Některé linky začínají také na druhém břehu řeky Hudson už ve státu New Jersey. Regionální železnice v New Yorku je zdaleka nejvytíženější v celé severní Americe a jako jedna z mála funguje nepřetržitě i v noci.
Odstavné koleje za nádraží Penn Station na západním okraji Manhattanu jsou jedním z mála míst, kde můžete vidět vlaky na povrchu. Odstaveny jsou zde elektrické jednotky používané pro síť Long Island Rail Road (LIRR). Její linky obsluhují celý rozlehlý východní ostrov a mají několik odboček, kde jezdí dieselové vlaky. Většina vlaků však začíná na Manhattanu buď na Penn Station nebo Grand Central.
Největší vlakové nádraží v New Yorku i na celé západní polokouli se jmenuje Pennsylvania, nebo zkráceně Penn Station. Leží zhruba uprostřed Manhattanu a na povrchu se honosí touto budovou zvanou Moynihan Train Hall. Rozlehlý komplex nástupišť, kolejí a přístupových chodeb se ale rozkládá v podzemí. Nádraží je průjezdné od západu k východu a každý den jím projde na 600 tisíc lidí. Odjíždějí odtud jak dálkové vlaky Amtraku, tak regionální spoje východním směrem na Long Island nebo západním do New Jersey.
New York má kousek od hlavního vlakového nádraží prý nejvytíženější autobusové nádraží na světě (denně z něj odjede cca 8000 autobusů)  a jedná se o celkem nepěknou nadzemní budovu s názvem Port Autority Bus Terminal. Pokud si však pro cestu autobusem vyberete Flixbus, budete odjíždět z této plochy, která je vyznačena pouze zeleně natřenou zdí na polorozpadlé budově vedle. Tato „zastávka“ ale leží ve výhodné poloze hned vedle poněkud honosnější budovy hlavního vlakového nádraží Penn Station.
Přívoz, nebo spíš trajekt na nejméně osídlenou část New Yorku – Staten Island – odjíždí odtud z jižního cípu Manhattanu. Velké lodě různé velikosti s kapacitou až 6000 cestujících plují ve špičkách každých 15-25 minut a plavba trvá cca 25 minut. Lodní linka je velmi oblíbená mezi turisty, protože je z ní dobře vidět Socha Svobody.
Důležitým dopravním pojítkem mezi New Yorkem a sousedním státem New Jersey je samostatný systém meziměstského metra PATH, které pomocí dvou tunelů na různých místech podjíždí široké koryto řeky Hudson – na jejím západním břehu je totiž opět hustě osídlená oblast, odkud dojíždí do New Yorku za prací spousta lidí – bydlení je zde výrazně dostupnější a díky metru jste na Manhattanu za pár minut. Hned za řekou je město Jersey a o něco dále Newark – největší město tohoto státu (300 tisíc obyvatel). A právě až sem zajíždí toto meziměstské metro PATH s modrostříbrnými soupravami o délce 7-9 vozů,...
Dopravu mezi Manhattanem a městem Jersey na druhém břehu řeky Hudson zajišťuje samostatný systém metra se zkratkou PATH. Mezistátní metro mezi New Yorkem a New Jersey vede dvěma různými tunely pod širokým korytem řeky Hudson. Jižní konečná v New Yorku je přímo pod World Trade Center, kde došlo v roce 2001 k teroristickým útokům a jedna souprava byla během toho zničena. Stanice byla znovu otevřena v roce 2003 a dnes má její nadzemní část podobu monumentální stavby od architekta Calatrasy.
Vedení jednotlivých linek příměstského metra PATH. Hlavní linka je červená, která pokračuje z Jersey po povrchu až do města Newark. Důležitou stanicí je také Hoboken, kam zajíždí část vlaků – je tady totiž velký lodní terminál a vlakové nádraží. Hlavní linky do Jersey – červená a žlutá – jezdí ve špičkách každých 5 minut, vedlejší linky do terminálu Hoboken jezdí ve špičce po 8 minutách.
Druhá konečná příměstského metra PATH v Manhattanu na 33. ulici poblíž hlavního vlakového nádraží Penn Station. V roce 2008 začala kompletní obnova vozového parku – celkem bylo objednáno 340 vozů od výrobce Kasawaki a aktuálně běží dodávka cca 200 dalších vozů pro navýšení stávající kapacity – délku vlaků bylo totiž možné zvětšit ze 7 na 9 vozů.
Západní konečná hlavní červené linky metra PATH je přímo na vlakovém nádraží v Newarku, kam toto metro dojede z Manhattanu za necelou půlhodinu. Okolní nástupiště slouží regionálním i dálkovým vlakům. Jízdné se platí v automatech, platit je možné také dopravní kartou Metrocard a již brzy by snad mělo být možné pouhým přiložením platební karty jako v New Yorku.
Železniční dopravu ve státě New Jersey provozuje státní organizátor NJ Transit. Hustou železniční síť obsluhuje 12 regionálních linek, na které nasazuje nerezové vozy tažené lokomotivou s řídicím vozem na druhém konci. Toto je nejstarší typ vozů z roku 1977 na největším nádraží Newark Penn Station.
Nevelká, ale historicky cenná odbavovací hala hlavního nádraží v největším městě státu New Jersey – Newark Penn Station. Končí zde meziměstské metro PATH z New Yorku a jednu stanici odtud lze přestoupit na automatickou dráhu na druhé největší letiště v okolí New Yorku (Newark). Kromě regionálních vlaků tu zastavují také dálkové vlaky na páteřní ose Washington – New York – Boston.
Nejbližší provoz tramvají od New Yorku hledejte za řekou Hudson ve městě Jersey. Tam postupně od roku 2000 jezdí na dohled od Manhattanu poměrně dlouhá tramvajová linka podél břehu této mohutné řeky a kromě centra Jersey hustě osázeného výškovými budovami obsluhuje zastavěné území na jih a sever od něj. Lehce rozvětvená trať se 3 linkami a 24 zastávkami se jmenuje Hudson-Bergen Light Rail a jezdí zde 52 bílých kloubových nízkopodlažních tramvají Kinki Sharyo. Úspěch u cestujících znamenal nutnost v minulých letech doplnit polovinu těchto původně tříčlánkových tramvají o další dva články. V...
Ve flotile regionálních vlaků NJ Transit je také více než 400 dvoupodlažních vozů – tyhle jsou od Bombardieru a vyrobeny byly v letech 2006-10. Z Newarku se do New Yorku na druhý břeh řeky Hudson dostanete buď těmito vlaky nebo metrem PATH. Vlaky i metro překonávají hraniční řeku pomocí tunelů.
Interiér nejstarších vlakových souprav ve státě New Jersey z roku 1977. Sedačky jsou otočné, takže vždycky sedíte ve směru jízdy. Procházející průvodčí si pro snadnější zapamatování po kontrole označují vaše sedadlo pomocí různobarevných papírků.
V největším městě státu New Jersey – Newarku, jezdí od roku 1934 tramvaje, které pod centrem tohoto 300tisícového města jedou v tunelu. Od roku 1937 pokračuje tunel až k vlakovému nádraží Penn Station. Počátkem nového tisíciletí zde byly původní tramvaje PCC nahrazeny novými nízkopodlažními jednotkami od japonského výrobce Kinki Sharyo. Polovina z původních 21 tříčlánkových tramvají byla před 7 lety prodloužena o 2 články a 11 metrů.
Z tunelu, který začíná pod nádražím Penn Station a vede pod centrem Newarku, odbočuje od roku 2006 druhá linka vedená po povrchu severním směrem do zastávky Broad Street. Na novou trať jezdí ve všední dny jen část tramvají, o víkendech a večer sem z hlavní linky přejíždějí všechny spoje. Do nového úseku se jezdí ve všední dny po 10 minutách, o víkendu je interval 20 minut.
Další prodloužená tramvaj na konečné obou linek pod vlakovým nádražím Penn Station v Newarku. Tramvaje tu většinou přejíždějí z jedné linky na druhou, ve špičkách a dopoledne ale část tramvají z hlavní linky končí zde – špičkový interval je totiž pouhé 3-4 minuty. I když jsou tramvaje obousměrné, tady se otáčejí pomocí smyčky.
Další malý tramvajový provoz je v největším městě státu New Jersey – Newarku, který je vzdálen vlakem či metrem necelou půlhodinu od Manhattanu. Krátká tramvajová síť tvořená dvěma linkami začíná v podzemí vlakového nádraží Penn Station v centru Newarku a pod zemí pokračuje i pod jeho centrem ve stopě původních tramvají, které tu v tunelu začaly jezdit už v roce 1934. V roce 2006 se k jediné lince přidala další krátká, již povrchová větev začínající také na vlakovém nádraží (v praxi tu většina spojů plynule přejíždí z jedné linky na druhou). Dnes tu jezdí 21 tramvají Kinki Sharyo, stejných...
Všechny autobusy ve státě New Jersey nosí značku NJ Transit. Většinu jich provozuje přímo tato státní dopravní autorita, některé vozy provozují soukromí dopravci jako subdodávku. Ve flotile o cca 3000 autobusech je i zhruba stovka kloubových. Jeden z nich čeká na autobusovém nádraží pod kolejištěm vlakového nádraží Penn Station v Newarku.
Symbolem dálkové autobusové dopravy v USA je Greyhound. Dnes patří Flixbusu, ale ponechal si původní značku i barvy. Jedna z dálkových linek nakládá cestující před nádražím v Newarku.
Další tramvajový provoz v New Jersey najdete přímo na západním břehu řeky Hudson na dohled od Manhattanu. Postupně od roku 2000 tady zprovoznili dlouhou pobřežní trať s několika krátkými odbočkami, která projíždí hustě osídleným územím města Jersey od Bayonne až po Bergen. Vozidla jsou stejná jako na linkách v Newarku, provozovatel také. Na hlavní lince jezdí tyto kolosy složené ze dvou tramvají, z nichž jedna ještě v prodloužené verzi.
Nový tramvajový provoz v Jersey má bezbariérově přístupné zastávky i vysokou míru segregace od ostatní dopravy. Na zastávkách najdete četná umělecká díla a hlavně neskutečné množství cestujících. Z původních 52 tříčlánkových tramvají Kinki Sharyo byla polovina prodloužena o 2 články stejně jako v Newarku. V centrálním úseku se ve špičkách jezdí každé 4 minuty
Také na západním břehu řeky Hudson najdete ve městě Jersey výškové budovy, zdaleka ne však tolik, jako na opačném břehu. A protože už jsme na území státu New Jersey, autobusy jsou tu bílé s logem NJ Transit. Většinou tu potkáte starší naftové vozy standardní délky. Místní flotila tu působí značně chudším a omšelejším dojmem než v New Yorku.
Sem na nábřeží řeky Hudson u stanice metra Exchange Place v centru Jersey si jezdí turisté fotit siluetu Manhattanu, meziměstským metrem je to sem pár minut. Kolem projíždí i místní pobřežní tramvaj a končí zde některé místní autobusy NJ Transit jako tento z tisícikusové dodávky z let 2009-13.
New York je jedním z ekologicky nejefektivnějších měst světa – 75 % obyvatel nevlastní auto. V poslední době se tu rozmohly nové cyklostezky, půjčovny kol a další zklidňovací opatření. A zdá se, že Newyorčané si kola oblíbili (i když to na fotce není vidět, i v takovém počasí bylo v rovinatých ulicích Manhattanu cyklistů dost).
I když to s veřejnou dopravou příliš nesouvisí, nelze se nezmínit o jedné železniční zajímavosti: Highline. Unikátní projekt, jak využít opuštěnou železniční vlečku a udělat z ní jednu z největších turistických atrakcí New Yorku. V roce 1933 vznikl na západním Manhattanu železniční viadukt pro dopravu zboží do této části New Yorku, protože jezdit s nákladními vlaky po ulicích si už tehdy vyžádalo mnoho lidských životů. Jak šel čas, opadla potřeba železniční nákladní dopravy, až v roce 1980 ustala zcela. Od té doby unikátní viadukt vedený nad ulicemi a skrz některé domy přímo v centru...
Highline – kdysi to bývala nadzemní železniční vlečka přímo uprostřed západního Manhattanu – dnes je to neuvěřitelně nápaditý zelený park, který navštíví 8 milionů lidí ročně. Zchátralý a opuštěný viadukt byl revitalizován postupně do roku 2009 a dnes už má 2,33 km.
Nejnovější část Highline – revitalizované vlečky nad ulicemi Manhattanu uprostřed mrakodrapů, která je skvělým místem na procházku a občerstvení těla i ducha. Půjdete-li vlevo, dojdete až k hlavnímu nádraží Penn Station. Vše je tu stylizováno do železničního prostředí – tvar lavičky připomíná, že tu kdysi bylo křížení kolejí.
Skvěle revitalizovaná železniční trať dnes slouží pro pěší - na mnoha místech však byly zachovány původní pražce či kolejnice a důvtipně byly zasazeny do nových povrchů chodníků střídajících se s pečlivě udržovanou pestrou zelení. Vše ještě umocňuje citlivé osvětlení. Během trasy je k dispozici mnoho možností občerstvení i větší plochy pro kulturní a společenské akce. Na několika místech jsou i herní prvky pro děti jako například imitace výhybky.
Na začátku stezky Highline se dozvíte historii vlečky, která vznikla v roce 1933 pro dopravu zboží na Manhattan, kdy už bylo neúnosné prodírat se s nákladními vlaky ulicemi s hustým provozem. Zcela opuštěna pak byla v roce 1980 a od té doby chátrala. Těsně před jejím zbouráním jí zachránilo úsilí občanských spolků v kombinaci s osvíceným vedením města.
Už 20 let vozí cestující z největšího newyorského letiště JFK ležícího východně od města tato automatická dráha „Airtrain“, která má na trase dlouhé 13 km zastávky u jednotlivých terminálů a následně pokračuje západní a severní trasou ke stanicím newyorského metra. Zde na západní konečné Howard Beach s možností přestupu na metro A.
Prostorný interiér 3 metry širokých vozů automatické dráhy Airtrain na letišti JFK. Za jednu cestu zaplatíte přes 8 USD. Každá ze dvou linek vás dopraví ke všem terminálům. V rámci celkové přestavby byla v roce 2022 trvale zrušena stanice u Terminálu 2, který byl následně zbourán.
O dopravní zajímavosti není nouze ani na největších newyorských letištích. Na tom největším – letišti J. F. Kennedyho – vás z jednotlivých letištních terminálů k nejbližším stanicím metra sveze Airtrain – automatická nadzemní dráha s velkokapacitními vozy. Vybrat si můžete z konečné stanice Jamaica nebo Howard Beach – obě navazují na metro, ve stanici Jamaica můžete přestoupit i na regionální vlaky. Za jednu cestu (jen k metru, nikoli do centra města) zaplatíte něco přes 8 dolarů. To na druhému největším letišti, které leží ve městě Newark, je zdejší automatická dráha zdarma a zaveze vás na...
Křížení tras automatického vlaku Airtrain na letiště JFK. Tento třívozový vlak míří severním směrem ke stanici metra a příměstských vlaků Jamaica. Dráhu provozuje Alstom a používá zde 32 vozů, které mohou tvořit až čtyřvozové soupravy.
Nadzemní automatická dráha vás dopraví od metra až k jednotlivým letištním terminálům největšího newyorského letiště. Pro cestu k některým terminálům je nutné přestoupit do jiného vlaku. Kromě linek ke stanicím metra objíždí jednotlivé terminály ještě samostatná okružní linka.
Pro dopravu mezi jednotlivými terminály letiště JFK slouží také místní autobusy. Během návštěvy procházel rekonstrukcí terminál 1 včetně stanice automatické dráhy, proto bylo pro dopravu k němu nutné využít časově značně náročnějšího přestupu právě na autobus. Při cestě na takto obří letiště by mělo být vytvoření dostatečné časové rezervy samozřejmostí.
Druhé největší newyorské letiště najdete až v Newarku, což je největší město sousedního státu New Jersey. S New Yorkem ho spojují hlavně místní vlaky – celková doba cesty do centra Manhattanu je cca 45 minut. Vlaky ale přímo na letišti nezastavují, nicméně z letiště na nedaleké nádraží vás zdarma doveze automatický nadzemní monorail.
Interiér již značně opotřebovaného monorailu automatické dráhy z letiště Newark k místnímu vlakovému nádraží. Miniaturní vláček se skládá ze 6 vozů od výrobce Von Roll, které nejsou vzájemně průchozí.  Tato nadzemní dráha funguje od roku 1996 a do roku 2000 rozvážela lidi jen v rámci letiště. Po prodloužení k vlakovému nádraží je dlouhá téměř 5 km a původních 12 vlaků bylo navýšeno na 18.