Filadelfie je hlavním městem amerického státu Pensylvánie a má asi 1,5 milionu obyvatel, v její aglomeraci však žije cca 6 milionu lidí. Je významným městem hustě osídleného východního pobřeží USA, i když od moře je vzdálena cca 100 km. Filadelfie je také významná historicky – byla zde podepsána Deklarace nezávislosti i Ústava spojených států a svého času byla hlavním a největším městem USA. Její sláva však postupem času upadla a dnes je známá spíše svými sociálními problémy. Nicméně ve Filadelfii najdete velmi zajímavou dopravu – kromě metra je to jedno z mála měst, které si ponechalo tramvaje a jezdí zde také ještě trolejbusy. Metro obsahuje dvě městské a jednu příměstskou linku, kromě klasických tramvají s centrálním tunelovým úsekem tu jsou ještě také dvě příměstské linky a jedna speciální, která je něco mezi tramvají, metrem a vlakem. A vlaky tu také tvoří poměrně hustou síť příměstských linek. Najdete tu výstavní vlakové nádraží, ze kterého se dostanete za 1,5 hodiny do New Yorku.

Filadelfie je typickým městem USA s bohatým centrem plným mrakodrapů a výstavních budov a s rozlehlými mnohem chudšími předměstími s nízkou zástavbou. Do centra se sjíždí veškerá doprava a jeho přísně pravoúhlá síť ulic patří autům, taxíkům a autobusům. Metro, vlaky a dokonce i tramvaje jsou zahloubeny v podzemí. Hlavním centrem dopravního dění je místní hlavní nádraží s obří odbavovací halou v klasicistním stylu, která vás ochromí víc než nejedna katedrála. Z ní pak vedou úzké průchody na podzemní nástupiště dálkových vlaků. Vedle této monumentální budovy pak v nadzemní části zastavují...
Modrá linka metra (Market-Frankford Line) je skoro celá vedena nad zemí, jen pod mrakodrapovým centrem vede v tunelu. Byla otevřena jako první (1907) a dnes na ní jezdí tyto šestivozové soupravy od Adtranzu z konce 90. let.
Schéma trasy modré východozápadní linky metra, která je jednou ze tří linek metra ve Filadelfii. Tunel pod centrem vede souběžně s tunelem pro tramvaje. Tady poblíž 15. ulice se kříží s druhou městskou (oranžovou) linkou. Ve špičkách tu jezdí vlaky cca každých 6 minut. Veškerou veřejnou dopravu kromě příměstské linky metra tu provozuje státní dopravce SEPTA.
Severojižní oranžová linka je celá podzemní kromě této severní konečné stanice Fern Rock. Linka funguje od roku 1928 a jezdí na ní tyto vozy Kawasaki z počátku 80. let. Celkem jich je k dispozici cca 130 a jsou spojovány do dvou- až šestivozových souprav.
Oranžová linka metra (Broad Street Line) je pojmenována podle ulice, pod kterou většinou vede a v severní části trasy má 4 koleje. Ve všední dny tu totiž jezdí expresní vrstva zastavující jen ve stanicích označených zelenými puntíky. Žlutě je pak zaznačena varianta využívající krátkou odbočku v centru. Modrými kolečky jsou znázorněny speciální rychlé spoje rozvážející lidi během speciálních příležitostí – většinou sportovních zápasů.
Jediná povrchová stanice oranžové linky na jejím severním konci, kde najdete také depo a přestoupit se tu dá na regionální vlaky. Ve špičkách odtud jezdí zastávkové vlaky každých 7 minut a k tomu expresní vlaky každých 12 minut. O víkendu jezdí jen zastávkové vlaky v 15minutovém intervalu.
Interiér japonských vozů Kawasaki z počátku 80. let, které jezdí na oranžové lince metra. Vnější i vnitřní obložení je z nerezu, což je pro dopravní prostředky v USA typické.
Schéma kolejové dopravy v aglomeraci Filadelfie ve stanici oranžové linky metra s ostrovním nástupištěm. Páteří dopravy ve městě je metro, v šestimilionové aglomeraci pak příměstské vlaky.
Nedaleko historické radnice v oficiálním středu města kříží modrou linku metra také severojižní oranžová a poblíž lze přestoupit i na příměstskou červenou linku, která vede na druhý břeh řeky Delaware do města Camden a zasahuje už na území státu New Jersey. Zatímco dvě městské linky metra provozuje místní dopravce SEPTA, příměstskou linku má na starosti dopravce PATCO a platí na ní odlišný tarif. Dopravní integrace se tu příliš nenosí a tak jedinou zárukou tarifního provázání jednotlivých druhů dopravy je společný provozovatel. Kromě toho je tu ještě určitá forma kombinace jízdenek pro MHD a...
Filadelfie je město plné sociálních problémů a tento obrázek z nástupiště modré linky metra není až tak netypický. Večer zas musejí uklidňovat svou přítomností situaci na nástupištích hlavních stanic početné skupiny policistů. Večerní intervaly se totiž pohybují kolem 15 minut a řada rozjařených cestujících si potřebuje krátit dlouhou chvíli, která je pak pro všechny ještě delší, když místní mládež blokuje zavírání dveří.
Typická podoba vedení modré linky metra těsně před severovýchodní konečnou Frankford. Tato linka má na rozdíl od oranžové linky jen dvě koleje, ale v minulosti tu fungoval systém kombinace zastávkových a expresních vlaků, kdy expresní vlak vyjel z konečné těsně před zastávkovým a po dojetí předchozího vlaku už pak zastavoval všude. Toto prý bylo v roce 2020 zrušeno, nicméně takovou jízdu bylo možné zažít i během této návštěvy, možná z nějakých aktuálních provozních příčin.
Jedna z nadzemních stanic modré linky v její západní části. Nadzemní estakáda je tu většinou obklopena chudou nízkou zástavbou dřevěných řadových domků. Na západní konečné „69th Street“ navazují na metro příměstské tramvaje i speciální expresní kolejová linka do města Norristown.
Interiér vozů metra Adtranz z konce 90. let na modré lince. Těchto vozů bylo pořízeno 220 a spojovány jsou do šestivozových souprav. Pro USA je typické, že kabina strojvedoucího zabírá většinou jen polovinu šířky vozu. Modrá linka jezdí ve špičkách každých 6 minut, o víkendu je špičkový interval 10 minut.
Konečná podzemní stanice tramvajových linek „13th Street“. Tady po projetí podzemní smyčky pod místní historickou radnicí začíná 5 linek, které se po vynoření z tunelu na okraji centra vydávají do samostatných úseků na západních předměstích.
Vozový park městských tramvají je monotónní a tvoří ho cca 110 tramvají Kawasaki z počátku 80. let. Mají jen dvoje dveře a i do tramvají se nastupuje pouze předními dveřmi. Tramvaje jsou sice extrémně bariérové, ale na jízdu velmi pohodlné a svižné. V tomto centrálním tunelovém úseku je nicméně možné nastupovat všemi dveřmi, protože do těchto stanic se dostanete pouze přes turnikety.
Tramvaj vyjíždí ze společného tunelového úseku, ve kterém jezdí 5 linek v souhrnném špičkovém intervalu cca 1 minuta.  Mimo špičku je souhrnný interval cca 2 minuty a o víkendu pouhé 3 minuty. Ve srovnání s intervaly metra je to naprosto luxusní nabídka. Část tunelové trasy sdílí tramvaje s modrou linkou metra, které v tomto úseku zastavuje jen v některých stanicích.
Všechny linky metra mají i povrchové úseky. Modrá východozápadní linka (Market-Frankford Line), otevřená v roce 1907, je nadzemní skoro celá, červená příměstská linka (PATCO Speed Line) z roku 1969 vede pod zemí jen v centru Filadelfie a města Camden hned za řekou. Zato severojižní oranžová linka (Broad Street Line) z roku 1928 je naopak skoro celá podzemní a pouze její severní konečná, kde je i depo a přestoupit tu můžete na příměstské vlaky, je na povrchu. Oranžová linka má v severní části trasy 4 koleje a souběžně tu jezdí zastávkové i expresní vlaky zastavující jen někde. V centru má...
Povrchová křižovatka poblíž výjezdu ze společného tramvajového tunelu u zastávky „40th Street“. Tady se jednotlivé linky rozjíždějí na samostatné tratě. Pouze linka 10 se z tunelu odpojuje o něco dřív. Místní tramvaje odebírají proud pomocí kladky.
Tramvaje Kawasaki jezdí na pětici městských linek už přes 40 let. Postupně od roku 2027 je mají nahradit nové nízkopodlažní tramvaje od Alstomu, které kromě bezbariérovosti nabídnou také mnohem vyšší kapacitu. Celkem jich má být pořízeno 130 s opcí na dalších 30 a pokrýt mají všechny městské i příměstské linky.
Kvůli úzkým dveřím se do vysokopodlažních tramvají neprobojujete ani s širším kočárkem. Ostatně pro něj tu ani není žádná plošina – prostor je maximálně vyplněn sedadly. Ač jsou tyto tramvaje staré více než 40 let, stále jsou ve skvělém stavu a po městě se pohybují velmi svižně a tiše.
Zadní část městských tramvají pro linky 10, 11, 13, 34 a 36, kterým se tu souhrnně říká „Subway-Surface Trolleys“ podle společného podzemního úseku pod centrem. Tramvaje mají pouze dvoje dveře a kromě podzemních stanic s turnikety se do nich nastupuje pouze předními dveřmi s nutností validovat jízdenku nebo si jí koupit u řidiče.
Linka 13 vede v kopcovité jihozápadní části města a v úplně koncovém úseku s napojením na linku 11 jezdí pouze část spojů ve špičkách. Tramvaje jsou vybaveny oranžovým majákem vepředu a výraznými varovnými světly vzadu pro vyšší bezpečnost cestujících – tramvaje většinou zastavují na ulici s výstupem do vozovky.
Jihozápadní konečná linky 11 „Darby Transportation Center“, kam ve špičkách přijíždí z kopce dolů také linka 13. Každá z pěti tramvajových linek jezdí ve špičkách v intervalu mezi 4 a 8 minutami, mimo špičky je jednotný 10minutový interval a o víkendu se jezdí po 15 minutách. Všechny linky pak končí v centru v podzemní smyčce pod místní radnicí. Reálně jsou ale intervaly různé, protože dochází k častým mimořádnostem – tramvaje tu nemají žádnou preferenci před souběžným automobilovým provozem.
Schéma městských tramvajových linek s vyznačením centrálního tunelového úseku v souběhu s modrou linkou metra. Součástí těchto linek je i momentálně zrušená linka 15, která je čistě povrchová a jezdily na ní už skoro 80leté tramvaje PCC. Zelené linky dostanou od roku 2024 písmeno T v rámci přeznačení jednotlivých linek kolejové dopravy.
Intervaly linek metra se ve špičce pohybují mezi 6 a 7 minutami, expresní vlaky na oranžové lince jezdí jen ve špičkách a po 12 minutách. Červená příměstská linka jezdí v neděli jen v intervalu 30 minut, městské linky o víkendu jezdí každých 10-15 minut. V noci jsou městské linky metra nahrazeny autobusy, červená příměstská linka jezdí i v noci, a to jednou za hodinu. Vozový park metra tvoří klasické vozy s nerezovou skříní, místním zvykem je používat pro kabinu strojvedoucího pouze polovinu šířky vozu, zbytek je přístupný cestujícím. Na modré lince jezdí šestivozové soupravy od Adtranzu...
Tento koncový kopcovitý úsek na předměstí Darby je pojížděný linkou 13 jen ve špičkách všedních dnů. Rozlehlá předměstí Filadelfie jsou pokryta převážně nízkou zástavbou různé kvality i hustoty. Najdete tu také mnoho prázdných domů nebo budov, u kterých si nejste jejich využíváním jistí.
Zatímco plánky tras linek najdete na důležitých koncových nebo přestupních zastávkách poměrně často, jízdní řády byste hledali většinou marně a jakékoli on-line informace jakbysmet. Jediné náznaky informačního systému jsou v podzemních stanicích.
Linka 36 zkrácená kvůli výluce vyjíždí z jediné tramvajové vozovny ve čtvrti Eastwick na jihozápadním okraji Filadelfie. Vozovna je manipulační tratí spojena také s nedalekou linkou 11 do čtvrti Darby.
V tramvajové vozovně jsou odstaveny také vzorně udržované poválečné tramvaje PCC z roku 1947, které až donedávna jezdily na lince 15. Tam dnes zaskakují autobusy a snad někdy počátkem roku 2024 by měl být její provoz obnoven opět za pomoci těchto slavných strojů, ze kterých byly odvozeny i české tramvaje Tatra.
Nejsevernější i nejvýše položená konečná na lince 10, která se ze společného tunelového úseku pod centrem odpojuje jako první. I tato linka jezdí ve špičkách každých 5-7 minut. Velmi časté zastávky a nulová preference na semaforech i souběžný provoz s auty se těžce podepisuje i na této lince s půlhodinovou jízdní dobou a nulovým vyrovnávacím časem kvůli nutnosti rychlého obratu v centru, takže často zde potkáte jet několik tramvají téže linky za sebou.
Na této křižovatce se potkává linka 10 se samostatnou linkou 15, která jako jediná nevyužívá tunelovou trasu pod centrem. Během návštěvy však koleje pro linku 15 osiřely a poválečné tramvaje PCC tu byly nahrazeny autobusy.
Na východě Filadelfie jezdí dvě příměstské tramvajové linky 101 a 102. Vozy jsou stejně jako pro městské linky z roku 1981 od japonského Kawasaki, jsou ale obousměrné a proud odebírají pomocí pantografu. Zde jednoduchá konečná linky 102 Sharon Hill ve stejnojmenné čtvrti. Koncový úsek je jednokolejný.
Schéma příměstských tramvajových linek 101 a 102, které začínají u západní konečné modré linky metra. Obě linky jezdí ve špičkách každých 20 minut a mimo špičky po půl hodině. Na jejich trase jsou také jednokolejné úseky. Tratě jsou většinou vedeny zcela mimo normální ulice.
Konečná příměstských tramvajových linek „69th Street“, kde navazují na modrou linku metra. Pro linky 101 a 102 je určeno těchto 30 obousměrných tramvají Kawasaki.
Filadelfie má nejrozsáhlejší síť tramvají v USA a je jedním z mála měst, kde tramvaje přetrvaly až dodnes. První linky vyjely v roce 1906. 5 linek (10, 11, 13, 34 a 36) vyjíždí ve společném tunelovém úseku z centra ze smyčky pod místní radnicí a vede sdíleným tunelem s modrou linkou metra na západ kolem hlavního nádraží s několika podzemními zastávkami. Následně se vynoří na povrch a postupně se jednotlivé linky rozjíždějí do ulic, aby obsloužily oblast západně od centra. Provoz ve společném tunelu je velmi intenzivní – špičkový interval se pohybuje kolem 1 minuty. Bohužel sdílený prostor s...
Hned vedle konečné příměstských tramvají na 69. ulici je také smyčka, na které se otáčí soupravy modrého metra. V rámci chystaného přeznačení kolejových linek budou mít tyto linky růžovou barvu a budou označeny písmenem D.
Dopravní terminál „69th Street“ u konečné stanice modrého metra. Na něj tu navazují příměstské tramvaje, další expresní příměstská dráha a samozřejmě i lokální autobusy, opět v barvách monopolního dopravce SEPTA.
Na modré metro navazuje v terminálu „69. ulice“ také speciální dráha označovaná jako Norristown High Speed Line. Linka má číslo 100 a jedná se o něco mezi tramvají, metrem a vlakem.
Linka Norristown High Speed Line vede skoro 22 km východním směrem filadelfskou aglomerací, po celou dobu je zcela oddělena od ostatní dopravy a vozy odebírají proud ze spodní kolejnice. K dispozici je těchto 27 vozidel ABB.
Nástupiště vysokorychlostní příměstské tramvajové linky 100 jsou zhruba metr vysoká a občas je tvoří jen pár sbitých prken v jen nejnutnější délce pro nástup a výstup jedněmi dveřmi.
I do vysokorychlostní meziměstské tramvaje se nastupuje předními dveřmi a zde přímo v kabině řidiče se cestující odbavují. Linka je opravdu rychlá a brzdění i rozjezdy velmi svižné, což vyvažuje poměrně časté zastavování.
Pohodlný interiér vozidel ABB z roku 1990 na vysokorychlostní lince 100 od modrého metra do města Norristown. Cesta trvá asi půl hodiny a linka jezdí ve špičkách každých 15 minut, mimo špičky po půl hodině.
V USA už jsou jen 4 trolejbusové provozy. Jedením z nich je právě Filadelfie se třemi trolejbusovými linkami 59, 66 a 75. Dvě z nich vyjíždějí odtud od stanice modrého metra Arrrot Transportation Center na severovýchodním okraji města.
Kromě zelených tramvajových částečně podzemních linek je tu ještě povrchová městská linka 15, kde jezdí zrenovované poválečné zelenožluté tramvaje PCC, bohužel v době návštěvy měla tato linka pauzu, ale její znovuoživení je očekáváno na počátek roku 2024. Pak jsou tu ale ještě dvě příměstské tramvajové linky 101 a 102 vyjíždějící od západní konečné modrého metra a jedna vysokorychlostní příměstská linka 100 do města Norristown. Příměstské linky mají mnohem více samostatné koleje než městské linky a používají podobné tramvaje od Kawasaki, ale na rozdíl od městských vozů jsou obousměrné a místo...
Pro 3 trolejbusové linky má dopravce SEPTA k dispozici  celkem 38 kanadských trolejbusů New Flyer z roku 2008.
Interiér trolejbusu New Flyer z roku 2008. Nezbytnou součástí interiéru jsou žluté šňůry podél oken, za které je nutno zatáhnout, pokud chcete vystupovat.
Linka 75 spojuje modrou a oranžovou linku metra. Ve špičkách jezdí každých 12-15 minut a mimo špičky v intervalu 20-30 minut. Stejně jako do autobusů i tramvají se tu nastupuje pouze předními dveřmi.
Trolejbusová linka 75 vede nízkou předměstskou zástavbou s řadovými domky podél ulic a množstvím drátů v ulicích, mezi kterými se napájecí trolej pěkně vstřebává. Zastávky jsou pořádně nahuštěny, ale zastavuje se jen v případě potřeby.
Nadzemní severovýchodní konečná Frankford modré linky metra je zároveň velkým dopravním terminálem, kde na metro navazují četné autobusové i jedna trolejbusová linka. Je tu také odbavovací hala s čekárnou, prodejnou jízdenek a ze stojanů si tu můžete vzít jízdní řád libovolné linky.
Schéma terminálu Frankford na konečné modrého metra. Hned vedle odjezdových nástupišť leží trolejbusovo-autobusové garáže.
Všech 38 trolejbusů má pomocný dieselový agregát, pomocí kterého se dostanou i sem do garáží u konečné stanice metra Frankford.
Odstavnou plochu v garážích mají trolejbusy hned vedle nástupišť v terminálu Frankford. Odtud také vyjíždí nejsilnější linka 66, která ve špičkách jezdí každých 6 minut.
Místní dopravce SEPTA provozuje asi 1400 autobusů, z toho je pouze 185 kloubových. Jedná se o tyto vozy Nova, které byly pořízeny v letech 2013-6. Jeden z nich přijíždí na lince 14 do terminálu Frankford.
Nejpočetnější značkou autobusů je New Flyer standardní délky. Toto je starší verze z roku 2009. V pozadí je místní největší pamětihodnost – monumentální historická budova místní radnice přímo v centru obklopená mrakodrapy. Pod radnicí se na podzemní smyčce otáčí i všechny městské tramvaje.
Vstup do podzemní stanice městských tramvají v mrakodrapovém centru Filadelfie. Na povrchu jezdí také mnoho autobusových linek, které zde mají poměrně hodně buspruhů. Ty využívají i meziměstské linky mířící sem od východu ze státu New Jersey – tam provozuje veškerou veřejnou dopravu státní dopravce NJ Transit.
Filadelfie je jedním ze čtyř měst USA, kde ještě jezdí i trolejbusy. Najdete je na linkách 59, 66 a 75 na severovýchodním okraji města, kde navazují na modrou a částečně i oranžovou linku metra. Jezdí zde 38 trolejbusů New Flyer standardní délky z roku 2008 s pomocným naftovým agregátem. Základnu mají v jedné z 9 autobusových garáží dopravce SEPTA (přímo u konečné stanice modrého metra Frankford), který v aglomeraci provozuje i všechny autobusové linky. Ty samozřejmě doplňují kolejovou dopravu a v centru je pro ně zřízeno mnoho buspruhů. Ve schématech jsou jednotlivé linky odlišeny tloušťkou...
Jedna z páteřních linek značených ve schématech silnou tmavě rudou barvou, což znamená, že jezdí přes den v maximálním intervalu 15 minut. Další vrstva městských linek má tyrkysovou barvu s garancí maximálně 30minutového intervalu. Linka 33 využívá dlouhý buspruh napříč centrem od západu k východu a následně míří severním směrem na okraj centra.
Jeden z nejstarších autobusů z roku 2008 se na jedné z hlavních autobusových silnic v centru potkává s kloubovým autobusem na páteřní lince 48. Ve vozovém parku SEPTA jsou značky New Flyer a Nova a také elektrobusy Proterra. Aktuálně běží dodávka 340 nových hybridních autobusů od kanadského výrobce New Flyer.
Skromné nástupiště červené příměstské linky metra v centru Filadelfie. Na této lince neplatí tarif MHD, provozuje ji totiž společnost PATCO a tato linka má na území Filadelfie jen 4 stanice – zbytek je už v sousedním státě New Jersey.
Trasa červeného příměstského metra spojuje Filadelfii s aglomerací na druhém břehu řeky Delaware, kterou metro přejíždí po honosném mostě společně s auty. Všechny stanice ve Filadelfii jsou podzemní, stejně jako prvních pár stanic na druhém břehu. Ve špičkách se jezdí cca po 8 minutách, o víkendu po 30 a toto metro jezdí také v noci – jednou za hodinu.
Na červené lince příměstského metra jezdí dva typy souprav – starší americké od firmy Budd z roku 1968 a novější kanadské od výrobce Vickers z roku 1980. Vozy jsou spřahovány do dvou-, čtyř- nebo šestivozových souprav a všechny prošly postupně od roku 2015 kompletní modernizací od Alstomu.
V ulicích města Camden na druhém břehu řeky Delaware potkáte tuto motorovou vlakotramvaj na „River Line“, 55 km dlouhé regionální lince otevřené v roce 2004 a směřující podél řeky Delaware do hlavního města státu New Jersey Trenton. V 15minutovém intervalu tu jezdí 20 motorových jednotek Stadler GTW ze Švýcarska, které provozuje místní státní dopravce NJ Transit.
Vstup do červené linky příměstského metra v centru města Camden ležícího na východním břehu řeky Delaware – na druhém břehu už je Filadelfie. Hlavní pamětihodností tohoto města je místní honosná radniční budova, podle níž je pojmenována i stanice metra.
Odbavovací hala hlavního nádraží vás ohromí možná víc než kdejaká katedrála. Z obří haly postavené v klasicistním stylu vedou k jednotlivým nástupištím dálkových vlaků úzká schodiště, kam jsou cestující vpuštěni až těsně před příjezdem vlaku.
Hlavní nádraží je jednou z nejvýraznějších budov ve Filadelfii a leží na západním břehu řeky Schuylkill, která omývá centrum města ze západu. Pojmenované je podle 30. ulice. Filadelfie má uliční síť v centru tvořenou roštovým systémem s logickým číslováním severojižních a východozápadních ulic. Mnoho stanic veřejné dopravy je tak pojmenováno podle čísel ulic, což docela pomáhá při orientaci v neznámém prostoru.
Aglomerace Filadelfie má také rozsáhlou síť 13 příměstských vlakových linek, které se sjíždějí v centru do společného východozápadního tunelu, který se pak stáčí na sever a pokračuje na povrchu směrem na severozápad. Společný úsek začíná na západě nadzemními nástupišti hlavního nádraží „30th Street“. Na příměstských linkách jezdí většinou elektrické jednotky. Tento „Silverliner V“ byl vyroben v letech 2020-2013 korejským Hynudai-Rotem.
Významným pomocníkem nejen pro město, ale hlavně pro celou aglomeraci, je 13 příměstských vlakových linek, které opět provozuje dopravce SEPTA. Nerezové vlaky s červenomodrými doplňky tu zajišťují hustou síť linek, které se v centru sjíždějí do společného tunelu, kde jezdí vlaky ve špičkách průměrně každých 7 minut. Svezete se elektrickými jednotkami dvou typů – starší ze 70. let a mladší z let 2010-2013. Ve špičkách pomáhají také vlaky složené z klasických vozů tažených nebo tlačených lokomotivou. Vlaky jsou uzpůsobeny pro zastavování u metr vysokých nástupišť i tam, kde se nastupuje z...
Jedna z podzemních stanic v centru, kudy jezdí všechny linky příměstské železnice. Ve špičkách je zde souhrnný interval cca 7 minut. Příměstské vlaky provozuje místní dopravce SEPTA a jsou tak v jeho barvách. Spolu s elektrickými jednotkami tu ve špičkách jezdí také push-pull soupravy tažené/tlačené elektrickou lokomotivou.
Nejstarší typ elektrické jednotky Silverliner IV, které vyrobil GE v letech 1973-6. Vlak přijíždí do stanice Overbrook na severozápadním okraji města. Do této větve směřující daleko na západ jezdí vlaky cca po půl hodině. Celkem obsluhují linky příměstské železnice kolem 150 zastávek.
Detail dveří elektrické jednotky SEPTA pro linky ve filadelfské aglomeraci. Část stanic má metr vysoké nástupiště, ale na některých zastávkách se nastupuje z úrovně kolejí, proto má část dveří i alternativní schody.
Interiér nejnovějšího typu elektrických jednotek pro regionální vlaky „Silverliner V“. Příměstskému charakteru odpovídá vysoká zahuštěnost sedadel. I zde zabírá kabina strojvedoucího jen polovinu šířky vozu.
Filadelfii spojují s nejbližšími městy New York a Washington rychlé vlaky Amtrak. Takovým vlakem ale dojedete i třeba do vzdáleného Bostonu. Mezi Filadelfií a New Yorkem jezdí vlaky poměrně často a cesta trvá zhruba 1,5 hodiny. A jízdenky na tuto trasu se dají sehnat poměrně levně, záleží ale vždy na aktuální obsazenosti. Pak se cena může vyšplhat do závratných výšin. Nástupiště dálkových vlaků leží v podzemí pod monumentální budovou hlavního nádraží.
Typický americký školní autobus, kterých je vždycky ráno a odpoledne plné město a rozvážejí děti do i z jednotlivých škol.