1.6.2012

ČSAD MHD Kladno

225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

  • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
  • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Billundská - Masokombinát (tyto spoje již nejedou do/z Velkého Přítočna)
  • BOSÁK BUS

    303 026 Březnice - Blatná

  • nová linka v následující trase:
  • Březnice, rozc. k žel.st. 0,2 - Březnice, aut.st. - Hudčice - Koupě - Bělčice, nám. - Blatná, aut.st. - Blatná, Vrbenská
  • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD cca 5:00 - 22:00
  • nová linka nahrazuje linku 304 120 dopravce Karel Baumruk
  • Karel Baumruk

    304 120 Březnice - Blatná

  • linka je zrušena v plném rozsahu (3 páry spojů v PD) a nahrazena novou linkou 303 026 dopravce BOSÁK BUS
  • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě