Změny linek ARRIVA CITY s.r.o.

29.9.2020

580 916 Teplice - Praha

 • obnoveny spoje v PD z Teplic v 6:15, 10:00, 15:00 a zpět z Prahy v 9:30, 13:30, 17:00
 • obnoven spoj v SO z Prahy v 9:30
 • obnoveny spoje v NE z Prahy v 15:30, 20:30 a zpět z Teplic v 19:00
 • oproti stavu před koronavirem je ještě stále mírně omezen provoz o víkendu
 • 22.8.2020

  132 100 Praha - České Budějovice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a částečně nahrazena linkou PID č. 500
 • 14.6.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • obnoveny další 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů SONE
 • k doplnění do původního stavu před koronavirem chybí obnovit ještě cca 2-3 páry spojů celotýdenně
 • Koronavirus 2020

 • zvláštní linky BB1 (Budějovická - Delta), BB2 (Budějovická - Filadelfie - Budějovická): (od 16.3.) omezení linky BB1 cca o 50%,
  od 25.3. omezení také na lince BB2 cca o 60%, dále na lince BB1 cca o dalších 20% a zkrácení provozu obou linek jen do 17:00,
  od 15.4. je provoz těchto linek zcela zastaven,
  od 4.5. částečně obnoven provoz linky BB1
 • zrušen 1 pár spojů v PD Praha - Pelhřimov (176 101), zrušeny 3 páry spojů celotýdenně Praha - Teplice, od 18.3. zastaven provoz linky Teplice - Praha úplně, od 18.3. zrušen 1 pár spojů v PD Praha - České Budějovice (132 100),
 • od 27.4. obnoven provoz linky Teplice - Praha v rozsahu 6 párů spojů v PD, od 16.5. obnoven i víkendový provoz v rozsahu 6 párů spojů, od 18:5. obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Pelhřimov (176 101), od 25.5. obnoveny další 3 páry spojů v PD Praha - Teplice
 • 15.12.2019

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny a úprava jízdních dob části spojů
 • 562 741 Žatec - Pnětluky

 • drobné časové posuny vybraných spojů
 • 1.12.2019

  562 715 Louny - Třeboc

 • nový spoj v PD Solopysky (7:00) > Louny, ČSAD
 • pro tento spoj zřízeny zstávky Zbrašín, Senkov, rozc. - Líšťany, Brána - Louny, sokolovna - Louny, Luna - Louny, ČSAD
 • 1.9.2019

  580 916 Teplice - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE večer z Prahy
 • 13.7.2019

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID jsou zrušeny všechny krátké spoje v trase Praha - Benešov (4 páry spojů v PD)
 • 176 101 Praha - Pelhřimov (- Jihlava)

 • v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID jsou všechny spoje vedené mezi Prahou a Benešovem přes Kamenici a Nespeky nově vedeny přímo po D1 (2 spoje v PD tam, 1 spoj v SONE tam, 1 spoj v PD,SO zpět)
 • zrušen jediný pár spojů v trase Praha - Jihlava, který měl jet od 1.12.2019
 • úsek Pelhřimov - JIhlava a mezilehlé zastávky mezi Prahou a Benešovem tak nově nejsou obsluhovány žádným spojem
 • 9.6.2019

  132 570 Praha - České Budějovice

 • tato fiktivní linka s plánovaným provozem o letních prázdninách (1 pár spojů) je zrušena
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v NE) zrušena
 • 158 710 Praha - Teplice

 • tato fiktivní linka s plánovaným provozem o letních prázdninách (1 pár spojů večer) je zrušena
 • 580 916 Teplice - Praha

 • 3 páry spojů v SONE nově nejedou o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje celotýdenně večer z Prahy
 • 15.5.2019

  132 100 Praha - České Budějovice

 • původně plánovaný 1 prázdninový pár spojů v PD má nově jet až od 1.12.2019
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • původně plánovaný prázdninový spoj v PD dopoledne z Prahy a v PD, SO odpoledne do Prahy má nově jet až od 1.12.2019
 • 1.4.2019

  580 916 Teplice - Praha

 • nové spoje v SO z Teplic v 10:00, 14:00, 16:00 a zpět z Prahy v 9:30, 15:30, 21:15
 • nové spoje v NE z Teplic v 10:00, 17:30, 19:00 a zpět z Prahy v 15:30, 19:30, 21:15
 • časový posun 1 spoje v PD večer z Prahy
 • 1.2.2019

  562 713 Louny - Kozojedy

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 562 715 Louny - Třeboc

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 562 741 Žatec - Pnětluky

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 9.12.2018

  132 100 Praha - České Budějovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Roztyl
 • 132 570 Praha - České Budějovice

 • jediný pár spojů v PD Praha - České Budějovice (s dosud zastaveným provozem) jede nově o letních prázdninách)
 • 158 710 Praha - Teplice

 • jediný pár spojů celotýdenně (dosud se zastaveným provozem) jede nově o letních prázdninách
 • 176 101 Praha - Jihlava

 • 1 spoj v PD, SO ráno z Prahy jede v úseku Roztyly - Nespeky nově přes všechny zastávky
 • 1 spoj v PD, SO poledne z Čechtic jede nově také přes Valnovku, Ládví a Kuklík
 • 1 pár spojů v PD je o letních prázdninách prodloužen o úsek Pelhřimov - Jihlava
 • 2.9.2018

  132 100 Praha - České Budějovice

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 5:55 do Tábora a zpět v 8:15
 • 1 spoj PD ráno z Prahy do Č. Budějovic nově nejede z Florence ale z Roztyl
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 9:05 a zpět z Č. Budějovic ve 13:50
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 11:20 a zpět z C. Budějovic v 16:15
 • 132 570 Praha - České Budějovice

 • zastavení provozu jediného páru spojů v PD Praha - České Budějovice
 • na lince již není provozován žádný pravidelný spoj
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • zastavení provozu jediného spoje v PD z Prahy a v PD, SO z Jindřichova Hradce
 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v NE
 • 10.6.2018

  580 916 Teplice - Praha

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 1.5.2018

  158 710 Praha - Teplice

 • nová fiktivní linka v trase Praha, Nádr. Holešovice - Ústí nad Labem, Severní Terasa - Chlumec - Teplice, Celní
 • jízdní řád obsahuje 1 pár spojů, který však nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 4.3.2018

  103 103 nákupní linka BB2: Budějovická - Filadelfie - Budějovická

 • časové posuny spojů cca mezi 8:00 a 10:00 a mírné omezení v tomto období (úbytek 2 spojů)
 • posledních 5 spojů nově nejede v PÁ (zkrácení provozu cca o 30 minut)
 • 103 123 nákupní linka BB1: Budějovická - Delta

 • zrušena zastávka Brumlovka, Za Betou
 • zřízena zastávka Delta
 • zrušeny spoje v PD z Budějovické v 6:59, 7:16 a zpět v 7:04, 7:20
 • časové posuny spojů cca mezi 8:00 a 10:00
 • posledních 5 párů spojů nově nejede v PÁ (zkrácení provozu cca o 30 minut)
 • 10.12.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • poslední spoj v SONE z Prahy je časově posunut a nově neoblsuhuje zastávky, které neobsluhují ani ostatní spoje linky
 • 2.12.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • vybrané spoje jedou nově také ve vybrané adventní víkendové dny
 • 11.11.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • nové spoje v PD z Teplic v 6:15, 10:00 a zpět z Prahy v 9:30, 17:00
 • 1 pár spojů v PÁ odpoledne jede nově každý PD
 • časové posuny části spojů ráno
 • 1.6.2017

  nový dopravce, který vznikl sloučením části dopravce ARRIVA PRAHA (linky provozoven Praha-Vršovice, Praha-Satalice a Neratovice) a celého dopravce ARRIVA TEPLICE

  seznam linek tohoto dopravce