Změny linek ČSAD Slaný, a.s. do 2008

5.3.2017

220 058 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • 220 059 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer ze Slaného
 • 220 073 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v ÚT, ČT ze Zlonic
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vraného
 • 11.12.2016

  220 059 Slaný - Praha

 • výrazné posílení provozu v pracovní dny:
 • nový spoj v PD ze Slaného, P. Hrubého v 5:00
 • nový spoj v PD ze Slaného, aut.nádr. v 6:40, 14:35, 15:05
 • nový spoj v PD ze Slaného, Žižkovy v 11:25
 • zrušen spoj v PÁ z Nádr. Veleslavín ve 14:25 a zpět ze Slaného, Žižkovy v 15:28
 • nové spoje v PD z Nádr. Veleslavín v 5:55, 7:25, 12:20, 14:15, 15:30 do Slaného
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 061 Slaný - Smečno

 • časový posun 1 spoje v PD, NE poledne ze Smečna
 • 220 068 Slaný - Líský

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • časový posun posledního spoje z Panenského Týnce
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 081 Poštovice - Velká Bučina

 • časové posuny vybraných spojů z Velvar
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vraného
 • 220 085 Slaný - Velvary

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Velvar
 • 220 086 Slaný - Martiněves, Radešín (- Litoměřice)

 • časový posun 1. spoje v PD ze Slaného
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • na lince je prakticky zastaven provoz (všechny 3 páry spojů v PD jedou nově pouze o letních prázdninách)
 • přejmenování zastávek v Roudnici nad Labem:
 • Podlusky host. > Podlusky, Zahradní
 • Interna > Purkyňovo náměstí
 • Záv. > Špindlerova tř.
 • ÚNZ > Nemocnice
 • 552 646 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • zrušen školní spoj v PD ze Ctiněvsi v 6:45 do Černoučku
 • zrušena nepoužívaná zastávka Horní Beřkovice, žel.st.
 • přejmenování zastávek v Roudnici nad Labem:
 • Interna > Purkyňovo náměstí
 • Butonie > Chelčického
 • 28.8.2016

  220 059 Slaný - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen ve Slaném o zastávku P. Hrubého
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 062 Slaný - Kladno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 068 Slaný - Líský

 • 1 spoj v PD odpoledne ze Slaného prodloužen o úsek Hořešovice - Líský
 • 2 spoje v PD odpoledne do Slaného jedou nově také přes Hořešovice
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Bílichova
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • zrušen 1. spoj v PD ze Slaného ve 4:40 do Mšece a zpět v 17:05
 • nový spoj v PD ze Slaného v 8:45 do Mšece a zpět v 9:15
 • 220 085 Slaný - Velvary

 • časový posun 1. spoje v PD ze Slaného
 • 12.6.2016

  131 300 Praha - Srbeč

 • časový posun odpoledního spoje z Prahy
 • 152 100 Praha - Chomutov

 • zrušen provoz v PD (1 pár spojů z Prahy v 6:35 a z Chomutova v 10:30)
 • časový posun nedělního spoje z Chomutova
 • 220 058 Slaný - Praha

 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • 220 059 Slaný - Praha

 • nový spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 5:40 do Slaný, aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD z Nádr. Veleslavín ve 14:50
 • 1 spoj v PD odpledne z Prahy zkrácen o úsek Slaný, žel.st. - Slaný, Arbesova
 • časové posuny části spojů
 • 220 061 Slaný - Smečno - Svinařov

 • zrušen spoj v PD ze Slaného v 10:30 a zpět ze Svinařova v 10:45
 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 220 062 Slaný - Kladno

 • 1 spoj v PD odpoledne z Palackého jede nově až z Aut.nádr.
 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 220 065 Slaný - Kladno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • nový spoj v PD ze Slaního ve 4:40 a zpět z Mšece v 17:05
 • 220 071 Slaný - Mšec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Milého
 • 220 072 Slaný - Nové Strašecí

 • časový posun posledního spoje v PD z Nového Strašecí
 • 220 078 Slaný - Smečno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 081 Poštovice - Velvary - Velká Bučina

 • 2 spoje v PD odpoledne z Velvar, nám. jedou nově již z Žel.st.
 • časové posuny vybraných odpoledních spojů
 • 220 089 Slaný - Praha, Zličín

 • časový posun spoje z Prahy
 • 220 090 Slaný - Praha, Jihlava

 • časový posun spoje ze Slaného
 • 1.5.2016

  552 646 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Roudnice n.L., žel.st. - Rounice n.L., Butonie
 • zřízena nepoužívaná zastávka Horní Beřkovice, žel.st.
 • 21.3.2016

  220 070 Slaný - Řevničov

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného
 • 28.2.2016

  220 059 Slaný - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Slaného v 6:05
 • nový spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 9:00
 • nový spoj v PD ze Slaného v 10:10
 • zrušen spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 11:10
 • 220 066 Kladno - Mšec (- Srbeč)

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Mšece
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného
 • 220 071 Slaný - Mšec

 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne
 • 220 072 Slaný - Nové Strašecí

 • časové posuny části spojů
 • 220 073 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vraného
 • 220 075 Slaný - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného
 • 220 079 Tuchlovice - Vinařice

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 220 085 Slaný - Velvary

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Velvar
 • 14.12.2008

  152 100 Praha - Chomutov

 • přes zastávku Bitozeves, rozc. nově nejede žádný spoj
 • 220 063 Slaný - Kladno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného do Kladna
 • 220 067 Slaný - Bílichov

 • linka je zrušena, jediný ranní spoj převeden na linku 220 068
 • 220 068 Slaný - Líský

 • nový spoj Bílichov, u křížku (4:50) > Slaný, aut.nádr. (spoj převeden ze zrušené linky 220 067)
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • zřízena nepoužívaná zastávka Líský
 • 220 073 Slaný - Vraný

 • zřízena nepoužívaná zastávka Zlonice, závod
 • 220 081 Poštovice - Velká Bučina

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Velvar
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • časové posuny vybrných spojů
 • 220 090 Slaný - Jihlava

 • nová linka v trase Slaný, žel.st. - Praha, Dejvická - Praha, Florenc - Jihlava, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PO
 • jízdní doba linky je 2:40
 • 552 646 Roudnice nad Labem - Nové Ouholice (- Praha)

 • 1 spoj v SONE ráno z Ledčic prodloužen a jede již z Nových Ouholic
 • 552 676 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice

 • nový spoj v PD z Roudnice n.L. v 18:55 do H. Beřkovic (spoj převeden z linky 562 711)
 • zavedení víkendového provozu v rozsahu 3 párů spojů v SONE (z Roudnice v 8:00, 12:00, 16:00 a z H. Beřkovic v 9:05, 13:25, 16:25)
 • 562 711 Louny - Horní Beřkovice

 • 1 spoj v PD odpoledne zkrácen o úsek Roudnice n.L. - Horní Beřkovice (převeden na linku 552 676)
 • časové posuny části spojů
 • 1.9.2008

  552 646 Roudnice nad Labem - Nová Ves (- Praha)

 • zastávka Roudnice n.L., Kratochvílova přejmenována na Roudnice n.L., Interna
 • 552 674 Roudnice nad Labem - Štětí

 • zastávka Roudnice n.L., Kratochvílova přejmenována na Roudnice n.L., Interna
 • 552 676 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice

 • zastávka Roudnice n.L., 28. října přejmenována na Roudnice n.L., přírodní divadlo
 • 562 711 Louny - Horní Beřkovice

 • zastávka Roudnice n.L., Kratochvílova přejmenována na Roudnice n.L., Interna, tato zastávka zřízena také pro spoje mezi Roudnicí a H. Beřkovicemi
 • 30.8.2008

  220 058 Slaný - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes zastávku Praha, U Hangáru
 • 220 059 Slaný - Praha

 • nový spoj v PD Slaný, žel.st. (12:50) > Praha, Dejvická
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno (pouze o letních prázdninách)
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • ve směru Slaný zřízena zastávka Slaný, Grafobal
 • časový posun 1 spoje v PD ráno (pouze o letních prázdninách)
 • 220 086 Slaný - Poštovice (- Litoměřice)

 • ve směru Slaný zřízena zastávka Slaný, Grafobal
 • 220 087 Slaný - Hospozínek

 • ve směru Slaný zřízena zastávka Slaný, Grafobal
 • 28.6.2008

  152 100 Praha - Chomutov

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • časový posun spoje v SONE z Prahy
 • spoje z Prahy nejedou přes Hradčanskou a nově jedou přes Dejvickou
 • 157 100 Praha - Litvínov

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • spoje z Prahy nejedou přes Hradčanskou a nově jedou přes Dejvickou
 • 220 058 Slaný - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • všechny spoje z Prahy nově nejedou z Hradčanské, ale z Dejvické (časově polohy odjezdů nezměněny)
 • 220 059 Slaný - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • všechny spoje z Prahy nově nejedou z Hradčanské, ale z Dejvické (časově polohy odjezdů nezměněny)
 • 220 078 Slaný - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • všechny spoje z Prahy nově nejedou z Hradčanské, ale z Dejvické (časově polohy odjezdů nezměněny)
 • 220 088 Pozdeň - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • všechny spoje z Prahy nově nejedou z Hradčanské, ale z Dejvické (časově polohy odjezdů nezměněny)
 • 15.6.2008

  220 059 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného, P.Hrubého
 • 220 068 Slaný - Líský

 • časový posun 1 spoje v PD po poledni ze Slaného
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • 1 spoj v PD ráno z Panenského Týnce do Slaného jede o letních prázdninách pouze do Klobuků
 • 220081 Poštovice - Velká Bučina

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Velvar
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • 1 spoj v PD ráno z Vraného jede o letních prázdninách až z Klobuků
 • 220 086 Slaný - Poštovice (- Litoměřice)

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Slaného
 • 220 087 Slaný - Hospozínek

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Zlonic
 • 3.3.2008

  220 059 Slaný - Praha

 • nový spoj v SONE Slaný, žel.st. (7:20) > Praha a zpět z Prahy v SO v 8:40 a v NE v 10:30
 • nový spoj v SO Slaný, aut.nádr. (16:00) > Praha a zpět z Prahy v 17:30
 • 220 081 Poštovice - Velká Bučina

 • časové posuny 2 spojů v PD z Velvar
 • 220 086 Slaný - Poštovice (- Litoměřice)

 • linka je zkrácena o úsek Poštovice - Litoměřice (zastávky ponechány, 2 páry spojů v PD zkráceny) - částečně nahrazeno linkou 552 638
 • nový spoj v PD Slaný, aut.nádr. (10:40) > Poštovice a zpět z Poštovic v 11:10
 • časové posuny zkrácených spojů
 • 552 638 Litoměřice - Poštovice (- Slaný)

 • nově jsou na území Středočeského kraje prodlouženy 2 páry spojů v PD do trasy Pštovice - Litoměřice (náhrada za omezení linky 220 086)
 • 552 646 Roudnice nad Labem - Nové Ouholice (- Praha)

 • 1 spoj v PD ráno z Roudnice zkrácen o úsek Mnetěš > Nové Ouholice
 • 552 676 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • zrušen spoj v PD z Horních Beřkovic ve 13:57 do Roudnice
 • nový školní spoj v PD Horní Beřkovice (14:09) > Ctiněves (pro tento spoj zřízeny nové zastávky Černouček - Ctiněves)
 • 562 711 Louny - Horní Beřkovice

 • nový spoj v PD Horní Beřkovice (14:10) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 9.12.2007

  přečíslování části regionálních linek:
 • přečíslovcí tabulka

  původní číslonové číslotrasa
  220 100220 058Slaný - Brandýsek - Praha
  220 101220 059Slaný - Praha
  220 104220 061Slaný - Smečno
  220 105220 062Slaný - Smečno - Kladno
  220 106220 063Slaný - Ledce - Kladno
  220 107220 064Slaný - Zvoleněves - Kladno
 • 152 100 Praha - Chomutov

 • zrušen zrychlený spoj v PD Praha, Florenc (8:55) > Chomutov, aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD Chomutov, aut.nádr. (12:30) > Praha, Dejvická
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Chomutova
 • 157 100 Praha - Litvínov

 • zrušení provozu v PD:
 • zrušeny spoje z Prahy, Florence v 7:35, 8:30 a zpět z Mostu, Pod Lajsníkem v 11:30, 13:25
 • 220 058 Slaný - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 100 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen poslední spoj v PD ze Slaný, aut.nádr. ve 22:40 do Prahy a zpět z Hradčanské ve 23:45 do Slaného
 • časový posun předposledního spoje ze Slaného a části večerních spojů v PD z Prahy
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 059 Slaný - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 101 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • 1 spoj v PD ráno ze Slaného, aut.nádr. prodloužen a jede již z P. Hrubého
 • nový spoj v PD Slaný, aut.snádr. (7:20) > Praha, Dejvická
 • časové posuny večerních spojů v NE z Prahy
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 061 Slaný - Smečno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 104 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen ranní pár spojů v SONE ze Slaného, aut.nádr. ve 4:45 a ze Smečna v 5:15
 • 220 062 Slaný - Smečno - Kladno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 105 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 063 Slaný - Ledce - Kladno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 106 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 064 Slaný - Zvoleněves - Kladno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 220 107 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 066 Slaný - Srbeč

 • časový posun 1. páru spojů v PD Slaný - Mšec
 • 220 068 Slaný - Líský

 • časový posun 1. páru spojů v PD Slaný - Líský
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • časový posun posledního páru spojů v PD Slaný - Jedomělice
 • 220 072 Slaný - Nové Strašecí

 • časové posuny části spojů v PD ráno
 • 220 073 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vraného
 • 220 076 Poštovice - Velvary (- Kralupy nad Vltavou)

 • linka je zrušena a všechny spoje jsou převedeny na linku 220 081 téhož dopravce
 • 220 079 Tuchlovice - Vinařice

 • pro 1 školní spoj ráno N. Strašecí > Mšec zřízena zastávka Mšecké Žehrovice, Lodenice
 • 220 081 Poštovice - Velvary - Velká Bučina

 • na linku jsou převedeny všechny spoje zrušené linky 220 076 téhož dopravce:
 • nové spoje v PD Kmetiněves (4:55, 6:10) > Velvary, nám. a zpět z Velvar 5:40, 13:25, 14:30 (o školních prázdninách ve 14:45), 17:20 do Kmetiněvsi
 • nové spoje v PD Poštovice (9:25, 12:35) > Velvary, nám. a zpět z Velvar ve 12:15 do Poštovic
 • nový školní spoj v PD Velvary, nám. (15:30) > Loucká (15:40) > Velvary, nám.
 • nový školní spoj v PD Poštovice (18:05) > Kmetiněves (18:07) > Poštovice
 • zrušen školní pár spojů Velvary, nám. (12:40) > Velká Bučina > Velvary, nám.
 • zrušeny nepoužívané zastávky Kralupy nad Vltavou, Zeměchy odbočka až Kralupy nad Vltavou, Kaučuk
 • 220 086 Slaný - Litoměřice

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne
 • 220 089 Slaný - Praha, Zličín

 • provoz linky prakticky zastaven, linka nově jede pouze 6.12.2008 (jediný pár spojů v SO)
 • 220 100 Slaný - Praha

 • linka je přečíslována na 220 058 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen poslední spoj v PD ze Slaný, aut.nádr. ve 22:40 do Prahy a zpět z Hradčanské ve 23:45 do Slaného
 • časový posun předposledního spoje ze Slaného a části večerních spojů v PD z Prahy
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 101 Slaný - Praha

 • linka je přečíslována na 220 059 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • 1 spoj v PD ráno ze Slaného, aut.nádr. prodloužen a jede již z P. Hrubého
 • časové posuny večerních spojů v NE z Prahy
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 104 Slaný - Smečno

 • linka je přečíslována na 220 061 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen ranní pár spojů v SONE ze Slaného, aut.nádr. ve 4:45 a ze Smečna v 5:15
 • 220 105 Slaný - Smečno - Kladno

 • linka je přečíslována na 220 062 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 106 Slaný - Ledce - Kladno

 • linka je přečíslována na 220 063 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 107 Slaný - Zvoleněves - Kladno

 • linka je přečíslována na 220 064 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 552 638 Litoměřice - Mšené-Lázně (- Slaný)

 • zrušení provozu na území Středočeského kraje:
 • zrušen spoj v PD Poštovice (6:50) > Slaný, aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD Slaný, aut.nádr. (10:30) > Litoměřice
 • linka je provozována pouze spoji v úseku Litoměřice - Mšené-Lázně
 • 552 646 Roudnice nad Labem - Nové Ouholice (- Praha)

 • linka je nově provozována i na území Středočeského kraje, a to novými spoji v úseku Nové Ouholice - Ledčice - Černouček
 • rozsah provozu na území Středočeského kraje: 7 párů spojů v PD a 2 páry spojů v SONE do/z Nových Ouholic
 • 4 spoje v PD do Ledčic, 5 spojů v PD z Ledčic a 1 pár spojů do/z Ledčic
 • na lince je zavedena pravidelná taktová doprava (minimální interval 60 minut)
 • 552 674 Roudnice nad Labem - Štětí

 • linka je nově provozována i na území Středočeského kraje, a to novými spoji přes Horní Počaply
 • rozsah provozu na území Středočeského kraje:
 • 8 párů spojů v PD (cca 5:00 - 22:00) v trase Roudnice n.L., aut.nádr. - Horní Počaply - Štětí, aut.nádr.
 • na lince je zavedena pravidelná taktová doprava (minimální interval 60 minut)
 • jízdní doba linky je 28 minut
 • zrušena původní trasa Roudnice nad Labem - Mělník (používaná jen zčásti)
 • 552 675 Roudnice nad Labem - Mělník

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • na území Středočeského kraje nebyl provozován žádný spoj
 • 552 676 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice

 • změna provozu linky:
 • zrušení všech původních spojů, zaveden nový taktový provoz 4 párů spojů v PD v trase Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice
 • 552 677 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • na území Středočeského kraje byly provozovány 2 spoje v PD ráno z Ledčic (převedeny na linku 552 646 téhož dopravce)
 • 552 678 Roudnice nad Labem - Velvary

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • na území Středočeského kraje byly provozovány 2 páry spojů v PD Roudnice nad Labem - Loucká
 • 2.9.2007

  220 100 Slaný - Praha

 • časový posun předposledního spoje v PD ze Slaného
 • poslední spoj v PD z Prahy jede nově přes zastávky Praha, Terminál Jih a Praha, U hangáru
 • 220 101 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Hradčanské
 • 220 105 Slaný - Kladno

 • nové zastávky Slaný, Arbesova - Slaný, P. Hrubého
 • do těchto zastávek jsou prodlouženy 3 spoje v PD do Kladna a 1 spoj v PD z Kladna
 • 1 spoj v PD dopoledne z Kladna prodloužen o úsek Slaný, aut.nádr. > Slaný, žel.st.
 • 552 638 Litoměřice - Slaný

 • nový spoj v PD Poštovice (6:50) > Slaný, aut.nádr.
 • 1 spoj v PD dopoledne z Poštovic prodloužen a jede již ze Slaného v 10:30
 • 10.6.2007

  220 075 Slaný - Nové Strašecí

 • zrušen 1 pár spojů v SO Malíkovice (5:25) > Slaný, aut.nádr. a zpět ze Slaného ve 20:05 (tento pár spojů nejel v letním období)
 • zrušen 1 pár spojů v NE Malíkovice (6:30) > Slaný, aut.nádr. a zpět ze Slaného ve 21:10
 • 220 076 Poštovice - Velvary (- Kralupy nad Vltavou)

 • zrušení provozu v úseku Velvary - Kralupy nad Vltavou:
 • zrušen spoj v PD Velvary, nám. (12:40) > Kralupy n.Vlt., žel.st.
 • zrušen prázdninový spoj v PD Kralupy n.Vlt., žel.st. (13:05) > Velvary, nám. a zpět z Velvar ve 13:40 a zpět z Kralup ve 14:25
 • zrušeny spoje v PD (mimo letní prázdniny) Kralupy, žel.st. (13:05, 14:40) > Velvary, nám.
 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne Poštovice - Velvary
 • 220 080 Slaný - Nové Strašecí

 • zkrácení jízdní doby 1 spoje v PD ráno z N. Strašecí o 10 minut
 • 220 081 Poštovice - Velká Bučina (- Kralupy nad Vltavou)

 • 1 školní spoj v PD ráno z Poštovic prodloužen o úsek Velvary, nám. > Velvary, škola
 • nový školní spoj Velvary, nám. (12:40) > Velká Bučina (12:45) > Velvary, nám.
 • zrušení provozu v úseku Velvary - Kralupy nad Vltavou:
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kmetiněvsi zkrácen o úsek Velvary, nám. > Kralupy n.Vlt., žel.st.
 • 220 083 Kladno - Špindlerův Mlýn

 • zastavení provozu na lince:
 • jediný pár spojů v SONE Kladno - Špindlerův Mlýn jede nově pouze 1.12.2007
 • 220 089 Slaný - Praha, Zličín

 • jediný pár spojů v SO nově nejede přes Knovíz
 • 220 091 SID linka A91: Velvary - Nová Ves

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Velvarů, závodu
 • 220 100 Slaný - Praha

 • 1 spoj v SO ráno z Prahy a poslední spoj v PD z Prahy nově nejede přes Knovíz, jede přes Pchery a nestaví ve Slaném, žel.zast.
 • 220 105 Slaný - Kladno

 • zrušen spoj v SO Slaný, aut.nádr. (5:55) > Kladno, aut.nádr. a zpět v NE z Kladna ve 20:40 do Slaného
 • 3.6.2007

  551 638 Litoměřice - Poštovice (- Slaný)

 • linka je přečíslována na linku 552 638 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází k žádné změně
 • 551 646 (Litoměřice -) Roudnice nad Labem - Černouček (- Praha)

 • linka je přečíslována na linku 552 646 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 551 674 Roudnice nad Labem - Bechlín (- Mělník)

 • linka je přečíslována na linku 552 674 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 551 675 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice (- Mělník)

 • linka je přečíslována na linku 552 675 téhož dopravce
 • změny na území Středočeského kraje při přečíslování linky:
 • jediný spoj v PD odpoledne do Cítova (zasahující na území Středočeského kraje) je zkrácen, takže linka neobsluhuje žádnou zastávku ve Středočeském kraji
 • 551 676 Roudnice nad Labem - Ledčice (- Lužec nad Vltavou)

 • linka je přečíslována na linku 552 676 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 551 677 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • linka je přečíslována na linku 552 677 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 551 678 Roudnice nad Labem - Loucká (- Velvary)

 • linka je přečíslována na linku 552 678 téhož dopravce
 • změny na území Středočeského kraje při přečíslování linky:
 • časové posuny většiny spojů
 • 552 638 Litoměřice - Poštovice (- Slaný)

 • linka je přečíslována z linky 551 638 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází k žádné změně
 • 552 646 (Litoměřice -) Roudnice nad Labem - Černouček (- Praha)

 • linka je přečíslována z linky 551 646 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 552 674 Roudnice nad Labem - Bechlín (- Mělník)

 • linka je přečíslována z linky 551 674 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 552 675 Roudnice nad Labem - Horní Beřkovice (- Mělník)

 • linka je přečíslována z linky 551 675 téhož dopravce
 • změny na území Středočeského kraje při přečíslování linky:
 • jediný spoj v PD odpoledne do Cítova (zasahující na území Středočeského kraje) je zkrácen, takže linka neobsluhuje žádnou zastávku ve Středočeském kraji
 • 552 676 Roudnice nad Labem - Ledčice (- Lužec nad Vltavou)

 • linka je přečíslována z linky 551 676 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 552 677 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • linka je přečíslována z linky 551 677 téhož dopravce
 • při přečíslování nedochází na území Středočeského kraje k žádné změně
 • 552 678 Roudnice nad Labem - Loucká (- Velvary)

 • linka je přečíslována z linky 551 678 téhož dopravce
 • změny na území Středočeského kraje při přečíslování linky:
 • časové posuny většiny spojů
 • 561 711 Louny - Mladá Boleslav

 • linka je v plném rozsahu zrušena (na území Středočeského kraje nebyl provozován žádný spoj)
 • 561 916 Louny - Praha

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů dne 25.5.2007)
 • 1.4.2007

  220 081 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • 1 spoj v PD odpoledne z Velvar jede přes Miletice nově pouze o letních prázdninách
 • 4.3.2007

  220 073 Slaný - Vraný

 • časový posun prvního spoje v PD do Vraného
 • 220 074 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vraného
 • 220 100 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD večer ze Slaného
 • 220 107 Slaný - Kladno

 • časový posun večerního spoje ze Zvoleněvsi
 • 1.2.2007

  551 678 Roudnice nad Labem - Loucká (- Velvary)

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Loucké
 • 19.12.2006

  551 678 Roudnice nad Labem - Velvary

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Loucké
 • 10.12.2006

  část linek je přečíslována pro budoucí začlenění do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • přečíslovcí tabulka

  původní číslonové číslotrasa
  220 108220 065Slaný - Malíkovice - Kladno
  220 109220 066Kladno - Mšec - Srbeč
  220 111220 067Slaný - Hořešovice - Bílichov
  220 112220 068Slaný - Líský
  220 113220 069Slaný - Klobuky - Panenský Týnec
  220 114220 070Slaný - Mšec - Řevničov
  220 115220 071Slaný - Srbeč - Mšec
  220 116220 072Slaný - Srbeč - Nové Strašecí
  220 117220 073Slaný - Zlonice - Vraný
  220 118220 074Slaný - Šlapanice - Vraný
  220 119220 075Slaný - Malíkovice - Nové Strašecí
  220 120220 076Poštovice - Kralupy nad Vltavou
  220 121220 077Slaný - Drnov - Velvary
  220 122220 078Slaný - Smečno - Praha
  220 123220 079Tuchlovice - Vinařice
  220 124220 080Slaný - Nové Strašecí
  220 125220 081Poštovice - Velvary - Kralupy nad Vltavou
  220 126220 082Slaný - Klobuky - Vraný
  220 127220 083Kladno - Špindlerův Mlýn
  220 128220 084Velvary - Kladno
  220 129220 085Slaný - Velvary
  220 130220 086Slaný - Mšené Lázně - Litoměřice
  220 131220 087Slaný - Hospozínek
  220 132220 088Pozdeň - Praha
  220 133220 089Slaný - Praha,Zličín
 • 152 100 Praha - Chomutov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Chomutova
 • 157 100 Praha - Litvínov

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Mostu
 • 220 060 SID linka A60: Kladno - Velvary

 • v jízdním řádu jsou nově uvedeny tarifní zóny SID:
 • 1 Kladno
 • 2 Brandýsek
 • 23 Třebusice
 • 11 Neuměřice
 • 14 Velvary
 • 220 065 Slaný - Malíkovice - Kladno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 108 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 066 Kladno - Srbeč

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 109 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 067 Slaný - Bílichov

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 119 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 068 Slaný - Líský

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 112 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 113 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 070 Slaný - Řevničov

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 114 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 071 Slaný - Mšec

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 115 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 072 Slaný - Nové Strašecí

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 116 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 073 Slaný - Vraný

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 117 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 074 Slaný - Vraný

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 118 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 075 Slaný - Nové Strašecí

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 119 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 076 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 120 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne do/z Loucké
 • 220 077 Slaný - Velvary

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 121 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 078 Slaný - Smečno - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 122 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun odpoledního spoje ze Smečna
 • 220 079 Tuchlovice - Vinařice

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 123 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 080 Slaný - Nové Strašecí

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 124 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 081 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 125 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 082 Slaný - Vraný

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 126 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD po poledni z Vraného nově nejede přes Královice, rozc.
 • 220 083 Kladno - Špindlerův Mlýn

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 127 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 084 Velvary - Kladno

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 128 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen spoj v PD Brandýsek, škola (22:50) > Kladno, Havlíčkovo nám.
 • 220 085 Slaný - Velvary

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 129 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun posledního spoje v PD ze Slaného
 • 220 086 Slaný - Litoměřice

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 130 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • nový pár spojů v PD ze Slaného v 7:10 do Poštovic a zpět z Poštovic v 7:40
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Litoměřic
 • 220 087 Slaný - Hospozínek

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 131 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 088 Pozdeň - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 132 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 089 Slaný - Praha, Zličín

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 133 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 091 SID linka A91: Velvary - Nová Ves

 • v jízdním řádu jsou nově uvedeny tarifní zóny SID:
 • 14Velvary, Nová Ves
 • 220 100 Slaný - Praha

 • poslední spoj do Prahy ze Slaného, žel.st. jede nově až z aut.nádr.
 • 220 108 Slaný - Malíkovice - Kladno

 • linka je přečíslována na linku 220 065 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 109 Kladno - Srbeč

 • linka je přečíslována na linku 220 066 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 111 Slaný - Bílichov

 • linka je přečíslována na linku 220 067 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 112 Slaný - Líský

 • linka je přečíslována na linku 220 068 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 113 Slaný - Panenský Týnec

 • linka je přečíslována na linku 220 069 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 114 Slaný - Řevničov

 • linka je přečíslována na linku 220 070 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 115 Slaný - Mšec

 • linka je přečíslována na linku 220 071 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 116 Slaný - Nové Strašecí

 • linka je přečíslována na linku 220 072 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 117 Slaný - Vraný

 • linka je přečíslována na linku 220 073 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 118 Slaný - Vraný

 • linka je přečíslována na linku 220 074 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 119 Slaný - Nové Strašecí

 • linka je přečíslována na linku 220 075 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • linka je přečíslována na linku 220 076 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne do/z Loucké
 • 220 121 Slaný - Velvary

 • linka je přečíslována na linku 220 077 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 122 Slaný - Smečno - Praha

 • linka je přečíslována na linku 220 078 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun odpoledního spoje ze Smečna
 • 220 123 Tuchlovice - Vinařice

 • linka je přečíslována na linku 220 079 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 124 Slaný - Nové Strašecí

 • linka je přečíslována na linku 220 080 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 125 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • linka je přečíslována na linku 220 081 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 126 Slaný - Vraný

 • linka je přečíslována na linku 220 082 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD po poledni z Vraného nově nejede přes Královice, rozc.
 • 220 127 Kladno - Špindlerův Mlýn

 • linka je přečíslována na linku 220 083 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 128 Velvary - Kladno

 • linka je přečíslována na linku 220 084 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • nový spoj v PD Brandýsek, škola (22:50) > Kladno, Havlíčkovo nám.
 • 220 129 Slaný - Velvary

 • linka je přečíslována na linku 220 085 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun posledního spoje v PD ze Slaného
 • 220 130 Slaný - Litoměřice

 • linka je přečíslována na linku 220 086 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • nový pár spojů v PD ze Slaného v 7:10 do Poštovic a zpět z Poštovic v 7:40
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Litoměřic
 • 220 131 Slaný - Hospozínek

 • linka je přečíslována na linku 220 087 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 132 Pozdeň - Praha

 • linka je přečíslována na linku 220 088 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 220 133 Slaný - Praha, Zličín

 • linka je přečíslována na linku 220 089 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • beze změny
 • 9.10.2006

  551 638 Litoměřice - Slaný

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 400 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje je veden pouze 1 pár spojů do Poštovic (původně 2 páry spojů v PD do Slaného)
 • v úseku Poštovice - Slaný není veden žádný spoj
 • 551 646 Litoměřice - Praha

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 381 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje není veden žádný spoj (původně 4 páry spojů v PD)
 • 551 674 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 640 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje není veden žádný spoj (původně 7/5 spojů v PD)
 • 551 675 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 670 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje je veden pouze 1 spoj v PD odpoledne do Cítova (všechny zastávky ve Středočeském kraji jsou pouze pro výstup)
 • původně bylo na území Středočeského kraje vedeno 7 párů spojů v PD
 • 551 676 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 660 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje je veden pouze 1 spoj v PD ráno do Ledčic (původně 4 páry spojů v PD)
 • 551 677 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 730 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje jsou vedeny pouze 2 spoje v PD ráno z Ledčic (původně 1 spoj v PD ráno navíc)
 • 551 678 Roudnice nad Labem - Velvary

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 550 680 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje jsou vedeny pouze 2 páry spojů v PD do/z Loucké (původně 5/4 spojů v PD)
 • 561 711 Louny - Mladá Boleslav

 • zřízena nová linka jako částečná náhrada za linku 560 160 dopravce DP Ústeckého kraje
 • změny oproti původní lince:
 • na území Středočeského kraje není veden žádný spoj (původně 3 páry spojů v PD)
 • 561 916 Louny - Praha

 • zřízena nová linka jako budoucí částečná náhrada za linku 560 010 dopravce DP Ústeckého kraje
 • na lince je veden pouze 1 pár spojů, který jede jen 8.12.2006
 • zastávky jsou shodné s linkou 560 010
 • 8.10.2006

  220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • nový spoj v PD Velvary, nám. (15:20) > Loucká (15:30) > Velvary, nám. (náhrada za zrušené spoje linky 550 680 dopravce DP Ústeckého kraje)
 • 1.9.2006

  220 115 Slaný - Mšec

 • 1 školní spoj v PD ze Slaného do Hřešic jede nově přes Trpoměchy a Královice a nejede přes Lotouš
 • 220 120 Kmetiněves - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun školního spoje ráno z Kmetiněvsi
 • 220 123 Tuchlovice - Vinařice

 • 1 spoj v PD odpoledne z N. Strašecí prodloužen a jede již z Dolu Tuchlovice
 • 1 spoj v PD odpoledne z Dolu Tuchlovice časově posunut
 • 1.7.2006

  220 108 Slaný - Malíkovice - Kladno

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 112 Slaný - Líský

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 113 Slaný - Panenský Týnec

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 114 Slaný - Řevničov

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 115 Slaný - Mšec

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 116 Slaný - Nové Strašecí

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 117 Slaný - Vraný

 • pro většinu spojů obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 118 Slaný - Vraný

 • první spoj v PD z Vraného jede nově přes zastávku Slaný, Palackého
 • tento spoj zároveň jako jediný jede přes novou zastávku Slaný, Šultysova
 • 220 126 Slaný - Vraný

 • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vraného
 • 220 129 Slaný - Velvary

 • zrušena zastávka Velvary, rozc. (pro 1 spoj v PD ráno z Velvar)
 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova (pro 1 pár spojů v PD)
 • 220 130 Slaný - Litoměřice

 • pro vybrané spoje obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 131 Slaný - Hospozínek

 • pro vybrané spoje obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 220 132 Pozdeň - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Slaný, Šultysova
 • 5.6.2006

  226 001 MHD Slaný linka 1: U stadiónu - Ekofrukt

 • zrušena zastávka Pražanka
 • spoje zde ukončené zkráceny do zastávky Hotel Praha
 • zavedení večerního provozu v PD a posílení denního provozu PD:
 • nové spoje v PD Mírová ul. (5:25, 8:00, 16:02, 19:15, 20:05) > Aut.nádr.
 • nový spoj v PD U stadiónu (15:05) > Aut.nádr.
 • nové spoje v PD Aut.nádr. (8:25, 13:40, 14:35, 16:40, 19:30) > U stadiónu
 • nové spoje v PD Aut.nádr. (15:45, 21:32) > U stadiónu
 • část nových spojů nejede o letních prázdninách
 • sobotní dopolední spoj z Hotelu Praha časově posunut a prodloužen o úsek Mírová ul. > U stadiónu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 28.5.2006

  SID linka A60: Velvary - Kladno

 • pro 1 pár školních spojů zřízena zastávka Neuměřice
 • tento pár spojů je prodloužen z trasy Kladno, aut.nádr. - Zvoleněves
 • 152 100 Praha - Chomutov

 • 2 spoje v PD z Prahy a 1 spoj do Prahy nově nejedou přes zastávky Třebíz, rozc. a Hořešovice, rozc.
 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 157 100 Praha - Litvínov

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 2 páry spojů v PD nově nejedou přes zastávky Třebíz, rozc. a Hořešovice, rozc.
 • 220 100 Slaný - Brandýsek - Praha

 • nový spoj v PD Praha, Hradčanská (7:00) > Slaný, aut.nádr. (převeden z linky 220 101)
 • 1 spoj v PD poledne z Prahy jede nově přes Kněževes a Středokluky
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 101 Slaný - Praha

 • zrušen spoj v PD z Hradčanské v 7:05 (převeden na linku 220 100)
 • 220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Velvar
 • nový spoj v PD Poštovice (18:05) > Kmetiněves (18:07) > Poštovice
 • 220 129 Slaný - Velvary

 • časový posun posledního spoje v PD ze Slaného
 • 2.4.2006

  220 019 Slaný - Netovice - Slaný

 • zřízena nová linka, která nahrazuje zrušenou linku 220 103 téhož dopravce
 • při přečíslování linky jsou stávající spoje zachovány v nezměněné podobě
 • 220 103 Slaný - Pchery - Kladno

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • její spoje jsou beze změny převedeny na novou linku 220 019 Slaný - Netovice - Slaný
 • tyto spoje vznikly k 26.2.2006 jako pozůstatek po převodu spojů linky 220 103 na linku 220 012 dopravce ČSAD MHD Kladno
 • 26.2.2006

  220 060 SID linka A60: Kladno - Velvary

 • zřízena nová linka SID, která plně nahrazuje zrušenou linku KLID č. A48 dopravce ČSAD MHD Kladno
 • tímto do Středočeské integrované dopravy vstupuje nový dopravce ČSAD Slaný
 • čísla a rozmístění tarifních zón jsou převzata z IDS KLID
 • změny při převodu linky:
 • časové posuny části spojů obousměrně
 • 220 091 SID linka A91: Velvary - Nová Ves

 • zřízena nová linka SID, která plně nahrazuje zrušenou linku KLID č. A49 dopravce ČSAD MHD Kladno
 • tímto do Středočeské integrované dopravy vstupuje nový dopravce ČSAD Slaný
 • čísla a rozmístění tarifních zón jsou převzata z IDS KLID
 • změny při převodu linky:
 • časové posuny většiny spojů obousměrně
 • školní spoj ráno z Velvar, školy jede nově až z Velvar, nám.
 • 220 100 Slaný - Praha

 • poslední spoj v PD ze Slaného prodloužen o úsek Brandýsek, škola > Praha, Dejvická
 • tento spoj nově ve Slaném začíná již v Žel.st. a nejede přes Pchery
 • nový poslední spoj v PD Praha, Hradčanská (23:45) > Slaný, žel.st.
 • předposlední spoj v PD ze Slaného již nejede z Žel.st., ale z Žižkovy
 • 220 101 Slaný - Praha

 • zastávka Praha, Letiště Ruzyně přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
 • 220 103 Slaný - Pchery - Kladno

 • linka je téměř zrušena a nahrazena prodlouženou linkou KLID č. 12 dopravce ČSAD MHD Kladno
 • zrušeno je 17 spojů tam a 21 spojů zpět v PD, 4 spoje v SO tam, 6 spojů v NE tam a 2 spoje v SONE zpět
 • jelikož prodloužená linka KLID č. 12 nejede přes Netovice, na této lince jsou zavedeny spoje v PD Slaný, aut.nádr. (7:15, 12:00, 15:05, 17:50) > Netovice > Slaný, aut.nádr.
 • tyto spoje jsou jediné spoje této linky a zachovávají obsluhu Netovic touto linkou v plném rozsahu
 • 220 104 Slaný - Smečno

 • nový spoj v PD Slaný, aut.nádr. (5:40) > Smečno
 • časový posun 1 spoje v SONE ze Slaného
 • 220 105 Slaný - Smečno - Kladno

 • 1 spoj v PD ráno ze Slaného časově posunut a prodloužen o úsek Smečno > Kladno, aut.nádr.
 • nový spoj v SO Slaný, aut.nádr. (5:55) > Kladno, aut.nádr.
 • nový spoj v NE Slaný, aut.nádr. (14:45) > Kladno, aut.nádr.
 • nové spoje v PD Slaný, aut.nádr. (14:55, 17:40) > Kladno, aut.nádr. a zpět z Kladna v 6:45, 11:35, 14:50
 • 1 spoj v PD večer z Kladna je prodloužen o úsek Slaný, aut.nádr. > Slaný, žel.st.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 106 Slaný - Ledce - Kladno

 • nové spoje v PD Slaný, aut.nádr. (15:20, 19:20) > Kladno, aut.nádr. a zpět z Kladna v 6:55
 • nový spoj v NE Kladno, aut.nádr. (18:00) > Slaný, aut.nádr.
 • 220 107 Slaný - Zvoleněves - Kladno

 • nový spoj v PD Zvoleněves (20:35) > Slaný, aut.nádr.
 • pro tento spoj zřízena zastávka Zvoleněves
 • nový školní spoj Kladno, aut.nádr. (13:40) > Slaný, aut.nádr.
 • 220 108 Slaný - Malíkovice - Kladno

 • nový prázdninový spoj Kladno, aut.nádr. (7:50) > Studeněves (spoj dále pokračuje jako linka 220 119 do Slaného)
 • nový poslední spoj v PD Kladno, aut.nádr. (18:05) > Studeněves (spoj dále pokračuje jako linka 220 119 do Slaného)
 • 220 112 Slaný - Líský

 • spoj v PD odpoledne z Líského již nejede ve dnech školy pouze v ÚT a ČT, ale jede každý pracovní den
 • 220 115 Slaný - Mšec

 • zrušen školní spoj v PO, ST, PÁ Líský (13:15) > Kvílice (13:30) > Hřešice (13:50) > Slaný, aut.nádr. (nahrazen novým spojem linky 220 112)
 • 220 117 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 školního spoje v ÚT, ČT odpoledne z Vraného
 • 220 118 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 119 Slaný - Nové Strašecí

 • nový prázdninový spoj v PD Studeněves (8:30) > Slaný, aut.nádr. (spoj je pokračováním spoje linky 220 108 z Kladna)
 • nový poslední spoj v PD Studeněves (18:45) > Slaný, aut.nádr. (spoj je pokračováním spoje linky 220 108 z Kladna)
 • 220 122 Slaný - Smečno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Smečna (prodloužení jízdní doby o 5 minut)
 • 220 124 Slaný - Nové Strašecí

 • zastávka Stochov, U kostela přejmenována na Stochov, U dubu
 • 220 126 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 129 Slaný - Velvary

 • nový spoj v PD Slaný, aut.nádr. (9:00) > Velvary, nám.
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 130 Slaný - Litoměřice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 220 131 Slaný - Hospozínek

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Šlapanic
 • 1.1.2006

  226 001 MHD Slaný linka 1: U stadionu - Ekofrukt

 • zřízena zastávka Pražanka, do které jsou prodlouženy všechny spoje ukončené u hotelu Praha
 • do zastávky Hotel Praha ve směru U stadionu nově nezajíždějí žádné spoje
 • spoje do Ekofruktu nezajíždějí do zastávky Pražanka
 • 11.12.2005

  152 100 Praha - Chomutov

 • časové posuny víkendového páru spojů
 • 157 100 Praha - Litvínov

 • časové posuny spojů v PD z Mostu
 • 220 100 Slaný - Brandýsek - Praha

 • 1 spoj ráno z Hradčanské jede v SONE nově přes zastávky Terminál Jih a U Hangáru
 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného do Stehelčevsi
 • linka nově nezastavuje v zastávce Slaný, Žižkova
 • 220 101 Slaný - Praha

 • nové spoje v PD Slaný, žel.st. (17:05, 20:50) > Praha
 • nové spoje v PD z Prahy v 18:55, 21:45 do Slaného
 • 1 spoj v PD odpoledne ze Slaného, aut.nádr. nově nezastavuje na Dědině a Horoměřické
 • 1 spoj v PÁ odpoledne a 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen ve Slaném o úsek aut. nádr. > žel.st.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen ve Slaném o úsek P. Hrubého > Arbesova a navíc jede přes žel.st.
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy, spoj nově zastavuje ve většině zastávek
 • 220 104 Slaný - Smečno

 • nový školní spár spojů ze Slaného ve 13:10 a zpět ze Smečna ve 13:40
 • časový posun blízkého školního páru spojů
 • 220 105 Slaný - Smečno - Kladno

 • časový posun 1 spoje v PD poledne ze Slaného
 • 220 114 Slaný - Řevničov

 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně odpoledne ze Slaného
 • 220 117 Slaný - Vraný

 • 1 zrychlený spoj v PD odpoledne ze Slaného nově nejede přes zastávku Slaný, Farma
 • 220 119 Slaný - Nové Strašecí

 • 1 spoje v PD ráno ze Slaného do Řisut nově zastavuje ve Studeněvsi
 • časové posuny části spojů celotýdenně obousměrně
 • 220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne
 • 220 121 Slaný - Velvary

 • časový posun 1 spoje PD dopoledne ze Slaného
 • 220 122 Slaný - Smečno - Praha

 • časový posun 1 páru spojů
 • 220 131 Slaný - Hospozínek

 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Slaný, Nosačická
 • 16.10.2005

  220 112 Slaný - Líský

 • zrušeno zajíždění linky do zastávky Klobuky, ObÚ (týká se 2 spojů v PD odpoledne ze Slaného a 1 spoje v PD ráno do Slaného)
 • 220 126 Slaný - Vraný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vraného
 • 1.9.2005

  220 100 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Prahy
 • 220 101 Slaný - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Prahy
 • 220 108 Slaný - Kladno

 • spoj v PD ráno do Jedomělic již nejede z Řisut, ale z Malíkovic, a nově jede přes zastávku Jedomělice, U hřiště
 • 220 112 Slaný - Líský

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Klobuky, OÚ
 • časové posuny části spojů obousměrně
 • 220 119 Slaný - Nové Strašecí

 • nový pár spojů v SO ze Slaného v 20:05 do Malíkovic a zpět z Malíkovic v NE v 6:30
 • tento pár spojů jede pouze v zimním období
 • nový pár spojů v SO z Malíkovic v 5:25 do Slaného a zpět ze Slaného v NE ve 21:10 (celoročně)
 • 220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne
 • 220 126 Slaný - Vraný

 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Slaný, Nosačická
 • 1 prázdninový spoj v PD ráno ze Dřínova nově zastavuje v zast. Slaný, Palackého
 • časový posun posledního spoje ze Slaného
 • 220 127 Kladno - Špindlerův Mlýn

 • nový pár spojů v SO Šp. Mlýn (15:50) > Slaný, aut.nádr. a zpět v NE ze Slaného v 7:05
 • jízdní doba linky ve směru Špindlerův Mlýn prodloužena o 4 minuty
 • 310 380 Nové Strašecí - Ruda

 • nová školní linka vzniklá přečíslováním z 310 440 (kvůli vzniku linky SID č. B4 (310 440) dopravce Anexia)
 • 310 440 Nové Strašecí - Ruda

 • tato školní linka je přečíslována na 310 380 (kvůli vzniku linky SID č. B4 (310 440) dopravce Anexia)
 • 1.7.2005

  226 001 MHD Slaný linka 1: U stadionu - Ekofrukt

 • časový posun posledního spoje v PD z Mírové ulice
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Hotelu Praha
 • 12.6.2005

  220 100 Slaný - Praha

 • časový posun posledního spoje v PD z Prahy, Hradčanské
 • 220 103 Slaný - Pchery - Kladno

 • zkrácení části spojů o úsek Pchery - Kladno
 • (6-7 párů spojů v PD, 1 pár v SO, 2-3 páry spojů v NE)
 • nový poslední spoj v NE Slaný, aut.nádr. (20:35) > Pchery
 • nový poslední spoj v PD Slaný, aut.nádr. (20:40) > Pchery
 • část spojů jede nově přes Jemníky a Knovíz
 • zrušen školní spoj Jemníky, Na Mašině (6:40) > Slaný, Hotel Praha
 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 13:35 do Slaného
 • časové posuny části spojů
 • 220 105 Slaný - Smečno - Kladno

 • nový spoj v SO ze Slaného ve 14:45 do Kladna a zpět z Kladna v 15:20
 • nový prázdninový spoj v PD z Kladna v 9:00 do Slaného
 • 220 108 Slaný - Malíkovice - Kladno

 • 1 spoj v PD odpoledne z Drnku zkrácen o úsek Malíkovice > Řisuty
 • 220 114 Slaný - Řevničov

 • nový poslední pár spojů v PD ze Slaného v 18:30 a z Jedomělic v 18:55
 • 220 123 Tuchlovice - Vinařice

 • pro vybrané spoje obousměrně zřízena zastávka Třtice, U Brodku
 • 220 129 Slaný - Velvary

 • nový spoj v PD Velvary, nám. (12:00) > Slaný, aut.nádr.
 • 18.4.2005

  152 100 Praha - Chomutov

  pro všechny spoje zřízena zastávka Třebíz, rozcestí
 • 157 100 Praha - Litvínov

  pro všechny spoje zřízena zastávka Třebíz, rozcestí

  3.4.2005

  220 100 Slaný - Praha

  pro 1 spoj v PD odpoledne ze Slaného zřízena zastávka Brandýsek
 • 1 spoj v PD večer z Prahy jede nově přes Terminál Jih
 • zrušeny zastávky Středokluky, odbočka Běloky - Středokluky
 • zřízena zastávka Středokluky, u školy

  220 104 Slaný - Smečno

  pro 1 zrychlený spoj v PD ráno ze Smečna zřízena zastávka Kvíc

  6.3.2005

  152 100 Praha - Chomutov

  časový posun 1 páru spojů v PD

  157 100 Praha - Litvínov

  časové posuny všech spojů v PD

  220 101 Slaný - Praha

  zrušen spoj v PÁ z Prahy, Hradčanské v 15:05

  220 104 Slaný - Smečno

  1 spoj v PD ráno z Vinařic, rozc. do Slaného prodloužen a jede již ze Smečna
 • tento spoj nově nejede přes zastávku Vinařice, rozcestí
 • tím je zastávka pro tuto linku zrušena

  220 105 Slaný - Smečno - Kladno

  1 spoj v PD odpoledne ze Slaného, aut.nádr. je prodloužen a jede již z Palackého

  220 115 Slaný - Mšec

  časový posun 1 spoje v PD večer ze Slaného

  220 118 Slaný - Vraný

  časový posun 1 spoje v PD ráno z Vraného

  220 127 Kladno - Špindlerův Mlýn

  zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • zastávky ve Vrchlabí a Špindlerově Mlýně jsou ve směru ze Slaného pouze pro výstup

  2.1.2005

  226 001 MHD Slaný linka 1: U stadiónu - Ekofrukt

  1 pár spojů v PD ráno a 1 pár spojů v PD odpoledne z U stadiónu prodlouženy do nové zastávky Slaný, Ekofrukt
 • 1 spoj v PD odpoledne již nejede z Žel.zast. (zastávka tak již není ve směru U stadiónu obsluhována žádným spojem)
 • 1 spoj v PD dopoledne z Hotelu Praha prodloužen o úsek Mírová ulice >> U stadiónu
 • drobné časové posuny části spojů

  12.12.2004

  220 100 Slaný - Praha

  zřízeny zastávky Slaný, Arbesova - Slaný, P. Hrubého - Slaný, Žižkova
 • tyto zastávky obsluhuje pouze 1 prodloužený spoj v SONE ráno do Prahy
 • nový spoj v SO Slaný, aut.nádr. (7:45) >> Praha

  220 101 Slaný - Praha

  zrušena již nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • pro vybrané spoje odpoledne z Prahy zřízena zastávka Praha, Divoká Šárka
 • časový posun 1 spoje celotýdenně do Prahy

  220 103 Slaný - Pchery - Kladno

  pro jediný spoj ze Slaného, žel.st. zřízena zastávka Slaný, Žižkova
 • zrušeny tyto již nepoužívané zastávky:
 • Kladno, Švermov, odb. Ronovka - Vinařice - Vinařice, 7. ulice - Vinařice, důl Mayrau - Vinařice, Tuháň - Kladno, Švermov, U Knotků
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Švermov, CikánkaKladno, Kübeck
  Kladno, Švermov, NáměstíKladno, Havlíčkovo náměstí
  Kladno, Švermov, RonovkaKladno, Ronovka
 • 220 104 Slaný - Smečno

  linka zkrácena o úsek Kladno, aut.st. - Smečno (zrušeno 15 zastávek)
 • zkrácením linky zrušen spoj v NE Kladno, aut.st. (16:07) >> Slaný, aut.nádr. (nahrazen novým spojem linky 220 106)
 • zkrácen spoj v PD ráno z Libušína, náměstí do Slaného - jede až z Vinařic, rozcestí
 • zkrácen spoj v PD ráno ze Svinařova do Slaného - jede až ze Smečna
 • ostatní spoje v úseku Slaný - Smečno zachovány (pouze časová změna 1 spoje v PD ráno ze Slaného)
 • 220 105 Slaný - Smečno - Kladno

  pro všechny spoje zřízena zastávka Kladno, Náměstí Svobody
 • pro 1 spoj v PD ráno z Kladna zřízena zastávka Slaný, Palackého
 • zřízena zastávka Slaný, Žižkova, není však obsluhována žádným spojem
 • nový spoj v SONE Smečno (8:25) >> Kladno, aut.nádr. a zpět z Kladna v 10:00 do Smečna
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 220 106 Slaný - Ledce - Kladno

  zřízena zastávka Kladno, Náměstí Svobody
 • nový spoj v NE Kladno, aut.nádr. (16:15) >> Slaný, aut.nádr. (náhrada za zrušený spoj linky 220 104)
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 220 107 Slaný - Zvoleněves - Kladno

  zrušeny tyto již nepoužívané zastávky:
 • Knovíz, hostinec - Kladno, Švermov, odb. Ronovka - Vinařice - Vinařice, 7. ulice - Vinařice, důl Mayrau - Vinařice, Tuháň - Kladno, Švermov, U Knotků
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Švermov, CikánkaKladno, Kübeck
  Kladno, Švermov, NáměstíKladno, Havlíčkovo náměstí
  Kladno, Švermov, RonovkaKladno, Ronovka
 • 220 108 Slaný - Malíkovice - Kladno

  pro vybrané spoje zřízena zastávka Kladno, Náměstí Svobody
 • zrušen spoj Malíkovice (15:35) >> Řisuty
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 220 109 Kladno - Srbeč

  přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 220 115 Slaný - Mšec

  časový posun 1 spoje v PD ráno z Hřešic do Slaného
 • 220 117 Slaný - Vraný

  časový posun 1 spoje v PD ze Zlonic do Vraného
 • časový posun prvního spoje v PD z Vraného

  220 118 Slaný - Vraný

  zrušena již nepoužívaná zastávka Budenice

  220 120 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

  linka prodloužena do nové zastávky Poštovice
 • prodloužení linky se týká 2 spojů v PD dopoledne do Velvar a 1 spoje v PD dopoledne z Velvar
 • zrušena již nepoužívaná zastávka Hospozín, Potrubí
 • časové posuny části spojů

  220 122 Slaný - Smečno - Praha

  zřízeny zastávky Slaný, žel.st. - Slaný, Žižkova, nejsou však obsluhovány žádným spojem
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Švermov, Ronovka.Kladno, Ronovka
  Kladno, Švermov, VelvarskáKladno, Velvarská
 • 220 124 Slaný - Nové Strašecí

  zrušeny již nepoužívané zastávky Smečno, Na Kopaninách - Libušín, Důl Kladno
 • 220 125 Poštovice - Kralupy nad Vltavou

  zrušen spoj v PD Poštovice (9:25) >> Kmetiněves (nahrazen novým spojem linky 220 120)

  220 126 Slaný - Vraný

  1 spoj v PD ráno z Želevčic do Vraného prodloužen, jede již ze Slaného, aut.nádr.
 • a zřízeny jsou pro něj tyto nové zastávky:
 • Slaný, Farma - Dolín I. - Dolín II. - Želevčice, obec
 • v zastávce Želevčice, rozcestí je zrušeno zastavování všech ostatních spojů
 • pro všechny spoje zřízena zastávka Otruby, rozcestí

  220 127 Kladno - Špindlerův Mlýn

  zrušeno 9 již nepoužívaných zastávek (Velvary až Bezno)
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 220 128 Velvary - Kladno

  pro 1 pár spojů v PD zřízena zastávka Cvrčovice, Čabárna
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.st.Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Švermov, CikánkaKladno, Kübeck
  Kladno, Švermov, NáměstíKladno, Havlíčkovo náměstí
 • 220 131 Slaný - Hospozínek

  zrušen spoj v PD Slaný, aut.nádr. (5:25) >> Želevčice
 • zrušeno zajíždění všech spojů do zastávky Slaný, Nosačická
 • pro 1 spoj v PD ráno z Želevčic zřízena zastávka Slaný, Palackého
 • časový posun 1 spoje ze Zlonic
 • 11.10.2004

  220 114 Slaný - Řevničov

  1 spoj v PD odpoledne ze Slaného jede nově přes zastávku Tuřany, u školy

  4.10.2004

  220 106 Slaný - Ledce - Kladno

  časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného do Smečna

  220 115 Slaný - Mšec

  časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného do Hřešic, který jede nově přes Líský
 • časově je i posunut spoj v PD ráno z Hřešic zpět do Slaného
  starší trvalé změny tohoto dopravce
  seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2020

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  Práce na laně Česká rybí restaurace