Změny linek Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

1.7.2019

265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - OLYMPIA - Aut.st.

 • 1 spoj v PD ráno je zkrácen o zastávku Aut.st. do zast. V. Klementa
 • 265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského máměstí

 • ve směru Komenského náměstí zřízena zastávka 9. května u parkoviště
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • 1 spoj v PD odpoledne nově nejede na Aut.st., ale do zast. V. Klementa
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • 1 spoj v PD ráno do Městského stadionu nově nejede přes V. Klementa
 • 1 spoj v PD odpoledne je zkrácen o zastávku Městský stadion do zast. V. Klementa
 • 1.11.2018

  265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč park - Vinec, požární zbrojnice

 • část spojů v PD nově nejede přes Staroměstské náměstí, ale jede přes z. Jaselská gymnázium a Česanu
 • 1.7.2018

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov - Na Radouči - Řepov

 • 2 spoje v PD začínající v Řepově jedou nově již z Řepova, prodejny
 • 1 spoj v PD odpoledne do Řepova prodloužen do zastávky Řepov, prodejna
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • záměna pořadí zastávek SAS Autosystemtechnik a Plazy, Průmyslová
 • 1.1.2018

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Na Radouči - Řepov, prodejna

 • linka je zkrácena o úsek Řepov, prodejna - Kolomuty (zkráceny 4 spoje v PD tam a 5 sojů v PD zpět)
 • 2 spoje v PD tam a 1 spoj v PD zpět zkrácen o úsek Řepov - Řepov, prodejna
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 1 pár spojů v PD večer zkrácen o úsek Řepov, hl.sil. - D. Stakory
 • 1 pár spojů v PD večer zkrácen o úsek Řepov, prodejna - D. Stakory
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Bezděčín, CTP - Nepřevázka, TI Auto
 • 18.9.2017

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • 1 spoj v PD večer jede nově také přes Bazén Štěpánka
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • obousměrně zřízena zastávka Plazy, Průmyslová
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: ŠKODA PC - Aut.st.

 • obousměrně zřízena zastávka Plazy, Průmyslová
 • 1.7.2017

  265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Havlíčkova škola
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • časové posuny části ranních spojů
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • vybrané spoje v PD ráno a večer jedou nově také přes Letecké muzeum
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny vybraných spojů z Nepřevázky
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • časový posun posledního spoje z Radouče
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny části ranních spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • obousměrně zřízena zastávka Bezděčín CTP
 • drobné časové posuny z Bezděčína
 • 1.3.2017

  265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany, Škoda - Sahar náměstí

 • časové posuny části spojů z V. Klementa do Zalužan
 • 11.12.2016

  265 111 MHD Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • obousměrně zřízeny zastávky Mladá Boleslav, Debř, škola - Hrdlořezy, Přední důl
 • 265 170 MHD Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, U kapličky

 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • linka nově nejede přes zastávku Hrdlořezy, Přední důl
 • 265 172 MHD Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • linka nově nejede přes zastávku Hrdlořezy, Přední důl
 • 1.11.2016

  265 980 nákupní linka Mladá Boleslav: Kosmonosy, nám. - Olympia

 • linka je v plném rozsahu (9 párů spojů celotýdenně) zrušena
 • 31.10.2016

  265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • zrušena zastáva Podolec
 • zřízeny zastávky Neuberk rozc. - Čejetičky most - AKUMA - Pod hradem
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, FOKY - Nepřevázka, TI AUTO

 • obousměrně zřízeny zastávky Neuberk rozc. - Na Sahaře - Chrást
 • změna sledu obsluhy zastávek v Bezděčíně
 • drobné časové posuny vybraných spojů
 • 1.10.2016

  265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • nový spoj celotýdenně Na výstavišti (20:45) > Bradlec > Na výstavišti
 • 15.8.2016

  265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • obousměrně zrušeny zastávky Hrdlořezy, Přední důl - Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • zřízeny zastávky Kosmonosy, Opravny ŠKODA - Hrdlořezy, Přední důl (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • obousměrně zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC- Hrdlořezy - Aut.st.

 • zřízeny zastávky Kosmonosy, Opravny ŠKODA - Hrdlořezy, Přední důl (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • obousměrně zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 1.8.2016

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy nemocnice - Hlavní nádraží

 • zastávka Kosmonosy, Opravny ŠKODA zřízena také ve směru Hlavní nádraží
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • zřízena zastávka Kosmonosy, Opravny ŠKODA (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • časový posun posledního spoje v PD
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • časový posun večerního spoje v PD z Bezděčína, tento spoj nově zastavuje v zastávce Kosmonosy, Opravny ŠKODA
 • 1.7.2016

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časový posun 1. spoje v PD z Kosmonos
 • časové posuny vybraných spojů v PD podvečer z Kosmonos
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • poslední spoj v PD nově nejede o školních prázdninách
 • 265 140 Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • pro část spojů cca mezi 10. a 18. hod., zřízena zastávka Mladá Boleslav, Letecké muzeum
 • 265 142 Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časový posun 1 spoje v PD večer
 • 11.4.2016

  265 101 MHD Madá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • prodloužení souhrnného intervalu v PD dopoledne a odpoledne z 15 na 20 minut
 • 265 102 MHD Madá Boleslav linka B: Aut.st - Olympia - Aut.st.

 • prodloužení intervalu v PD dopoledne a odpoledne z 15 na 20 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 20:00 z 15 na 30 minut
 • 265 103 MHD Madá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

 • prodloužení intervalu v PD ráno a odpoledne z 15 na 20 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 16:30 a 18:00 z 15 na 30 minut
 • 21.12.2015

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • pro spoje jedoucí ve směru Městský stadion > Čejetice > Podlázky > Městský stadion zřízena zastávka Česana Průmyslová
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Horní Stakory

 • časový posun ranního spoje z Havlíčkovy FOKY - tento spoj jede nově také přes Aut.st.
 • 1.10.2015

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Komenského nám.
 • 13.7.2015

  265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, Foky - Nepřevázka, TI Auto

 • nový spoj v PD z Havlíčkovy v 17:15 do CTP a zpět v 18:15
 • 27.6.2015

  265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • linka je v plném rozsahu zrušena (3 polookružní spoje v PD mimo školní prázdniny)
 • 265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • zastávka Interspar Radouč je přejmenována na Albert Radouč
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara, náměstí

 • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Aut.st. > Zalužany Škoda
 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny části spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, U kapličky

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: ŠKODA PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Horní Stakory

 • 1 spoj v PD ráno do Bezděčína z Aut.st. prodloužen a jede již z Havlíčkovy FOKY
 • pro tento spoj zřízeny zastávky Havlíčkova FOKY - U hřiště - Městský stadion
 • 265 960 školní linka Mladá Boleslav: Kaufland - Dukelská škola

 • nová školní linka v těchto trasách:
 • Havlíčkova FOKY > Dukelská škola (1 spoj v PD ráno)
 • Sídl. Na Slavoji > Kaufland (1 spoj v PD odpoledne)
 • 27.4.2015

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • 1 spoj v PD ráno jede nově přes Bazén Štěpánka a nejede přes Olympii
 • 12.4.2015

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • nová zastávka Bazén Štěpánka
 • do této zasávky zajíždějí všechny spoje, část spojů v PD je zde ukončena - tyto spoje pak nejedou přes zastávky v úseku Náměstí Republiky - OLYMPIA - Náměstí Republiky
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • pro většinu spojů zřízena obousměnrě zastávka Bazén Štěpánka
 • časové posuny části spojů
 • 1.3.2015

  265 160 MHD Mladá Bolesla linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 10.11.2014

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • nový poslední spoj v PD z Aut.st. v 17:25 a zpět z Michalovic v 17:38
 • 28.6.2014

  265 110 MHD Mladá Boleslav linky 10: Interspar Radouč - Modrá Hvězda - Interspar Radouč

 • zrušeny spoje v PD v 10:35, 14:35, 16:50
 • 265 112 MHD Mladá Boleslav linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • linka jede nově po celou dobu platnosti JŘ (1 pár spojů) - dosud by její provoz zastaven
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • časový posun 1. spoje v PD z Josefova Dolu
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara, náměstí

 • 1 spoj v PD ráno z Aut.st. jede nově již ze Zalužan, Škody
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny většiny spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • časové posuny obou spojů z Bezděčína
 • 12.8.2013

  265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • pro spoje vedené přes Bezděčín, Industry Park zřízena obousměrně zastávka Mladá Boleslav, Bezděčín, CTP
 • 29.6.2013

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • 1 spoj v PD ráno a odpoledne jede nově přes zast. SAS Autosystemtechnik
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • pro 1 spoj v PD ráno z Jemníků zřízena zastávka Sídl. Na Slavoji a zrušena zastávka Dukelská škola
 • pro 1 spoj v PD odpoledne do Jemníků zřízena zastávka Jičínská
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • pro 1 spoj v PD ráno zřízena zastávka Sídl. Na Slavoji a nejede přes zast. Na Výstavišti
 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez nově nejede přes Nám. Míru a jede přes V. Klementa
 • 14.1.2013

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • zrušeno zajíždění všech spojů do zastávky Hrdlořezy, Přední důl
 • 1 spoj v PD ráno do Ml. Boleslavi jede nově přes Nám. Míru a nejede přes V. Klementa
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • zrušeno zajíždění všech spojů do zastávky Hrdlořezy, Přední důl
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Ml. Boleslavi
 • 2.1.2013

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • zrušeno zastavování vybraných spojů v zast. SAS Autosystemtechnik
 • 15.10.2012

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomtuy - Na Radouči - Kolomuty

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 30.6.2012

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • pro spoje do/z Kosmonos zřízena zastávky Lidl - Tesco - 17. listopadu (tyto spoje nově nejedou přes zastávku Forum)
 • část spojů v PD ve prodloužena o úsek Forum - Kosmonosy, zpravidelnění intervalu krátkých a dlouhých spojů v PD (30/30 minut dopoledne, 15-30/60 minut ve špičkách)
 • časové posuny části spojů
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • poslední spoj v PD z Electro-Worldu prodloužen a jede již z Aut.st.
 • 265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského nám. - Na Radouči - Komenského nám.

 • časový posun posledního spoje v PD
 • 265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • ve směru Interspar Radouč zrušeny zastávky Jana Palacha - Radouč PARK
 • zkrácení rozsahu provozu v PD z cca 8:00 - 20:00 na 8:00 - 17:00 (zrušeny 3 spoje)
 • časové posuny části spojů
 • 265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Interspar Radouč

 • z původního 1 páru spojů v PO, ST, ČT ve dvou různých trasách zachován pouze 1 pár spojů v ST v nové trase:
 • Podlázky - Josefův Důl - Debř - Bradlec - Kosmonosy - Interspar Radouč
 • 265 112 MHD Mladá Boleslav linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • ve směru Zimní stadion zrušeny zastávky 9. května u parkoviště - Staroměstské nám.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Viničná
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • část spojů jede nově přes Podlázky
 • časové posuny části spojů
 • večerní nedělní spoj do Zalužan prodloužen o úsek Josefův Důl > Na výstavišti
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • pro spoje přes Škodu PC zřízena zastávka SAS Autosystemtechnik
 • 1 pár spojů v PD večer nově nejede přes Škodu PC
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • linka prodloužena do zastávky SAS Autosystemtechnik
 • nový posilový spoj v PD z Aut.st. ve 21:09 a zpět ze SAS Autosystemtechnik ve 22:15
 • nové spoje v NE z Aut.st. ve 21:04, 21:09 do SAS Autosystemtechnik
 • časové posuny části spojů
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • nový poslední spoj v PD z D. Stakor ve 22:55
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • zrušeny zastávky Dukelská škola - Jičínská (používané jedním školním spojem)
 • tento spoje jede nově přes sídl. Na Slavoji
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • linka je zkrácena o úsek Zalužany ŠKODA - Aut.st.
 • s tím zrušeny také spoje v PD ze Zalužan v 14:15, 22:15, které tento úsek obsluhovaly (převedeny na linku 41)
 • časové posuny části spojů
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara náměstí

 • linka již není polookružní, spoje jsou ukončeny v zastávce Sahara, nám.
 • zrušeny zastávky Pod hradem - AKUMA - Čejetičky most - Neuberk rozc.
 • nové spoje v PD ze Zalužan ve 14:15, 22:15 (převedeny z linky 40)
 • 1. spoj v PD ráno do Zalužan zkrácen a jede až ze Sahary
 • nový spoj v PD ze Sahary ve 14:56 na Aut.st.
 • nový spoj v NE z Aut.st. ve 20:15 a zpět ze Sahary v 20:41
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • část spojů jede nově přes zastávku Bezděčín, Industry park
 • časové posuny části spojů
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • linka je zkrácena o zastávky Havlíčkova otočka - U Pastelky
 • část spojů v PD odpoledne a večer ve směru Vinec a v PD ráno ve směru opačném nově nejede přes Česanu a nově jede přes Staroměstské nám.
 • časové posuny části spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • nový poslední spoj v NE Městský stadion (20:35) > Čejetice > Městský stadion
 • všechny víkendové spoje jedou nově také přes Dalovice a Podlázky
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • zrušeny spoje v PD z Aut.st. ve 12:35, 14:45 a zpět z Michalovic ve 12:53, 14:59
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • časové posuny části spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídl. Na Slavoji - Bradlec - Sídl. Na Slavoji

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • zrušeny zastávky: Bezděčín Industry Park - Na Hejtmánce - Podolec - Staroměstské náměstí - 9. května u parkoviště - Nám. Míru (převedeno na linku 73)
 • zřízeny zastávky: Škoda PC - SAS Autosystemtechnik - Řepov, hl.sil. - Jičínská
 • nový 1. spoj v PD V. Klementa (4:38) > Hrdlořezy, u kapličky
 • nový spoj v SO Na výstavišti (9:11) > Hrdlořezy > Aut.st.
 • zrušen spoj v NE Na výstavišti (20:26) > Hrdlořezy > Aut.st.
 • nový spoj v PD Hrdlořezy, u kapličky (22:47) > V. Klementa
 • 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez zkrácen do zastávky Na výstavišti
 • časové posuny části spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Aut.st. - Horní Stakory

 • linka je prodloužena o tyto nové zastávky: Bezděčín Industry Park - Na Hejtmánce - Podolec - Staroměstské náměstí - 9. května u parkoviště - Nám. Míru - Na výstavišti
 • v nové trase Bezděčín Industry Park - Aut.st. provozovány nové 3 spoje v PD do Bezděčína a 2 spoje v PD z Bezděčína (náhrada za linku 72)
 • zrušen spoj v PD Horní Stakory (22:45) > Aut.st.
 • 265 180 MHD Mladá Boleslav linka 80: Havlíčkova FOKY - Dukelská škola

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 1.9.2011

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 4.6.2011

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • zrušena jednosměrná zastávka Pražská brána (ve směru Hlavní nádraží)
 • 4.4.2011

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Kosmonos, nemocnice
 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Forum - Kosmonosy, nem.
 • cca mezi 18:00 a 20:00 prodloužen interval v PD z 15 na 30 minut
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Interspar - Aut.st.

 • 2 spoje v PD ráno a 1 spoj v PD večer nově nejedou přes Interspar
 • časový posun posledního spoje v PD z Olympie
 • 265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • linka jede v nové polookružní trase:
 • Intespar Radouč - Na Radouči - Městský stadion - TRIO - 17. listopadu - Jana Palacha - Interspar Radouč (celkem 13 zastávek)
 • nová jízdní doba linky je 18 minut
 • nově je v provozu 9 spojů (oproti původním 13 spojům tam a 12 zpět)
 • zrušen provoz mezi 12:00 a 16:00
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany Škoda - Josefův Důl

 • zrušen spoj v PD z Městského stadionu v 18:40 a zpět z Josefova Dolu v 18:55
 • 1 spoj v PD odpoledne z J. Dolu nově nezajíždí do Podlázek
 • nový spoj v NE Na Výstavišti (21:10) > Zalužany, Škoda
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • nová obousměrná zastávka Plazy, rozc. Kolomuty 0,6
 • 1 spoj v PD podvečer prodloužen o úsek Modrá hvězda > Kolomuty
 • nový spoj v PD Kolomuty (19:08) > Modrá hvězda
 • drobné časové posuny spojů ze zast. Kolomuty
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - Škoda PC

 • drobné časové posuny části spojů
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Plazy - Dolní Stakory
 • časové posuny části večerních spojů
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • poslední 2 páry spojů v PD sloučeny do jednoho (rozsah provozu zkrácen cca o 1 hodinu)
 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Aut.st.
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Zalužany Škoda - Aut.st.

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova otočka - Nepřevázka, TI Auto

 • časový posun nedělního večerního spoje
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova otočka - Vinec, požární zbrojnice

 • časové posuny části spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne a v NE večer
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Bezděčín, Industry Park - Aut.st.

 • spoje ukončené v zast. V. Klementa jedou již ze zastávky Na výstavišti
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Aut.st. - Kosmonosy, Horní Stakory

 • nová linka v následující trase:
 • Aut.st. - Boleslavská - Kosmonosy, Transcentrum - Kosmonosy, Horní Stakory (celkem 7 zastávek)
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD večer
 • jízdní doba linky je 14 minut tam a 10 minut zpět
 • 7.3.2011

  265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 3 spoj v PD večer z Ml. Boleslavi a 2 spoje v PD večer zpět prodlouženy o úsek Plazy - Dolní Stakory
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.3.2011

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • vybrané spoje (3 spoje v PD do Ml. Boleslavi a 4 spoje v PD z Ml. Boleslavi) prodlouženy do nově zřízené zastávky Kolomuty
 • mírné časové posuny všech spojů
 • 265 134 MHD Mladá Boleslav linka 34: Městský stadion - Kolomuty

 • zřízena nová linka v následující trase:
 • spoje směr tam: Městský stadion > Na Radouči > V. Klementa > (Škoda PC) > Řepov > Kolomuty
 • spoje směr zpět: Kolomuty > (Škoda PC) > V. Klementa > Na Radouči > Městský stadion
 • rozsah provozu: 4 spoje ve směru tam, 3 spoje ve směru zpět
 • všechny spoje nejsou v provozu po celou dobu platnosti jízdního řádu (do 3.4.2011)
 • 25.10.2010

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • 1 spoj v PD z Městského stadionu v 16:25 je veden opačným okruhem
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časový posun předposledního spoje v PD večer
 • 1.9.2010

  265 102 (MHD Mladá Boleslav) linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • pro spoje v PD cca od 8:00 do 22:00 zřízena zastávka Electro World
 • 265 112 (MHD Mladá Boleslav) linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • obnoven provoz účelové linky během podzimní hokejové sezóny 2010
 • 265 133 (MHD Mladá Boleslav linka) 33: Aut.st. - Jemníky

 • 1 spoj v PD ráno do Jemínků jede nově i o školních prázdninách
 • 265 160 (MHD Mladá Boleslav linka) 60: Městský stadion - Podlázky - Městský stadion

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 161 (MHD Mladá Boleslav linka) 61: Aut.st. - Michalovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Michalovic
 • 265 170 (MHD Mladá Boleslav linka) 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, U kapličky

 • 1 spoj v PD odpoledne z Josefova Dolu jede nově pouze ve dnech školy
 • 8.3.2010

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časové posuny vybraných spojů
 • vybrané spoje v PD jsou obousměrně prodlouženy o úsek Forum - Kosmonosy, nemocnice
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • zřízena nová zastávka Mladá Boleslav, WDP Breno
 • poslední 3 spoje večer nezajíždějí do Intersparu a WDP Brena
 • 265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

 • zrušena zastávka Interspar Radouč (obsluha zastávky zajištěna novou linkou 10)
 • zkrácení rozsahu provozu cca do 19:00 (zrušeny spoje v PD z Aut.st. v 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 22:00)
 • 265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Forum - Interspar Radouč

 • zřízena nová linka v trase Forum - Kosmonosy, Lidl - Interspar Radouč
 • rozsah provozu: pracovní dny cca 8:00 - 20:30 v intervalu cca 60 minut
 • jízdní doba linky je 5 minut tam a 6 minut zpět
 • 265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Kosmonosy, nemocnice / Podlázky - Interspar Radouč

 • linka je obnovena v nové trase (2 varianty):
 • 1) Kosmonosy, nemocnice - Bradlec - Kosmonosy, nám. - Interspar Radouč (1 pár spojů v PO, ČT dopoledne)
 • 2) Podlázky - Josefův Důl - Debř, u mostu - Interspar Radouč (1 pár spojů ve ST dopoledne)
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • většina spojů je nově ukončena v zastávce Městský stadion
 • linka nově nezajíždí do Aut.st., zřízena zastávka Václava Klementa
 • 3 páry spojů ve dnech školy prodlouženy o úsek Městský stadion - Na Radouči - Forum - Zalužany ŠKODA
 • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 6:10
 • nové spoje v PD z Městského stadionu v 10:25, 17:00, 18:40 a zpět z J. Dolu v 10:45
 • část spojů jede nově přes Podlázky
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Na Radouči - Řepov, prodejna

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z V. Klementa
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - ŠKODA PC

 • zrušena nepoužívaná zastávka Real
 • časové posuny části spojů z Aut.st.
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • poslední večerní spoje prodlouženy o úsek Řepov, prodejna - Plazy
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 16:50 a zpět z Jemínků v 17:06
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Zalužany, ŠKODA - Sahara, náměstí - Aut.st.

 • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
 • nový spoj v PD z Aut.st ve 21:30 (převeden z linky 41)
 • časový posun 1. spoje v SO
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Aut.st. - Sahara, náměstí - Zalužany, ŠKODA

 • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
 • zrušen poslední spoj v PD z Aut.st. ve 21:40 (převeden na linku 40)
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, otočka - Bezděčín, Industry Park

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova, otočka - Vinec, požární zbrojnice

 • většina spojů v PD