Změny linek Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.

1.7.2019

562 707 Žerotín - Klobuky

 • linka je zrušena v plném rozsahu (4 páry spojů v různých trasách)
 • 23.3.2019

  552 635 Úštěk - Štětí - Roudnice nad Labem

 • obnovení večerního provozu včetně neděle (2,5 páru spojů v PD a 1 pár spojů v NE)
 • 16.1.2019

  dopravce převzetím části linek od předchozích dopravců nově zasahuje také na území Středočeského kraje

  552 635 Úštěk - Roudnice nad Labem

 • linka je bez změny čísla převedena z dopravce TD BUS na Dopravní společnost Ústeckého kraje
 • změny při převodu linky:
 • zrušení 2,5 páru spojů v PD večer a 1 pár spojů v NE večer
 • tím je zrušen nedělní provoz linky a také zkrácen rozsah provozu v PD z cca 5-23 na cca 5-18 hod.
 • 562 707 Žerotín - Klobuky

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na Dopravní společnost Ústeckého kraje

 • seznam linek tohoto dopravce