Změny linek Emil Elexa

14.12.2008

820 903 Zlín - Praha - Mariánské Lázně

  • linka i dopravce jsou zrušeni
  • zrušen je 1 pár spojů v PD, NE Otrokovice - Mariánské Lázně
  • 26.5.2008

    820 903 Zlín - Praha - Mariánské Lázně

  • časový posun jediného páru spojů a prodloužení jízdní doby ze 7:13 na 9:05 ve směru Mariánské Lázně a ze 7:08 na 8:45 ve směru zpět
  • 15.5.2008

    820 903 Zlín - Praha - Mariánské Lázně

  • nová linka nového dopravce v této trase:
  • Otrokovice - Kroměříž - Vyškov - Brno - Velké Meziříčí - Jihlava - Praha, Florenc - Plzeň - Mariánské Lázně
  • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD, NE (ráno z Otrokovic a odpoledne z M. Lázní)
  • jízdní doba linky je 7:13 tam a 7:08 zpět
  • zastávka Zlín, aut.nádr. není obsluhována žádným spojem linky

  • seznam linek tohoto dopravce