Změny linek GW BUS a.s.

GW BUS

nový dopravce, který vznikl převedením vnitrostátních linek dopravce ČSAD JIHOTRANS

320 001 České Budějovice - Praha

  • linka je beze změny převedena z dopravce ČSAD JIHOTRANS
  • 320 002 České Budějovice - Praha

  • linka je beze změny převedena z dopravce ČSAD JIHOTRANS

  • seznam linek tohoto dopravce