Změny linek P-transport

3.10.2016

640 202 Broumov - Praha

  • zrušen spoj v PO z Prahy v 7:20 do Broumova
  • zrušen spoj v PÁ z Broumova v 11:45 do Prahy a zpět z Prahy v 15:45
  • nový spoj v NE z Prahy ve 20:45 do Broumova
  • 2.9.2018

    640 202 Broumov - Praha

  • pro 1 spoj v NE odpoledne do Prahy zřízena zastávka Obědovice
  • 12.12.2010

    640 202 Broumov - Praha

  • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Broumova
  • 1 spoj v PD dopoledne z Broumova jede nově přes Bezděkov a nejede přes V. Petrovice
  • 13.6.2010

    640 202 Broumov - Praha

  • 1 spoj v PD ráno do Prahy jede nově přes Nové Město n. Met. a nejede přes Jaroměř
  • časové posuny části spojů
  • obousměrně zřízeny zastávky Nové Město nad Metují, Malecí nemocnice - Hradec Králové, Stoletá I.
  • úprava zastavování v některých zastávkách v úseku Broumov - Náchod
  • 13.12.2009

    640 202 Broumov - Praha

  • 1 spoj v PD ráno z Broumova jede nově přes N. Město n. Met. a nejede přes Jaroměř
  • 1 spoj dopoledne do Prahy nově zastavuje ve všeh zastávkách v Náchodě a N. Městě n. Met. daných jízdním řádem
  • 14.12.2008

    640 202 Broumov - Praha

  • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
  • 15.6.2008

    640 202 Broumov - Praha

  • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Nové Město n. Met. a nejede přes Č. Skalici a je časově posunut
  • 9.12.2007

    640 202 Broumov - Praha

  • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
  • pro část spojů zřízeny zastávky Nové Město nad Metují, Malecí nemocnice - Hradec Králové, Šimkova - Hradec Králové, Pospíšilova
  • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Broumova
  • 1.9.2007

    změna názvu dopravce z Radim Prokopec, P-transport na P-transport, s.r.o.

    640 202 Broumov - Praha

  • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Spojovací
  • 10.6.2007

    640 202 Broumov - Praha

  • zrušen spoj v PO z Broumova ve 3:10 a zpět z Prahy, Florence v 10:45
  • pondělní spoj ráno z Prahy nově nezastavuje v části zastávek
  • 10.12.2006

    640 202 Broumov - Praha

  • poslední spoj v PD, SO z Prahy časově posunut a jede nově přes Nové Město n.M. a nejede přes Jaroměř
  • 28.5.2006

    640 202 Broumov - Praha

  • časový posun spoje v SO ráno z Broumova
  • 26.2.2006

    640 202 Broumov - Praha

  • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Nové Město nad Metují, Krčín, Osma
  • 11.12.2005

    640 202 Broumov - Praha

  • časový posun 1 spoje v SO z Prahy do Broumova
  • 12.6.2005

    640 202 Broumov - Praha

  • časový posun 1 spoje v PD ráno z Náchoda
  • 6.3.2005

    640 202 Broumov - Praha

  • 1 spoj ráno z Broumova jede nově v SONE přes Radešov a Velké Petrovice
  • časový posun 1 spoje v SO poledne z Prahy
  • 12.12.2004

    640 202 Broumov - Praha

  • pro část spojů zřízena zastávka Náchod, okresní úřad
  • zrušena již nepoužívaná zastávka Poděbrady, žel.st.
  • pro všechny spoje do Prahy zrušeno zastavování v Praze, Spojovací
  • nový spoj v NE Broumov (16:30) >> Praha
  • nový spoj v PO Praha (7:45) >> Broumov
  • 3 spoje z Broumova a 2 spoje z Prahy nově nejedou přes Radešov a Velké Petrovice a nově jedou přes Bezděkov nad Metují
  • část spojů z Prahy nově nezastavuje v zastávce Broumov, U Šléglů
  • časový posun části odpoledních spojů z Prahy
  • 1 spoj odpoledne z Prahy jede nově přes Českou Skalici a nejede přes Nové Město nad Metují
  • úsek Broumov - Náchod je nově zaintegrován do IDS - IREDO
  • 29.2.2004

    640 202 Broumov - Praha

  • nový spoj v sobotu Praha (12:20) >> Broumov
  • spoj v pondělí z Prahy v 10:45 v úseku Náchod - Broumov zastavuje pouze ve vybraných zastávkách (dosud ve všech)
  • 14.12.2003

    640 202 Broumov - Praha

  • zřízeny tyto nové zastávky:
  • Broumov, U Šléglů - Jetřichov, rozcestí - Police nad Metují, Radešov - Velké Petrovice - Bezděkov nad Metují, ž.st. Police nad Metují - Bezděkov nad Metují, Kozinek - Hronov, Žabokrky, slévárna - Hronov, žel.st. - Velké Poříčí, Hornické domy - Náchod, Babí, Tepna - Náchod, Běloves, Celní deklarant
  • všechny nové zastávky jsou Na znamení
  • do zastávek Police n.M., Pěkov, Ostaš a Bukovice nově zajíždějí všechny spoje
  • zrušeno zastavování v zast. Bezděkov nad Metují
  • rekonstrukce spojů:
  • 2 páry spojů prodlouženy o úsek Hradec Králové - Praha
  • přes zastávky Černilov, kino až Nové Město n.M, Vrchoviny, rozc. nejede nově 1 spoj v sobotu obousměrně
  • změna počtu spojů:
  • v PD o 1 pár spojů méně
  • v sobotu o 1 pár spojů více
  • v neděli počet nezměněn
  • 15.6.2003

    640 202 Broumov - Praha

  • spoj z Broumova v 8:40 posunut na 8:50
  • jízdní doba spoje z Prahy v 16:50 zkrácena o 5 minut

  • seznam linek tohoto dopravce